• Jak mówić o nowej pracy, uprzejmie zadawać pytania i rozmawiać o przeszłości

 • 120x120

  Würden Sie …? Część 1

  Mogłaby pani...?

  Tutaj nauczysz się:
  1. zadawać pytania w kontekstach oficjalnych
  2. tworzyć "Konjunktiv" od czasowników "können", "werden" i "haben"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Würden Sie …? Część 2

  Mogłaby pani...?

  Tutaj nauczysz się:
  1. umawiać na oficjalne spotkania i wizyty
  2. słownictwa dotyczącego kursów językowych
  Rozpocznij
 • 120x120

  Würden Sie …? Część 3

  Mogłaby pani...?

  Tutaj nauczysz się:
  1. słownictwa potrzebnego podczas oficjalnych wizyt i spotkań
  2. więcej przyimków łączących się z "Akkusativem"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Würden Sie …? Powtórka

  Mogłaby pani...?

  Tutaj powtórzysz:
  1. słownictwo z wcześniejszych lekcji
  2. "Konjunktiv" czasowników "können“, “werden“ i “haben“
  3. przyimki łączące się z "Akkusativem"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Ich habe ein paar Fehler gemacht! Część 1

  Popełniłem kilka błędów!

  Tutaj nauczysz się:
  1. słownictwa związanego z pracą w biurze
  Rozpocznij
 • 120x120

  Ich habe ein paar Fehler gemacht! Część 2

  Popełniłem kilka błędów!

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak pytać o informacje w nowym miejscu pracy
  2. wyrażać, gdzie coś leży oraz gdzie coś położyć
  3. przyimków, które łączą się zarówno z "Dativem", jak i "Akkusativem"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Ich habe ein paar Fehler gemacht! Część 3

  Popełniłem kilka błędów!

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak tworzyć liczbę mnogą rzeczowników
  Rozpocznij
 • 120x120

  Ich habe ein paar Fehler gemacht! Część 4

  Popełniłem kilka błędów!

  Tutaj nauczysz się:
  1. rozmawiać o nowej pracy, szefie i kolegach
  Rozpocznij
 • 120x120

  Ich habe ein paar Fehler gemacht! Powtórka

  Popełniłem kilka błędów!

  Tutaj powtórzysz:
  1. słownictwo z ostatnich lekcji
  2. przyimki, które łączą się z Dativem i Akkusativem
  3. jak tworzyć liczbę mnogą rzeczowników
  Rozpocznij
 • 120x120

  Was hast du auf dem Bauernhof gemacht? Część 1

  Co robiłeś w gospodarstwie?

  Tutaj nauczysz się:
  1. tworzyć czas przeszły "Perfekt"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Was hast du auf dem Bauernhof gemacht? Część 2

  Co robiłeś w gospodarstwie?

  Tutaj nauczysz się:
  1. rozmawiać o wydarzeniach z przeszłości
  2. opisywać pracę w gospodarstwie wiejskim
  3. tworzyć czas "Perfekt" z "haben" i "sein"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Was hast du auf dem Bauernhof gemacht? Część 3

  Co robiłeś w gospodarstwie?

  Tutaj nauczysz się:
  1. tworzyć "Partizip II" czasowników rozdzielnie złożonych
  Rozpocznij
 • 120x120

  Was hast du auf dem Bauernhof gemacht? Część 4

  Co robiłeś w gospodarstwie?

  Tutaj nauczysz się:
  1. rozmawiać o przeszłości
  2. form "Partizip II" czasowników zakończonych na "-ieren"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Was hast du auf dem Bauernhof gemacht? Powtórka

  Co robiłeś w gospodarstwie?

  Tutaj powtórzysz:
  1. słownictwo z ostatnich lekcji
  2. czas "Perfekt" z "haben" i "sein"
  3. "Partizip II" czasowników regularnych i nieregularnych
  Rozpocznij