• Naucz się wyrażać swoją opinię, rozmawiać o pracy i poznaj słownictwo przydatne podczas wizyty u lekarza

 • 120x120

  Mein Hals tut weh. Część 1

  1. czasownika modalnego "dürfen"
  2. jak używać czasowników modalnych
  Rozpocznij
 • 120x120

  Mein Hals tut weh. Część 2

  1. rozmawiać o dolegliwościach
  2. jak używać przeczenia z czasownikami modalnymi
  Rozpocznij
 • 120x120

  Mein Hals tut weh. Część 3

  1. jeszcze więcej nazw części ciała
  2. kilku niemieckich idiomów z częściami ciała
  Rozpocznij
 • 120x120

  Mein Hals tut weh. Część 4

  1. słownictwa przydatnego u lekarza
  2. niektórych czasowników rozdzielnie złożonych
  Rozpocznij
 • 120x120

  Mein Hals tut weh. Powtórka

  1. słownictwo z ostatnich lekcji
  2. idiomy z częściami ciała
  3. jak używać "dürfen" i innych czasowników modalnych
  4. jak używać czasowników rozdzielnie złożonych
  Rozpocznij
 • 120x120

  Ich habe gearbeitet. Część 1

  1. nazw zawodów
  Rozpocznij
 • 120x120

  Ich habe gearbeitet. Część 2

  1. rozmawiać o swoich doświadczeniach zawodowych
  2. jak tworzyć czas "Perfekt" od czasowników regularnych
  Rozpocznij
 • 120x120

  Ich habe gearbeitet. Powtórka

  1. słownictwo z ostatnich lekcji
  2. czas "Perfekt" od czasowników regularnych
  Rozpocznij
 • 120x120

  Hast du eine Stelle gefunden? Część 1

  1. słownictwa związanego z ubieganiem się o pracę
  2. czasu "Perfekt" od czasowników nieregularnych
  Rozpocznij
 • 120x120

  Hast du eine Stelle gefunden? Część 2

  1. więcej słownictwa związanego z pracą
  2. wyjątków w użyciu czasu "Perfekt"
  3. czasu "Perfekt" z "haben" i "sein"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Hast du eine Stelle gefunden? Powtórka

  1. słownictwo z ostatnich lekcji
  2. czas "Perfekt" od czasowników nieregularnych
  3. czas "Perfekt" z "haben" i "sein"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Ein tolles Konzert! Część 1

  1. jak rozmawiać o różnych rodzajach muzyki
  2. odmiany czasownika "mögen"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Ein tolles Konzert! Część 2

  1. jak rozmawiać o koncercie
  2. jak powiedzieć, że coś bardzo lubisz... lub czegoś wcale nie lubisz
  Rozpocznij
 • 120x120

  Ein tolles Konzert! Powtórka

  1. słownictwo z ostatnich lekcji
  2. odmianę czasownika "mögen"
  Rozpocznij
Default