• Jak rozmawiać o przeprowadzce, upiec niemiecką szarlotkę i jak trafić do Urzędu Spraw Obywatelskich

 • 120x120

  Konntet ihr nicht nein sagen? Część 1

  Nie mogliście powiedzieć nie?

  Tutaj nauczysz się:
  1. słownictwa związanego z przeprowadzką
  2. czasownika modalnego "können" w "Präteritum"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Konntet ihr nicht nein sagen? Część 2

  Nie mogliście powiedzieć nie?

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak rozmawiać o przeprowadzce
  2. jak powiedzieć, że jest się zestresowanym
  3. czasownika modalnego "müssen" w "Präteritum"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Konntet ihr nicht nein sagen? Część 3

  Nie mogliście powiedzieć nie?

  Tutaj nauczysz się:
  1. słownictwa związanego z mieszkaniem w WG
  2. czasownika modalnego "dürfen" w "Präteritum"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Konntet ihr nicht nein sagen? Część 4

  Nie mogliście powiedzieć nie?

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak rozmawiać o nowym mieszkaniu i sąsiadach
  2. czasownika modalnego "wollen" w "Präteritum"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Konntet ihr nicht nein sagen? Powtórka

  Nie mogliście powiedzieć nie?

  Tutaj powtórzysz:
  1. słownictwo z ostatnich lekcji
  2. czasowniki modalne "können", "müssen", "dürfen" i "wollen" w "Präteritum"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Wie viele Eier …? Część 1

  Ile jajek… ?

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak rozmawiać o składnikach i przepisach kulinarnych
  2. zdań z "damit"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Wie viele Eier …? Część 2

  Ile jajek… ?

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak mówić o składnikach i przepisach
  2. zdań z "um … zu"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Wie viele Eier …? Część 3

  Ile jajek… ?

  Tutaj nauczysz się:
  1. mówić o tym, jak upiec jabłecznik
  2. zdań z przymiotnikami i przysłówkami "viel(e)" i "wenig(e)", "ein bisschen", "ein paar"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Wie viele Eier …? Powtórka

  Ile jajek… ?

  Tutaj powtórzysz:
  1. słownictwo z ostatnich lekcji
  2. zdania z "um... zu" i "damit"
  3. przymiotniki i przysłówki "viel{e}" i "wenig{e}", "ein bisschen", "ein paar"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Kannst du mir sagen, wo das Bürgeramt ist? Część 1

  Możesz mi powiedzieć, gdzie jest Urząd Spraw Obywatelskich?

  Tutaj nauczysz się:
  1. niektórych wyrazów złożonych
  2. nie panikować na widok bardzo długich wyrazów złożonych
  Rozpocznij
 • 120x120

  Kannst du mir sagen, wo das Bürgeramt ist? Część 2

  Możesz mi powiedzieć, gdzie jest Urząd Spraw Obywatelskich?

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak zapytać o kierunek
  2. pytań zależnych
  Rozpocznij
 • 120x120

  Kannst du mir sagen, wo das Bürgeramt ist? Część 3

  Możesz mi powiedzieć, gdzie jest Urząd Spraw Obywatelskich?

  Tutaj nauczysz się:
  1. co mówić w urzędach
  2. zdań z "ob" i "falls"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Kannst du mir sagen, wo das Bürgeramt ist? Powtórka

  Możesz mi powiedzieć, gdzie jest Urząd Spraw Obywatelskich?

  Tutaj powtórzysz:
  1. słownictwo z ostatnich lekcji
  2. złożenia
  3. pytania zależne
  4. zdania z "ob" i "falls"
  Rozpocznij