• Naucz się rozmawiać o robieniu zakupów, gotowaniu oraz uczuciach

 • 120x120

  Ist das alles? Część 1

  To wszystko?

  Tutaj nauczysz się:
  1. słownictwa potrzebnego w sklepie
  2. rodzajników w "Akkusativie"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Ist das alles? Część 2

  To wszystko?

  Tutaj nauczysz się:
  1. podstawowego słownictwa związanego z jedzeniem
  2. kiedy możesz opuścić rodzajnik nieokreślony
  3. rodzajniki w "Nominativie" i "Akkusativie"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Ist das alles? Powtórka

  To wszystko?

  Tutaj powtórzysz:
  1. słownictwo z ostatnich lekcji
  2. kiedy używać rodzajników i w jakiej formie
  3. kiedy możesz opuścić rodzajnik
  Rozpocznij
 • 120x120

  Wymowa w niemieckim: "ng" i "nk"

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak wymawiać niemieckie "ng" i "nk"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Es gibt Kaffee und Kuchen. Część 1

  Jest kawa i ciasto.

  Tutaj nauczysz się:
  1. mówić o ilości produktów
  2. niemieckich liczb powyżej 100
  Rozpocznij
 • 120x120

  Es gibt Kaffee und Kuchen. Część 2

  Jest kawa i ciasto.

  Tutaj nauczysz się:
  1. słownictwa związanego z pieczeniem
  2. rozmawiać o odmierzaniu ilości (gramy, mililitry itp.)
  Rozpocznij
 • 120x120

  Es gibt Kaffee und Kuchen. Powtórka

  Jest kawa i ciasto.

  Tutaj powtórzysz:
  1. słownictwo z ostatnich lekcji
  2. ilości i liczby powyżej 100
  Rozpocznij
 • 120x120

  Zaimki osobowe w Akkusativie

  Tutaj nauczysz się:
  1. zaimków osobowych w formie dopełnienia, np. "mich", "dich", "ihn" itd.
  Rozpocznij
 • 120x120

  Ich bin verliebt! Część 1

  Jestem zakochana!

  Tutaj nauczysz się:
  1. mówić o uczuciach i związkach uczuciowych
  2. zaimków osobowych w formie dopełnienia
  Rozpocznij
 • 120x120

  Ich bin verliebt! Część 2

  Jestem zakochana!

  Tutaj nauczysz się:
  1. więcej słownictwa dotyczącego uczuć
  2. jak używać spójników "und", "oder" i "aber"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Ich bin verliebt! Część 3

  Jestem zakochana!

  Tutaj nauczysz się:
  1. więcej niemieckich spójników
  2. niemieckich zdań podrzędnie złożonych
  Rozpocznij
 • 120x120

  Ich bin verliebt! Powtórka

  Jestem zakochana!

  Tutaj powtórzysz:
  1. słownictwo z ostatnich lekcji
  2. zaimki osobowe w formie dopełnienia
  3. używanie spójników
  Rozpocznij
 • 120x120

  Kann ich Ihnen helfen? Część 1

  Mogę państwu pomóc?

  Tutaj nauczysz się:
  1. kupować ubrania
  2. kolorów
  3. końcówek przymiotnika w "Nominativie"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Kann ich Ihnen helfen? Część 2

  Mogę państwu pomóc?

  Tutaj nauczysz się:
  1. więcej słownictwa związanego z ubraniami i kolorami
  2. form rodzajnika określonego w "Akkusativie"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Kann ich Ihnen helfen? Część 3

  Mogę państwu pomóc?

  Tutaj nauczysz się:
  1. jeszcze więcej słownictwa związanego z kupowaniem ubrań
  2. pytać i odpowiadać na pytania z "welche/r/s"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Kann ich Ihnen helfen? Powtórka

  Mogę państwu pomóc?

  Tutaj powtórzysz:
  1. słownictwo z ostatnich lekcji
  2. formy przymiotnika w "Akkusativie"
  3. używanie "welche/r/s"
  Rozpocznij