• Naucz się rozmawiać o ślubie i przyjęciu weselnym, wizycie u lekarza oraz odwiedzinach w szpitalu

 • 120x120

  Zdania podrzędne z "dass"

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak wyrazić opinię za pomocą "Ich finde"
  2. jak tworzyć zdania podrzędne z "dass"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Da hast du recht! Część 1

  Masz rację!

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak powiedzieć, że się z kimś zgadzasz lub nie
  2. jak tworzyć zdania z "wenn"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Da hast du recht! Część 2

  Masz rację!

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak rozmawiać o organizowaniu czegoś
  2. jak tworzyć zdania z "weil"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Da hast du recht! Część 3

  Masz rację!

  Tutaj nauczysz się:
  1. więcej sposobów wyrażania opinii
  2. jak tworzyć zdania z "denn"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Da hast du recht! Powtórka

  Masz rację!

  Tutaj powtórzysz:
  1. słownictwo z ostatnich lekcji
  2. jak używać "dass", "wenn", "weil" i "denn"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Willst du mich heiraten? Część 1

  Chcesz wziąć ze mną ślub?

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak rozmawiać o ślubie, weselu i prezentach ślubnych
  2. rodzajników określonych i nieokreślonych w Dativie
  Rozpocznij
 • 120x120

  Willst du mich heiraten? Część 2

  Chcesz wziąć ze mną ślub?

  Tutaj nauczysz się:
  1. szyku zdania z Akkusativem i Dativem
  Rozpocznij
 • 120x120

  Willst du mich heiraten? Część 3

  Chcesz wziąć ze mną ślub?

  Tutaj nauczysz się:
  1. zaimków dzierżawczych w Dativie
  Rozpocznij
 • 120x120

  Willst du mich heiraten? Część 4

  Chcesz wziąć ze mną ślub?

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak rozmawiać o ceremonii ślubnej
  2. czasowników, które łączą się z Dativem
  Rozpocznij
 • 120x120

  Willst du mich heiraten? Powtórka

  Chcesz wziąć ze mną ślub?

  Tutaj powtórzysz:
  1. słownictwo z ostatnich lekcji
  2. rodzajniki określone i nieokreślone w Dativie
  3. zaimki dzierżawcze w Dativie
  Rozpocznij
 • 120x120

  Was fehlt Ihnen denn? Część 1

  Co pani dolega?

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak rozmawiać o wypadkach
  2. zaimków osobowych w Dativie
  3. przyimków, po których występuje Dativ
  Rozpocznij
 • 120x120

  Was fehlt Ihnen denn? Część 2

  Co pani dolega?

  Tutaj nauczysz się:
  1. słownictwa związanego z wizytą u lekarza
  2. łączyć przyimki z rodzajnikami
  Rozpocznij
 • 120x120

  Was fehlt Ihnen denn? Część 3

  Co pani dolega?

  Tutaj nauczysz się:
  1. więcej czasowników, które łączą się z Dativem
  2. form czasownika nieregularnego "geben" w czasie teraźniejszym
  Rozpocznij
 • 120x120

  Was fehlt Ihnen denn? Część 4

  Co pani dolega?

  Tutaj nauczysz się:
  1. co mówić podczas odwiedzin w szpitalu
  2. form czasownika nieregularnego "helfen" w czasie teraźniejszym
  Rozpocznij
 • 120x120

  Was fehlt Ihnen denn? Powtórka

  Co pani dolega?

  Tutaj powtórzysz:
  1. słownictwo z ostatnich lekcji
  2. czasowniki i przyimki, po których występuje Dativ
  Rozpocznij