• Liczebniki porządkowe, rozmowy o sporcie, gotowaniu, urządzaniu domu i zwierzętach

 • 120x120

  Quicker, Fitter, Better Część 1

  liczebników porządkowych (first, second, third…)

  Rozpocznij
 • 120x120

  Quicker, Fitter, Better Część 2

  jak rozmawiać o sporcie jak tworzyć stopień wyższy przymiotnika

  Rozpocznij
 • 120x120

  Quicker, Fitter, Better Część 3

  więcej słownictwa związanego ze sportem jak tworzyć stopień najwyższy przymiotnika

  Rozpocznij
 • 120x120

  Quicker, Fitter, Better Powtórka

  słownictwo z ostatnich lekcji liczebniki porządkowe stopniowanie przymiotników

  Rozpocznij
 • 120x120

  A Pinch of Salt Część 1

  rozmawiać o przepisach i składnikach rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych

  Rozpocznij
 • 120x120

  A Pinch of Salt Część 2

  jak używać "how much?" i "how many?" jeszcze więcej o rzeczownikach policzalnych i niepoliczalnych

  Rozpocznij
 • 120x120

  A Pinch of Salt Część 3

  jak po angielsku nazywają się różne zwierzęta regularnych i nieregularnych form liczby mnogiej

  Rozpocznij
 • 120x120

  A Pinch of Salt Powtórka

  słownictwo z ostatnich lekcji różnice między rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi różnice między "how much?" i "how many?"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Around the House Część 1

  słówek związanych z mieszkaniem

  Rozpocznij
 • 120x120

  Around the House Część 2

  jak rozmawiać o urządzaniu domu jak budować zdania z "which, who, where" itd.

  Rozpocznij
 • 120x120

  Around the House Część 3

  jeszcze więcej słówek związanych z mieszkaniem jak używać przyimków "in, at, on"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Around the House Powtórka

  słownictwo z ostatnich lekcji zdania z "who", "which", "where" przyimki "in", "at" oraz "on"

  Rozpocznij
Default