• Jak wyrażać swoją opinię na temat filmów czy książek, rozmawiać o wydarzeniach kulturalnych, podróżach i wypadkach drogowych

 • 120x120

  Shipwrecked! Część 1

  opowiadać o podróżach słownictwa związanego z wyjazdami i nietypowymi formami spędzania czasu

  Rozpocznij
 • 120x120

  Shipwrecked! Część 2

  jak zrozumieć oraz napisać e-maila na temat podróży jak poprawnie stosować słownictwo z części 1

  Rozpocznij
 • 120x120

  Shipwrecked! Powtórka

  słownictwo i gramatykę z ostatnich lekcji słuchanie, pisanie, czytanie i mówienie

  Rozpocznij
 • 120x120

  A Night at the Opera Część 1

  jak rozumieć i poprowadzić rozmowę na temat przedstawienia baletowego jakiego słownictwa używamy, mówiąc o wydarzeniach kulturalnych

  Rozpocznij
 • 120x120

  A Night at the Opera Część 2

  jak uzgodnić termin za pomocą e-maila jak zapisywać i wymawiać liczby porządkowe i daty jak poprawnie stosować słownictwo z części 1

  Rozpocznij
 • 120x120

  A Night at the Opera Powtórka

  słownictwo i gramatykę z ostatnich lekcji słuchanie, pisanie, czytanie i mówienie

  Rozpocznij
 • 120x120

  And the nomination goes to… Część 1

  jak wypowiadać się na temat filmu słownictwa dotyczącego filmów i aktorstwa

  Rozpocznij
 • 120x120

  And the nomination goes to… Część 2

  jak w e-mailu wyrażać swoją opinię na temat filmu jak w sposób regularny i nieregularny stopniować przymiotniki jak poprawnie używać słownictwa z części 1

  Rozpocznij
 • 120x120

  And the nomination goes to… Powtórka

  słownictwo i gramatykę z dwóch ostatnich lekcji słuchanie, pisanie, czytanie i mówienie

  Rozpocznij
 • 120x120

  Car Crash Część 1

  jak prowadzić rozmowę na temat wypadku i rozmawiać z lekarzem słownictwa związanego z wypadkami i służbą zdrowia

  Rozpocznij
 • 120x120

  Car Crash Część 2

  jak poinformować kogoś o wypadku jak tworzyć pytania grzecznościowe i stosować czasowniki modalne jak poprawnie używać słownictwa z części 1

  Rozpocznij
 • 120x120

  Car Crash Powtórka

  słownictwo i gramatykę z dwóch ostatnich lekcji słuchanie, pisanie, czytanie i mówienie

  Rozpocznij
Default