• Jak się przywitać, przedstawić, powiedzieć, skąd się pochodzi i jakie zna się języki

 • 120x120

  Hello! Część 1

  jak się przywitać i pożegnać o różnych porach dnia

  Rozpocznij
 • 120x120

  Hello! Część 2

  jak zapytać o czyjeś samopoczucie jak powiedzieć, że wszystko jest w porządku jak stosować zaimki "you" i "I"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Hello! Powtórka

  słownictwo z ostatnich lekcji

  Rozpocznij
 • 120x120

  Nice to meet you! Część 1

  jak rozmawiać o pochodzeniu pozostałych zaimków osobowych

  Rozpocznij
 • 120x120

  Nice to meet you! Część 2

  jak się przedstawić i zapytać o czyjeś imię form czasownika "to be" oraz ich skróconych odpowiedników

  Rozpocznij
 • 120x120

  Nice to meet you! Powtórka

  słownictwo z ostatnich lekcji zaimki osobowe formy czasownika "to be"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Where do you live? Część 1

  jak powiedzieć skąd pochodzisz i gdzie obecnie mieszkasz czasu "present simple" jak zadawać pytania

  Rozpocznij
 • 120x120

  Where do you live? Część 2

  jak powiedzieć jakiej jesteś narodowości jak powiedzieć w jakich językach mówisz jak utworzyć przeczenie

  Rozpocznij
 • 120x120

  Where do you live? Powtórka

  słownictwo z ostatnich lekcji formy czasownika w czasie "present simple" zadawanie pytań tworzenie przeczenia

  Rozpocznij
Default