• Jak rozmawiać o rodzicielstwie, Internecie i serwisach społecznościowych oraz o planowaniu imprez

 • 120x120

  Baby on Board Część 1

  Dziecko na pokładzie

  Tutaj nauczysz się:
  1. opowiadać o przeszłości i zmianach, jakie nastąpiły
  2. jak tworzyć i stosować czas "past perfect simple"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Baby on Board Część 2

  Dziecko na pokładzie

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak rozmawiać na temat niemowląt i małych dzieci
  2. jak tworzyć i stosować czas "past perfect progressive"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Baby on Board Powtórka

  Dziecko na pokładzie

  Tutaj powtórzysz:
  1. słownictwo z ostatnich lekcji
  2. czasy "past perfect" i "past perfect progressive"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Virtual Living Część 1

  Wirtualne życie

  Tutaj nauczysz się:
  1. słownictwa związanego z Internetem
  2. po jakich czasownikach najczęściej występuje forma -"ing"
  3. jak stosować formę -"ing" lub bezokolicznik z "to" po czasowniku "to stop"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Virtual Living Część 2

  Wirtualne życie

  Tutaj nauczysz się:
  1. jakie są słówka i zwroty dotyczące finansów
  2. mówić o bankowości internetowej
  3. jak stosować konstrukcję "to get used to"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Virtual Living Powtórka

  Wirtualne życie

  Tutaj powtórzysz:
  1. słownictwo z ostatnich lekcji
  2. czasowniki, po których najczęściej występuje forma -"ing"
  3. konstrukcję "to get used to"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Love Locked Up Część 1

  Miłość w zamknięciu

  Tutaj nauczysz się:
  1. słownictwa związanego z różnymi instytucjami
  2. jak jeszcze używać rodzajnika określonego "the"
  3. jakich rzeczowników nie poprzedzają rodzajniki
  Rozpocznij
 • 120x120

  Love Locked Up Część 2

  Miłość w zamknięciu

  Tutaj nauczysz się:
  1. jakie są nazwy zawodów po angielsku
  2. kiedy możemy pominąć zaimki względne (who, which, that)
  Rozpocznij
 • 120x120

  Love Locked Up Powtórka

  Miłość w zamknięciu

  Tutaj powtórzysz:
  1. słownictwo z ostatnich lekcji
  2. rzeczowniki bez rodzajnika
  3. pomijanie zaimków względnych (who, which, that)
  Rozpocznij
 • 120x120

  Happy New Year! Część 1

  Szczęśliwego Nowego Roku!

  Tutaj nauczysz się:
  1. rozmawiać na temat postanowień noworocznych i zdrowia
  2. tworzyć i stosować zdania w III okresie warunkowym
  Rozpocznij
 • 120x120

  Happy New Year! Część 2

  Szczęśliwego Nowego Roku!

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak zorganizować imprezę
  2. jak stosować "either of", "neither of" i "none of"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Happy New Year! Powtórka

  Szczęśliwego Nowego Roku!

  Tutaj powtórzysz:
  1. słownictwo z ostatnich lekcji
  2. III okres warunkowy
  3. zastosowanie "either of", "neither of" i "none of"
  Rozpocznij