• Czy potrafisz prowadzić naturalną rozmowę telefoniczną? Tutaj dowiesz się, jak telefonować po angielsku.

 • 120x120

  Making a call

  Dzwonienie

  1. Czy wiesz, jak się przedstawić i poprosić kogoś do telefonu? Sprawdź swoje umiejętności językowe w tej lekcji!
  Rozpocznij
 • 120x120

  Receiving a call

  Odbieranie telefonu

  1. Czy wiesz, co powiedzieć, odbierając telefon? Nie masz pojęcia? W takim razie przyjrzyj się uważnie tej lekcji!
  Rozpocznij
 • 120x120

  Asking for information

  Pytanie o informacje

  1. Chcesz się dowiedzieć, jak uzyskiwać informacje przez telefon? W tej lekcji poznasz i przećwiczysz kilka pomocnych wyrażeń!
  Rozpocznij
 • 120x120

  Leaving a message

  Zostawianie wiadomości

  1. Jak można zostawić wiadomość dla osoby, która jest akurat nieosiągalna? Naucz się tego w tej lekcji!
  Rozpocznij
 • 120x120

  Taking a message

  Przekazywanie wiadomości

  1. Czy potrafisz z łatwością odebrać i przekazać komuś wiadomość? Doszlifuj swoją wiedzę językową dzięki tej lekcji!
  Rozpocznij
 • 120x120

  Problems with understanding

  Problemy ze zrozumieniem

  1. Co robisz, gdy nie rozumiesz czegoś podczas rozmowy telefonicznej? W tej lekcji dowiesz się, jak poprosić rozmówcę, aby mówił wolniej lub powtórzył wypowiedź.
  Rozpocznij
 • 120x120

  Ending a call

  Kończenie rozmowy telefonicznej

  1. Trudno jest się żegnać, zwłaszcza w odpowiedni sposób! Ta lekcja podsunie Ci kilka środków językowych, za pomocą których zakończysz rozmowę telefoniczną uprzejmie i profesjonalnie.
  Rozpocznij