• Jak rozmawiać o przeprowadzce, upiec niemiecką szarlotkę i jak trafić do Urzędu Spraw Obywatelskich

 • 120x120

  Konntet ihr nicht nein sagen? Część 1

  słownictwa związanego z przeprowadzką czasownika modalnego "können" w "Präteritum"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Konntet ihr nicht nein sagen? Część 2

  jak rozmawiać o przeprowadzce jak powiedzieć, że jest się zestresowanym czasownika modalnego "müssen" w "Präteritum"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Konntet ihr nicht nein sagen? Część 3

  słownictwa związanego z mieszkaniem w WG czasownika modalnego "dürfen" w "Präteritum"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Konntet ihr nicht nein sagen? Część 4

  jak rozmawiać o nowym mieszkaniu i sąsiadach czasownika modalnego "wollen" w "Präteritum"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Konntet ihr nicht nein sagen? Powtórka

  słownictwo z ostatnich lekcji czasowniki modalne "können", "müssen", "dürfen" i "wollen" w "Präteritum"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Wie viele Eier …? Część 1

  jak rozmawiać o składnikach i przepisach kulinarnych zdań z "damit"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Wie viele Eier …? Część 2

  jak mówić o składnikach i przepisach zdań z "um … zu"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Wie viele Eier …? Część 3

  mówić o tym, jak upiec jabłecznik zdań z przymiotnikami i przysłówkami "viel(e)" i "wenig(e)", "ein bisschen", "ein paar"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Wie viele Eier …? Powtórka

  słownictwo z ostatnich lekcji zdania z "um... zu" i "damit" przymiotniki i przysłówki "viel{e}" i "wenig{e}", "ein bisschen", "ein paar"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Kannst du mir sagen, wo das Bürgeramt ist? Część 1

  niektórych wyrazów złożonych nie panikować na widok bardzo długich wyrazów złożonych

  Rozpocznij
 • 120x120

  Kannst du mir sagen, wo das Bürgeramt ist? Część 2

  jak zapytać o kierunek pytań zależnych

  Rozpocznij
 • 120x120

  Kannst du mir sagen, wo das Bürgeramt ist? Część 3

  co mówić w urzędach zdań z "ob" i "falls"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Kannst du mir sagen, wo das Bürgeramt ist? Powtórka

  słownictwo z ostatnich lekcji złożenia pytania zależne zdania z "ob" i "falls"

  Rozpocznij
Default