• Naucz się rozmawiać o robieniu zakupów, gotowaniu oraz uczuciach

 • 120x120

  Ist das alles? Część 1

  słownictwa potrzebnego w sklepie rodzajników w "Akkusativie"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Ist das alles? Część 2

  podstawowego słownictwa związanego z jedzeniem kiedy możesz opuścić rodzajnik nieokreślony rodzajniki w "Nominativie" i "Akkusativie"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Ist das alles? Powtórka

  słownictwo z ostatnich lekcji kiedy używać rodzajników i w jakiej formie kiedy możesz opuścić rodzajnik

  Rozpocznij
 • 120x120

  Wymowa w niemieckim: "ng" i "nk"

  jak wymawiać niemieckie "ng" i "nk"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Es gibt Kaffee und Kuchen. Część 1

  mówić o ilości produktów niemieckich liczb powyżej 100

  Rozpocznij
 • 120x120

  Es gibt Kaffee und Kuchen. Część 2

  słownictwa związanego z pieczeniem rozmawiać o odmierzaniu ilości (gramy, mililitry itp.)

  Rozpocznij
 • 120x120

  Es gibt Kaffee und Kuchen. Powtórka

  słownictwo z ostatnich lekcji ilości i liczby powyżej 100

  Rozpocznij
 • 120x120

  Zaimki osobowe w Akkusativie

  zaimków osobowych w formie dopełnienia, np. "mich", "dich", "ihn" itd.

  Rozpocznij
 • 120x120

  Ich bin verliebt! Część 1

  mówić o uczuciach i związkach uczuciowych zaimków osobowych w formie dopełnienia

  Rozpocznij
 • 120x120

  Ich bin verliebt! Część 2

  więcej słownictwa dotyczącego uczuć jak używać spójników "und", "oder" i "aber"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Ich bin verliebt! Część 3

  więcej niemieckich spójników niemieckich zdań podrzędnie złożonych

  Rozpocznij
 • 120x120

  Ich bin verliebt! Powtórka

  słownictwo z ostatnich lekcji zaimki osobowe w formie dopełnienia używanie spójników

  Rozpocznij
 • 120x120

  Kann ich Ihnen helfen? Część 1

  kupować ubrania kolorów końcówek przymiotnika w "Nominativie"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Kann ich Ihnen helfen? Część 2

  więcej słownictwa związanego z ubraniami i kolorami form rodzajnika określonego w "Akkusativie"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Kann ich Ihnen helfen? Część 3

  jeszcze więcej słownictwa związanego z kupowaniem ubrań pytać i odpowiadać na pytania z "welche/r/s"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Kann ich Ihnen helfen? Powtórka

  słownictwo z ostatnich lekcji formy przymiotnika w "Akkusativie" używanie "welche/r/s"

  Rozpocznij
Default