• Jak zamawiać w kawiarni, umawiać się, podawać czas, rozmawiać o swoim pochodzeniu i językach, które się zna.

 • 120x120

  Where do you live? Część 1

  Gdzie mieszkasz?

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak powiedzieć, skąd pochodzisz i gdzie obecnie mieszkasz
  2. jakie są formy czasownika w czasie "present simple"
  3. jak zadawać pytania
  Rozpocznij
 • 120x120

  Where do you live? Część 2

  Gdzie mieszkasz?

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak powiedzieć, jakiej jesteś narodowości
  2. jak powiedzieć, w jakich językach mówisz
  3. jak utworzyć przeczenie
  Rozpocznij
 • 120x120

  Where do you live? Część 3

  Gdzie mieszkasz?

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak rozmawiać o problemach w związku
  2. jakie słowa są używane w pytaniach
  Rozpocznij
 • 120x120

  Where do you live? Quiz

  Gdzie mieszkasz?

  1. Co pamiętasz z ostatnich lekcji? Sprawdź swoją wiedzę!
  Rozpocznij
 • 120x120

  A beer, please! Część 1

  Piwo, proszę!

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak zamawiać napoje w pubie
  2. jakie są rodzajniki nieokreślone
  Rozpocznij
 • 120x120

  A beer, please! Część 2

  Piwo, proszę!

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak zamawiać napoje w pubie
  2. jakie są rodzajniki określone i nieokreślone
  Rozpocznij
 • 120x120

  A beer, please! Część 3

  Piwo, proszę!

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak zamawiać napoje i ciasto w kawiarni
  2. jak prosić o rachunek
  3. jak tworzyć liczbę mnogą
  Rozpocznij
 • 120x120

  A beer, please! Quiz

  Piwo, proszę!

  1. Co pamiętasz z ostatnich lekcji? Sprawdź swoją wiedzę!
  Rozpocznij
 • 120x120

  Let's hang out! Część 1

  Spotkajmy się!

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak nazywamy dni tygodnia
  2. jak policzyć od 11 do 19
  Rozpocznij
 • 120x120

  Let's hang out! Część 2

  Spotkajmy się!

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak się z kimś umówić
  2. jak podawać godzinę
  Rozpocznij
 • 120x120

  Let's hang out! Część 3

  Spotkajmy sie!

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak liczyć od 20 do 99
  Rozpocznij
 • 120x120

  Let's hang out! Quiz

  Spotkajmy się!

  1. Co pamiętasz z ostatnich lekcji? Sprawdź swoją wiedzę!
  Rozpocznij
 • 120x120

  Fun in the sun! Część 1

  Zabawa na słońcu!

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak tworzyć zaimek w funkcji dopełnienia
  Rozpocznij
 • 120x120

  Fun in the sun! Część 2

  Zabawa na słońcu!

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak powiedzieć, co lubisz robić
  Rozpocznij
 • 120x120

  Fun in the sun! Quiz

  Zabawa na słońcu!

  1. Co pamiętasz z ostatnich lekcji? Sprawdź swoją wiedzę!
  Rozpocznij