• Naucz się rozmawiać o ślubie i przyjęciu weselnym, wizycie u lekarza oraz odwiedzinach w szpitalu

 • 120x120

  Zdania podrzędne z "dass"

  jak wyrazić opinię za pomocą "Ich finde" jak tworzyć zdania podrzędne z "dass"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Da hast du recht! Część 1

  jak powiedzieć, że się z kimś zgadzasz lub nie jak tworzyć zdania z "wenn"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Da hast du recht! Część 2

  jak rozmawiać o organizowaniu czegoś jak tworzyć zdania z "weil"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Da hast du recht! Część 3

  więcej sposobów wyrażania opinii jak tworzyć zdania z "denn"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Da hast du recht! Powtórka

  słownictwo z ostatnich lekcji jak używać "dass", "wenn", "weil" i "denn"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Willst du mich heiraten? Część 1

  jak rozmawiać o ślubie, weselu i prezentach ślubnych rodzajników określonych i nieokreślonych w Dativie

  Rozpocznij
 • 120x120

  Willst du mich heiraten? Część 2

  szyku zdania z Akkusativem i Dativem

  Rozpocznij
 • 120x120

  Willst du mich heiraten? Część 3

  zaimków dzierżawczych w Dativie

  Rozpocznij
 • 120x120

  Willst du mich heiraten? Część 4

  jak rozmawiać o ceremonii ślubnej czasowników, które łączą się z Dativem

  Rozpocznij
 • 120x120

  Willst du mich heiraten? Powtórka

  słownictwo z ostatnich lekcji rodzajniki określone i nieokreślone w Dativie zaimki dzierżawcze w Dativie

  Rozpocznij
 • 120x120

  Was fehlt Ihnen denn? Część 1

  jak rozmawiać o wypadkach zaimków osobowych w Dativie przyimków, po których występuje Dativ

  Rozpocznij
 • 120x120

  Was fehlt Ihnen denn? Część 2

  słownictwa związanego z wizytą u lekarza łączyć przyimki z rodzajnikami

  Rozpocznij
 • 120x120

  Was fehlt Ihnen denn? Część 3

  więcej czasowników, które łączą się z Dativem form czasownika nieregularnego "geben" w czasie teraźniejszym

  Rozpocznij
 • 120x120

  Was fehlt Ihnen denn? Część 4

  co mówić podczas odwiedzin w szpitalu form czasownika nieregularnego "helfen" w czasie teraźniejszym

  Rozpocznij
 • 120x120

  Was fehlt Ihnen denn? Powtórka

  słownictwo z ostatnich lekcji czasowniki i przyimki, po których występuje Dativ

  Rozpocznij
Default