• Jak się przywitać, przedstawić, powiedzieć, skąd się pochodzi i jakie zna się języki

 • 120x120

  Hello! Część 1

  Dzień dobry!

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak się przywitać i pożegnać o różnych porach dnia
  Rozpocznij
 • 120x120

  Hello! Część 2

  Dzień dobry!

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak zapytać o czyjeś samopoczucie
  2. jak powiedzieć, że wszystko jest w porządku
  3. jak stosować zaimki "you" i "I"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Hello! Powtórka

  Dzień dobry!

  Tutaj powtórzysz:
  1. słownictwo z ostatnich lekcji
  Rozpocznij
 • 120x120

  Nice to meet you! Część 1

  Miło mi cię poznać!

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak rozmawiać o pochodzeniu
  2. pozostałych zaimków osobowych
  Rozpocznij
 • 120x120

  Nice to meet you! Część 2

  Miło mi cię poznać!

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak się przedstawić i zapytać o czyjeś imię
  2. form czasownika "to be" oraz ich skróconych odpowiedników
  Rozpocznij
 • 120x120

  Nice to meet you! Powtórka

  Miło mi cię poznać!

  Tutaj powtórzysz:
  1. słownictwo z ostatnich lekcji
  2. zaimki osobowe
  3. formy czasownika "to be"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Where do you live? Część 1

  Gdzie mieszkasz?

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak powiedzieć skąd pochodzisz i gdzie obecnie mieszkasz
  2. czasu "present simple"
  3. jak zadawać pytania
  Rozpocznij
 • 120x120

  Where do you live? Część 2

  Gdzie mieszkasz?

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak powiedzieć jakiej jesteś narodowości
  2. jak powiedzieć w jakich językach mówisz
  3. jak utworzyć przeczenie
  Rozpocznij
 • 120x120

  Where do you live? Powtórka

  Gdzie mieszkasz?

  Tutaj powtórzysz:
  1. słownictwo z ostatnich lekcji
  2. formy czasownika w czasie "present simple"
  3. zadawanie pytań
  4. tworzenie przeczenia
  Rozpocznij