• Jak opowiadać o planowaniu imprezy, podróżach, nowej pracy oraz o przeszłości i przyzwyczajeniach

 • 120x120

  Wedding Bells Część 1

  jak stosować czasownik posiłkowy "shall"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Wedding Bells Część 2

  słownictwa związanego z planowaniem imprezy jak stosować czasowniki posiłkowe "shall", "should" i "ought to" jak stosować czasownik posiłkowy "should" w odniesieniu do przeszłości

  Rozpocznij
 • 120x120

  Wedding Bells Część 3

  rozmawiać na temat uroczystości weselnej więcej słownictwa związanego z rodziną jak stosować czas "present perfect progressive"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Wedding Bells Powtórka

  słownictwo z ostatnich lekcji czasowniki posiłkowe "shall", "should" i "ought to" czas "present perfect progressive"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Holiday Surprise Część 1

  rzeczowników, które mają tylko liczbę mnogą

  Rozpocznij
 • 120x120

  Holiday Surprise Część 2

  rzeczowników, które występują z czasownikiem w liczbie pojedynczej lub mnogiej

  Rozpocznij
 • 120x120

  Holiday Surprise Powtórka

  słownictwo z ostatnich lekcji rzeczowniki, które występują z czasownikiem w liczbie pojedynczej lub mnogiej

  Rozpocznij
 • 120x120

  Let's be perfectly honest. Część 1

  opisywać czyjąś osobowość szyku zdania z przysłówkami

  Rozpocznij
 • 120x120

  Let's be perfectly honest. Część 2

  jak stosować "each", "every" i "any" jak opowiadać o nowym miejscu pracy

  Rozpocznij
 • 120x120

  Let's be perfectly honest. Powtórka

  słownictwo z ostatnich lekcji szyk zdania z przysłówkami jak stosować "each", "every" i "any"

  Rozpocznij
 • 120x120

  I used to live there. Część 1

  liczyć od 100 do 900 przyimków złożonych typu "instead of", "in spite of"

  Rozpocznij
 • 120x120

  I used to live there. Część 2

  opowiadać o przeszłości konstrukcji "used to" i "to be used to"

  Rozpocznij
 • 120x120

  I used to live there. Część 3

  jak stosować "both", "either…or" oraz "neither…nor"

  Rozpocznij
 • 120x120

  I used to live there. Powtórka

  słownictwo z ostatnich lekcji konstrukcję "to be used to" jak stosować "both", "either…or" oraz "neither…nor"

  Rozpocznij
Default