• Jak poprowadzić dyskusję, jak dojść do porozumienia i co robić w przypadku rozbieżnych opinii.

 • 120x120

  Vorbereitung. Część 1

  jak planować i przygotować spotkanie biznesowe

  Rozpocznij
 • 120x120

  Vorbereitung. Część 2

  więcej słownictwa związanego ze spotkaniami i konferencjami

  Rozpocznij
 • 120x120

  Beginn. Część 1

  jak poprosić uczestników o uwagę i rozpocząć spotkanie

  Rozpocznij
 • 120x120

  Beginn. Część 2

  jeszcze więcej o rozpoczynaniu spotkania

  Rozpocznij
 • 120x120

  Diskussionen. Część 1

  jak poprowadzić dyskusję

  Rozpocznij
 • 120x120

  Diskussionen. Część 2

  jak argumentować

  Rozpocznij
 • 120x120

  Zustimmung und Ablehnung. Część 1

  jak wyrażać opinię

  Rozpocznij
 • 120x120

  Zustimmung und Ablehnung. Część 2

  jak wyrażać zgodę lub jej brak

  Rozpocznij
 • 120x120

  Probleme. Część 1

  jak rozwiązywać problemy

  Rozpocznij
 • 120x120

  Probleme. Część 2

  jak wyrażać krytykę

  Rozpocznij
 • 120x120

  Abschluss. Część 1

  jak zakończyć spotkanie

  Rozpocznij
 • 120x120

  Abschluss. Część 2

  jak podziękować za uwagę

  Rozpocznij
Default