• Naucz się wyrażać swoją opinię, rozmawiać o pracy i poznaj słownictwo przydatne podczas wizyty u lekarza

 • 120x120

  Mein Hals tut weh. Część 1

  czasownika modalnego "dürfen" jak używać czasowników modalnych

  Rozpocznij
 • 120x120

  Mein Hals tut weh. Część 2

  rozmawiać o dolegliwościach jak używać przeczenia z czasownikami modalnymi

  Rozpocznij
 • 120x120

  Mein Hals tut weh. Część 3

  jeszcze więcej nazw części ciała kilku niemieckich idiomów z częściami ciała

  Rozpocznij
 • 120x120

  Mein Hals tut weh. Część 4

  słownictwa przydatnego u lekarza niektórych czasowników rozdzielnie złożonych

  Rozpocznij
 • 120x120

  Mein Hals tut weh. Powtórka

  słownictwo z ostatnich lekcji idiomy z częściami ciała jak używać "dürfen" i innych czasowników modalnych jak używać czasowników rozdzielnie złożonych

  Rozpocznij
 • 120x120

  Ich habe gearbeitet. Część 1

  nazw zawodów

  Rozpocznij
 • 120x120

  Ich habe gearbeitet. Część 2

  rozmawiać o swoich doświadczeniach zawodowych jak tworzyć czas "Perfekt" od czasowników regularnych

  Rozpocznij
 • 120x120

  Ich habe gearbeitet. Powtórka

  słownictwo z ostatnich lekcji czas "Perfekt" od czasowników regularnych

  Rozpocznij
 • 120x120

  Hast du eine Stelle gefunden? Część 1

  słownictwa związanego z ubieganiem się o pracę czasu "Perfekt" od czasowników nieregularnych

  Rozpocznij
 • 120x120

  Hast du eine Stelle gefunden? Część 2

  więcej słownictwa związanego z pracą wyjątków w użyciu czasu "Perfekt" czasu "Perfekt" z "haben" i "sein"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Hast du eine Stelle gefunden? Powtórka

  słownictwo z ostatnich lekcji czas "Perfekt" od czasowników nieregularnych czas "Perfekt" z "haben" i "sein"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Ein tolles Konzert! Część 1

  jak rozmawiać o różnych rodzajach muzyki odmiany czasownika "mögen"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Ein tolles Konzert! Część 2

  jak rozmawiać o koncercie jak powiedzieć, że coś bardzo lubisz... lub czegoś wcale nie lubisz

  Rozpocznij
 • 120x120

  Ein tolles Konzert! Powtórka

  słownictwo z ostatnich lekcji odmianę czasownika "mögen"

  Rozpocznij
Default