• Jak rozmawiać o mieście i jego historii, jak się sprzeczać

 • 120x120

  Wann wurde Berlin gegründet? Część 1

  Kiedy założono Berlin?

  Tutaj nauczysz się:
  1. form "werden" w czasie "Präteritum"
  2. jak tworzyć "Passiv" i jak go używać
  Rozpocznij
 • 120x120

  Wann wurde Berlin gegründet? Część 2

  Kiedy założono Berlin?

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak rozmawiać o mieście i jego historii
  2. jak odróżniać stronę czynną od biernej
  Rozpocznij
 • 120x120

  Wann wurde Berlin gegründet? Część 3

  Kiedy założono Berlin?

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak rozmawiać o historii i geografii Niemiec
  Rozpocznij
 • 120x120

  Wann wurde Berlin gegründet? Część 4

  Kiedy założono Berlin?

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak wyrażać wykonawcę czynności w "Passivie"
  2. jak formułować pytania w "Passivie"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Wann wurde Berlin gegründet? Powtórka

  Kiedy założono Berlin?

  Tutaj powtórzysz:
  1. słownictwo z poprzednich lekcji
  2. stronę bierną
  Rozpocznij
 • 120x120

  Er kommt ganz nach mir! Część 1

  On ma to po mnie!

  Tutaj nauczysz się:
  1. precyzyjnie opisywać osoby i sytuacje
  2. zaimków względnych (który, która, które)
  Rozpocznij
 • 120x120

  Er kommt ganz nach mir! Część 2

  On ma to po mnie!

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak rozmawiać o kłótniach
  2. zaimków względnych w "Dativie" i "Akkusativie"
  Rozpocznij
 • 120x120

  Er kommt ganz nach mir! Powtórka

  On ma to po mnie!

  Tutaj powtórzysz:
  1. słownictwo z poprzednich lekcji
  2. zaimki względne (który, która, które)
  Rozpocznij
 • 120x120

  Ich habe mich beschwert! Część 1

  Poskarżyłam się!

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak rozmawiać o konfliktach
  2. jak godzić się po kłótni
  3. czasowników zwrotnych
  Rozpocznij
 • 120x120

  Ich habe mich beschwert! Część 2

  Poskarżyłam się!

  Tutaj nauczysz się:
  1. jak tworzyć czas "Perfekt" z czasownikami zwrotnymi
  Rozpocznij
 • 120x120

  Ich habe mich beschwert! Powtórka

  Poskarżyłam się!

  Tutaj powtórzysz:
  1. słownictwo z poprzednich lekcji
  2. czasowniki zwrotne
  Rozpocznij