• Jak rozmawiać o wypadkach, pracach domowych i podziale obowiązków oraz o środowisku naturalnym i zmianie klimatu

 • 120x120

  Watch out for that bus! Część 1

  Uważaj na ten autobus!

  Tutaj nauczysz się:
  1. słownictwa dotyczącego wypadków
  2. jak stosować czasowniki złożone "phrasal verbs"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Watch out for that bus! Część 2

  Uważaj na ten autobus!

  Tutaj nauczysz się:
  1. jakie są słówka i zwroty przydatne w izbie przyjęć
  2. jak tworzyć i stosować stronę bierną
  Rozpocznij
 • 120x120

  Watch out for that bus! Część 3

  Uważaj na ten autobus!

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak stosować stronę bierną w czasie przeszłym
  2. jak stosować stronę bierną w pytaniach i przeczeniach
  Rozpocznij
 • 120x120

  Watch out for that bus! Powtórka

  Uważaj na ten autobus!

  Tutaj powtórzysz:
  1. słownictwo z ostatnich lekcji
  2. zastosowanie czasowników złożonych "phrasal verbs"
  3. tworzenie i użycie strony biernej
  Rozpocznij
 • 120x120

  Liczby od 1000 do 10 000

  Tutaj nauczysz się:
  1. liczyć od 1000 do 10 000
  Rozpocznij
 • 120x120

  Housework Część 1

  Prace domowe

  Tutaj nauczysz się:
  1. słownictwa dotyczącego prac domowych
  2. jak mówić o powtarzających się czynnościach
  3. jak podkreślić wypowiedź przy użyciu "do"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Housework Część 2

  Prace domowe

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak rozmawiać o pracach domowych
  2. jakie czasowniki nie przyjmują formy -"ing"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Housework Powtórka

  Prace domowe

  Tutaj powtórzysz:
  1. słownictwo z ostatnich lekcji
  2. podkreślanie wypowiedzi przy użyciu "do"
  3. czasowniki, które nie przyjmują formy -"ing"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Reuse, reduce, recycle! Część 1

  Wykorzystaj ponownie, zredukuj, poddaj recyklingowi!

  Tutaj nauczysz się:
  1. rozmawiać na temat ochrony środowiska i segregacji odpadów
  2. jak stosować rodzajnik "the" przed przymiotnikami w stopniu wyższym
  Rozpocznij
 • 120x120

  Reuse, reduce, recycle! Część 2

  Wykorzystaj ponownie, zredukuj, poddaj recyklingowi!

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak dyskutować na temat zmiany klimatu
  2. jak poprawnie stosować mowę zależną
  Rozpocznij
 • 120x120

  Reuse, reduce, recycle! Powtórka

  Wykorzystaj ponownie, zredukuj, poddaj recyklingowi!

  Tutaj powtórzysz:
  1. słownictwo z ostatnich lekcji
  2. rodzajnik "the" przed przymiotnikami w stopniu wyższym
  3. jak stosować mowę zależną
  Rozpocznij