• Jak opisywać swoje codzienne życie, opowiadać o wakacjach oraz podawać daty

 • 120x120

  Wir sind beste Freunde. Część 1

  używać przymiotników po czasownikach "sein", "bleiben" i "werden" "Satzklammer" (klamry zdaniowej) z przymiotnikami po czasownikach "sein", "bleiben", "werden"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Wir sind beste Freunde. Część 2

  czasowników rozdzielnie złożonych i ich odmiany tworzyć "Satzklammer" z czasownikami rozdzielnie złożonymi

  Rozpocznij
 • 120x120

  Wir sind beste Freunde. Powtórka

  słownictwo z ostatnich lekcji przymiotniki po "sein", "werden" i "bleiben" czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone

  Rozpocznij
 • 120x120

  Wymowa w niemieckim: "sp"

  jak wymawiać niemieckie "sp"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Przysłówki częstotliwości

  przysłówków częstotliwości

  Rozpocznij
 • 120x120

  Man gewöhnt sich daran. Część 1

  jak opowiadać o swoim codziennym życiu czasowników i zaimków zwrotnych

  Rozpocznij
 • 120x120

  Man gewöhnt sich daran. Część 2

  więcej słów potrzebnych do opowiadania o codziennym życiu jak używać czasowników zwrotnych w zdaniach

  Rozpocznij
 • 120x120

  Man gewöhnt sich daran. Część 3

  jeszcze więcej słów potrzebnych do opisywania codziennych czynności form "jeder/jede/jedes"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Man gewöhnt sich daran. Powtórka

  słownictwo z ostatnich lekcji czasowniki i zaimki zwrotne przysłówki częstotliwości i formy "jeder"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Liczebniki porządkowe

  liczebników porządkowych i dat

  Rozpocznij
 • 120x120

  Wie war es? Część 1

  opowiadać o wakacjach form czasownika "haben" w "Präteritum"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Wie war es? Część 2

  form czasownika "sein" w "Präteritum" jak używać przyimków "um", "vor", "nach", "bis", "am" i "von"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Wie war es? Powtórka

  słownictwo z ostatnich lekcji formy czasowników "sein" i "haben" w "Präteritum" liczebniki porządkowe przyimki związane z czasem

  Rozpocznij
 • 120x120

  Miesiące

  nazw miesięcy po niemiecku

  Rozpocznij
Default