• Naucz się mówić o nowej pracy, uprzejmie zadawać pytania i rozmawiać o przeszłości

 • 120x120

  Würden Sie …? Część 1

  zadawać pytania w kontekstach oficjalnych tworzyć "Konjunktiv" od czasowników "können", "werden" i "haben"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Würden Sie …? Część 2

  umawiać na oficjalne spotkania i wizyty słownictwa dotyczącego kursów językowych

  Rozpocznij
 • 120x120

  Würden Sie …? Część 3

  słownictwa potrzebnego podczas oficjalnych wizyt i spotkań więcej przyimków łączących się z "Akkusativem"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Würden Sie …? Powtórka

  słownictwo z wcześniejszych lekcji "Konjunktiv" czasowników "können“, “werden“ i “haben“ przyimki łączące się z "Akkusativem"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Ich habe ein paar Fehler gemacht! Część 1

  słownictwa związanego z pracą w biurze

  Rozpocznij
 • 120x120

  Ich habe ein paar Fehler gemacht! Część 2

  jak pytać o informacje w nowym miejscu pracy wyrażać, gdzie coś leży oraz gdzie coś położyć przyimków, które łączą się zarówno z "Dativem", jak i "Akkusativem"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Ich habe ein paar Fehler gemacht! Część 3

  jak tworzyć liczbę mnogą rzeczowników

  Rozpocznij
 • 120x120

  Ich habe ein paar Fehler gemacht! Część 4

  rozmawiać o nowej pracy, szefie i kolegach

  Rozpocznij
 • 120x120

  Ich habe ein paar Fehler gemacht! Powtórka

  słownictwo z ostatnich lekcji przyimki, które łączą się z Dativem i Akkusativem jak tworzyć liczbę mnogą rzeczowników

  Rozpocznij
 • 120x120

  Was hast du auf dem Bauernhof gemacht? Część 1

  tworzyć czas przeszły "Perfekt"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Was hast du auf dem Bauernhof gemacht? Część 2

  rozmawiać o wydarzeniach z przeszłości opisywać pracę w gospodarstwie wiejskim tworzyć czas "Perfekt" z "haben" i "sein"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Was hast du auf dem Bauernhof gemacht? Część 3

  tworzyć "Partizip II" czasowników rozdzielnie złożonych

  Rozpocznij
 • 120x120

  Was hast du auf dem Bauernhof gemacht? Część 4

  rozmawiać o przeszłości form "Partizip II" czasowników zakończonych na "-ieren"

  Rozpocznij
 • 120x120

  Was hast du auf dem Bauernhof gemacht? Powtórka

  słownictwo z ostatnich lekcji czas "Perfekt" z "haben" i "sein" "Partizip II" czasowników regularnych i nieregularnych

  Rozpocznij
Default