• Jak rozmawiać o wypadkach, pracach domowych i podziale obowiązków oraz o środowisku naturalnym i zmianie klimatu

 • 120x120

  Watch out for that bus! Część 1

  słownictwa dotyczącego wypadków jak stosować czasowniki złożone "phrasal verbs"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Watch out for that bus! Część 2

  jakie są słówka i zwroty przydatne w izbie przyjęć jak tworzyć i stosować stronę bierną

  Rozpocznij
 • 120x120

  Watch out for that bus! Część 3

  jak stosować stronę bierną w czasie przeszłym jak stosować stronę bierną w pytaniach i przeczeniach

  Rozpocznij
 • 120x120

  Watch out for that bus! Powtórka

  słownictwo z ostatnich lekcji zastosowanie czasowników złożonych "phrasal verbs" tworzenie i użycie strony biernej

  Rozpocznij
 • 120x120

  Liczby od 1000 do 10 000

  liczyć od 1000 do 10 000

  Rozpocznij
 • 120x120

  Housework Część 1

  słownictwa dotyczącego prac domowych jak mówić o powtarzających się czynnościach jak podkreślić wypowiedź przy użyciu "do"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Housework Część 2

  jak rozmawiać o pracach domowych jakie czasowniki nie przyjmują formy -"ing"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Housework Powtórka

  słownictwo z ostatnich lekcji podkreślanie wypowiedzi przy użyciu "do" czasowniki, które nie przyjmują formy -"ing"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Reuse, reduce, recycle! Część 1

  rozmawiać na temat ochrony środowiska i segregacji odpadów jak stosować rodzajnik "the" przed przymiotnikami w stopniu wyższym

  Rozpocznij
 • 120x120

  Reuse, reduce, recycle! Część 2

  jak dyskutować na temat zmiany klimatu jak poprawnie stosować mowę zależną

  Rozpocznij
 • 120x120

  Reuse, reduce, recycle! Powtórka

  słownictwo z ostatnich lekcji rodzajnik "the" przed przymiotnikami w stopniu wyższym jak stosować mowę zależną

  Rozpocznij
Default