• Jak rozmawiać o tym, co lubisz robić w czasie wolnym: od sportu po muzykę

 • 120x120

  Er kauft ein neues Album. Część 1

  On kupuje nowy album.

  Tutaj nauczysz się:
  1. kilku przymiotników
  2. form przymiotnika z rodzajnikiem nieokreślonym
  Rozpocznij
 • 120x120

  Er kauft ein neues Album. Część 2

  On kupuje nowy album.

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak rozmawiać o muzyce
  2. przymiotników z rodzajnikiem określonym w "Akkusativie"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Er kauft ein neues Album. Powtórka

  On kupuje nowy album.

  Tutaj powtórzysz:
  1. słownictwo z ostatnich lekcji
  2. końcówki przymiotnika z rodzajnikami określonymi i nieokreślonymi
  Rozpocznij
 • 120x120

  Du fährst schneller als ich. Część 1

  Jedziesz szybciej niż ja.

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak tworzyć stopień wyższy przymiotników i przysłówków
  Rozpocznij
 • 120x120

  Du fährst schneller als ich. Część 2

  Jedziesz szybciej niż ja.

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak powiedzieć co lubisz robić w wolnym czasie
  2. jak używać stopnia wyższego
  Rozpocznij
 • 120x120

  Du fährst schneller als ich. Powtórka

  Jedziesz szybciej niż ja.

  Tutaj powtórzysz:
  1. słownictwo z ostatnich lekcji
  2. stopień wyższy
  Rozpocznij
 • 120x120

  Wymowa w niemieckim: "k" i "g"

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak wymawiać niemieckie "k" i "g"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Wer springt am höchsten? Część 1

  Kto skacze najwyżej?

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak tworzyć stopień najwyższy przymiotników i przysłówków
  Rozpocznij
 • 120x120

  Wer springt am höchsten? Część 2

  Kto skacze najwyżej?

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak rozmawiać o sporcie
  2. kilku nieregularnych form stopnia najwyższego
  3. jak używać stopnia najwyższego
  Rozpocznij
 • 120x120

  Wer springt am höchsten? Powtórka

  Kto skacze najwyżej?

  Tutaj powtórzysz:
  1. słownictwo z ostatnich lekcji
  2. stopień najwyższy przymiotników i przysłówków
  Rozpocznij