• Jak opowiadać o uczuciach, aplikować o pracę, rozmawiać o pobycie za granicą oraz o zdradzaniu tajemnic

 • 120x120

  Partner Problems Część 1

  rozmawiać o związkach słownictwa dotyczącego uczuć

  Rozpocznij
 • 120x120

  Partner Problems Część 2

  jak pisać o swoich uczuciach jakie są zaimki dzierżawcze i zwrotne oraz przymiotniki dzierżawcze jak poprawnie używać słownictwa z części 1

  Rozpocznij
 • 120x120

  Partner Problems Powtórka

  słownictwo i gramatykę z ostatnich lekcji słuchanie, pisanie, czytanie i mówienie

  Rozpocznij
 • 120x120

  Interning Abroad Część 1

  jak zrozumieć rozmowę na temat stażu za granicą słownictwa dotyczącego pobytu za granicą

  Rozpocznij
 • 120x120

  Interning Abroad Część 2

  jak napisać e-mail dotyczący pobytu za granicą jak tworzyć czas przyszły za pomocą "going to" i "will" jak poprawnie używać słownictwa z części 1

  Rozpocznij
 • 120x120

  Interning Abroad Powtórka

  słownictwo i gramatykę z ostatnich lekcji słuchanie, pisanie, czytanie i mówienie

  Rozpocznij
 • 120x120

  Hire me! Część 1

  jak zrozumieć rozmowę na temat poszukiwania pracy i wysyłania aplikacji słownictwa dotyczącego szukania pracy

  Rozpocznij
 • 120x120

  Hire me! Część 2

  jak wysłać aplikacje e-mailem i jak komuś o tym napisać jaka jest pozycja przysłówków w zdaniu jak poprawnie używać słownictwa z części 1

  Rozpocznij
 • 120x120

  Hire me! Powtórka

  słownictwo i gramatykę z ostatnich lekcji słuchanie, pisanie, czytanie i mówienie

  Rozpocznij
 • 120x120

  Keeping Secrets Część 1

  jak rozmawiać o tajemnicach słownictwa dotyczącego zaufania i szczerości

  Rozpocznij
 • 120x120

  Keeping Secrets Część 2

  jak pisać o tajemnicy i kłamstwach z konieczności jakie są formy czasowników modalnych w czasie przyszłym i przeszłym jak poprawnie używać słownictwa z części 1

  Rozpocznij
 • 120x120

  Keeping Secrets Powtórka

  słownictwo i gramatykę z ostatnich lekcji słuchanie, pisanie, czytanie i mówienie

  Rozpocznij
Default