• Jak opisywać swoje codzienne życie, opowiadać o wakacjach oraz podawać daty

 • 120x120

  Wir sind beste Freunde. Część 1

  Jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi.

  Tutaj nauczysz się:
  1. używać przymiotników po czasownikach "sein", "bleiben" i "werden"
  2. "Satzklammer" (klamry zdaniowej) z przymiotnikami po czasownikach "sein", "bleiben", "werden"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Wir sind beste Freunde. Część 2

  Jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi.

  Tutaj nauczysz się:
  1. czasowników rozdzielnie złożonych i ich odmiany
  2. tworzyć "Satzklammer" z czasownikami rozdzielnie złożonymi
  Rozpocznij
 • 120x120

  Wir sind beste Freunde. Powtórka

  Jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi.

  Tutaj powtórzysz:
  1. słownictwo z ostatnich lekcji
  2. przymiotniki po "sein", "werden" i "bleiben"
  3. czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone
  Rozpocznij
 • 120x120

  Wymowa w niemieckim: "sp"

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak wymawiać niemieckie "sp"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Przysłówki częstotliwości

  Tutaj nauczysz się:
  1. przysłówków częstotliwości
  Rozpocznij
 • 120x120

  Man gewöhnt sich daran. Część 1

  Można się do tego przyzwyczaić.

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak opowiadać o swoim codziennym życiu
  2. czasowników i zaimków zwrotnych
  Rozpocznij
 • 120x120

  Man gewöhnt sich daran. Część 2

  Można się do tego przyzwyczaić.

  Tutaj nauczysz się:
  1. więcej słów potrzebnych do opowiadania o codziennym życiu
  2. jak używać czasowników zwrotnych w zdaniach
  Rozpocznij
 • 120x120

  Man gewöhnt sich daran. Część 3

  Można się do tego przyzwyczaić.

  Tutaj nauczysz się:
  1. jeszcze więcej słów potrzebnych do opisywania codziennych czynności
  2. form "jeder/jede/jedes"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Man gewöhnt sich daran. Powtórka

  Można się do tego przyzwyczaić.

  Tutaj powtórzysz:
  1. słownictwo z ostatnich lekcji
  2. czasowniki i zaimki zwrotne
  3. przysłówki częstotliwości i formy "jeder"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Liczebniki porządkowe

  Tutaj nauczysz się:
  1. liczebników porządkowych i dat
  Rozpocznij
 • 120x120

  Wie war es? Część 1

  Jak było?

  Tutaj nauczysz się:
  1. opowiadać o wakacjach
  2. form czasownika "haben" w "Präteritum"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Wie war es? Część 2

  Jak było?

  Tutaj nauczysz się:
  1. form czasownika "sein" w "Präteritum"
  2. jak używać przyimków "um", "vor", "nach", "bis", "am" i "von"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Wie war es? Powtórka

  Jak było?

  Tutaj powtórzysz:
  1. słownictwo z ostatnich lekcji
  2. formy czasowników "sein" i "haben" w "Präteritum"
  3. liczebniki porządkowe
  4. przyimki związane z czasem
  Rozpocznij
 • 120x120

  Miesiące

  Tutaj nauczysz się:
  1. nazw miesięcy po niemiecku
  Rozpocznij