• Jak opowiadać o planowaniu imprezy, podróżach, nowej pracy oraz o przeszłości i przyzwyczajeniach

 • 120x120

  Wedding Bells Część 1

  Dzwony weselne

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak stosować czasownik posiłkowy "shall"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Wedding Bells Część 2

  Dzwony weselne

  Tutaj nauczysz się:
  1. słownictwa związanego z planowaniem imprezy
  2. jak stosować czasowniki posiłkowe "shall", "should" i "ought to"
  3. jak stosować czasownik posiłkowy "should" w odniesieniu do przeszłości
  Rozpocznij
 • 120x120

  Wedding Bells Część 3

  Dzwony weselne

  Tutaj nauczysz się:
  1. rozmawiać na temat uroczystości weselnej
  2. więcej słownictwa związanego z rodziną
  3. jak stosować czas "present perfect progressive"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Wedding Bells Powtórka

  Dzwony weselne

  Tutaj powtórzysz:
  1. słownictwo z ostatnich lekcji
  2. czasowniki posiłkowe "shall", "should" i "ought to"
  3. czas "present perfect progressive"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Holiday Surprise Część 1

  Wakacyjna niespodzianka

  Tutaj nauczysz się:
  1. rzeczowników, które mają tylko liczbę mnogą
  Rozpocznij
 • 120x120

  Holiday Surprise Część 2

  Wakacyjna niespodzianka

  Tutaj nauczysz się:
  1. rzeczowników, które występują z czasownikiem w liczbie pojedynczej lub mnogiej
  Rozpocznij
 • 120x120

  Holiday Surprise Powtórka

  Wakacyjna niespodzianka

  Tutaj powtórzysz:
  1. słownictwo z ostatnich lekcji
  2. rzeczowniki, które występują z czasownikiem w liczbie pojedynczej lub mnogiej
  Rozpocznij
 • 120x120

  Let's be perfectly honest. Część 1

  Bądźmy całkiem szczerzy.

  Tutaj nauczysz się:
  1. opisywać czyjąś osobowość
  2. szyku zdania z przysłówkami
  Rozpocznij
 • 120x120

  Let's be perfectly honest. Część 2

  Bądźmy całkiem szczerzy.

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak stosować "each", "every" i "any"
  2. jak opowiadać o nowym miejscu pracy
  Rozpocznij
 • 120x120

  Let's be perfectly honest. Powtórka

  Bądźmy całkiem szczerzy.

  Tutaj powtórzysz:
  1. słownictwo z ostatnich lekcji
  2. szyk zdania z przysłówkami
  3. jak stosować "each", "every" i "any"
  Rozpocznij
 • 120x120

  I used to live there. Część 1

  Kiedyś tam mieszkałam.

  Tutaj nauczysz się:
  1. liczyć od 100 do 900
  2. przyimków złożonych typu "instead of", "in spite of"
  Rozpocznij
 • 120x120

  I used to live there. Część 2

  Kiedyś tam mieszkałam.

  Tutaj nauczysz się:
  1. opowiadać o przeszłości
  2. konstrukcji "used to" i "to be used to"
  Rozpocznij
 • 120x120

  I used to live there. Część 3

  Kiedyś tam mieszkałam.

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak stosować "both", "either…or" oraz "neither…nor"
  Rozpocznij
 • 120x120

  I used to live there. Powtórka

  Kiedyś tam mieszkałam.

  Tutaj powtórzysz:
  1. słownictwo z ostatnich lekcji
  2. konstrukcję "to be used to"
  3. jak stosować "both", "either…or" oraz "neither…nor"
  Rozpocznij