Polityka prywatności

Kim jesteśmy i jaki jest cel niniejszej polityki prywatności:

Niniejsza polityka prywatności („Polityka”) wyjaśnia, w jaki sposób Twoje dane są wykorzystywane przez firmę Babbel GmbH (Andreasstraße 72, 10243 Berlin, Niemcy) („Babbel”, „my”, „nas” i „nasz”).

Niniejsza polityka prywatności ma na celu pomóc Ci lepiej zrozumieć, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi i jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi osobowymi. Zgodnie z przepisami o ochronie danych, określenie „dane osobowe” odnosi się do wszystkich danych dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. W firmie Babbel przetwarzamy dane osobowe jedynie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i przepisami o ochronie danych. Jeżeli nie określono inaczej, firma Babbel jako administrator jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych opisanych w niniejszej polityce. Określenie „administrator” zgodnie z przepisami o ochronie danych dotyczy instytucji, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności może zostać zaktualizowana w dowolnym momencie poprzez opublikowanie nowej wersji na naszej stronie internetowej.

Spis treści

1. Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
2. Jakiego rodzaju dane osobowe wykorzystujemy?
3. Twoje prawa dotyczące Twoich danych osobowych
4. Gdzie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
5. W jaki sposób wykorzystujemy „ciasteczka” i inne techniki śledzenia?
6. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
7. W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?
8. Komu i dlaczego udostępniamy Twoje dane osobowe?
9. Współadministratorzy
10. Podstawa prawna według RODO

1. Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, wykorzystując następujące podstawy prawne:

(i) za Twoją zgodą,

(ii) w celu zapewnienia usług zgodnie z warunkami Twojej umowy z firmą Babbel lub w celu zawarcia z Tobą umowy i na Twoje żądanie (np. gdy zakładasz konto na platformach Babbel),

(iii) w celu spełnienia przez firmę Babbel zobowiązań prawnych lub

(iv) jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony naszych uzasadnionych interesów lub uzasadnionych interesów strony trzeciej, chyba że Twoje interesy użytkownika lub podstawowe prawa i wolności wymagające ochrony Twoich Danych Osobowych są nadrzędne.

2. Jakiego rodzaju dane osobowe wykorzystujemy?

W firmie Babbel gromadzimy i wykorzystujemy (przetwarzamy) Twoje dane osobowe na różne sposoby, zależnie od rodzaju Twoich interakcji z firmą Babbel - tego czy jesteś:

 • Użytkownikiem, który korzysta z usług firmy Babbel do nauki języków;

 • Użytkownikiem rozszerzenia Toucan by Babbel;

 • Gościem naszych stron internetowych;

 • Osobą kontaktową klienta B2B, która umożliwia pracownikom klienta B2B korzystanie z usług firmy Babbel;

 • Kandydatem o pracę, który pragnie dołączyć do naszego zespołu;

 • Osobą kontaktową dostawcy usług, dostawcy, partnera biznesowego lub freelancerem z którym współpracujemy;

 • Gościem naszych mediów społecznościowych, zarówno stron internetowych jak również aplikacji.

Więcej informacji dotyczących danych przetwarzanych w odniesieniu do każdej kategorii znajduje się poniżej.

2.1. Użytkownicy, którzy korzystają z usług firmy Babbel do nauki języków

2.1.1 Jeżeli jesteś użytkownikiem firmy Babbel, przetwarzamy dane osobowe dostarczone przez Ciebie podczas rejestracji w firmie Babbel lub dostarczone w celu uzupełnienia Twojego profilu. Obejmuje to na przykład Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail jak również szczegóły płatności (w tym informacje o banku, numer konta i/lub karty kredytowej użyte do płatności).

Te dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i według następujących podstaw prawnych:

 • Rejestracja w aplikacji firmy Babbel do nauki języków obcych i świadczenie innych usług związanych z naszą platformą edukacyjną;

 • Rezerwowanie, zarządzanie i dostarczanie sesji Babbel Live oraz intensywnych kursów indywidualnych;

 • Pomoc oraz komunikacja, odpowiadanie na żądania użytkowników;

 • Przetwarzanie płatności.

Podstawa prawna: Wykonywanie umowy i/lub środki przedumowne

 • Komunikacja niepromocyjna na tematy techniczne, bezpieczeństwa lub związane z umową (np. ostrzeżenia o oszustwach, blokowaniu konta lub zmianach umowy);

 • Komunikacja niepromocyjna dotycząca aktualizacji produktu, nowych funkcji jak również motywowania użytkowników do nauki.

Podstawa prawna: Uzasadniony interes

 • Przeprowadzanie ankiet dotyczących produktu i satysfakcji;

 • Reklamowanie produktów i usług firmy Babbel oraz jej podmiotów stowarzyszonych.

Podstawa prawna: Zgoda (w sytuacjach, gdzie uzyskaliśmy od Ciebie zgodę); we wszystkich innych przypadkach uzasadniony interes.

 • Przestrzeganie wymogów prawnych oraz obowiązków zachowywania danych.

Podstawa prawna: Obowiązek prawny

2.1.2 Przetwarzamy informacje dotyczące zachowań podczas nauki, osobistego słownictwa oraz postępu nauki. Obejmuje to rejestrowanie treści i głosu, jeżeli ma to zastosowanie.

Te dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i według następujących podstaw prawnych:

 • Udostępnianie aplikacji oraz dostosowywanie usług do Twoich potrzeb i umiejętności;

 • Kontrola wymowy i monitorowanie Twoich postępów w nauce.

Podstawa prawna: Rozpoczęcie i wykonanie umowy

 • Wybór odpowiednich użytkowników do wywiadów, ankiet i kampanii;

 • Anonimizacja głosu do analizy mowy oraz dalszego rozwoju wewnętrznego uczenia maszynowego.

Podstawa prawna: Uzasadniony interes

 • Przestrzeganie wymogów prawnych oraz obowiązków zachowywania danych.

Podstawa prawna: Obowiązek prawny

2.1.3 Przetwarzamy zanonimizowane informacje na temat Twojego zachowania w naszej aplikacji. Obejmuje to pliki dzienników serwera, adresy IP oraz identyfikatory użytkowników, z czego część jest przydzielana przez strony trzecie.

Te dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i według następujących podstaw prawnych:

 • Cele badań naukowych dla obszarów uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji, przetwarzania języka naturalnego i głębokiego uczenia (przesyłanie do stron trzecich jedynie po wcześniejszej anonimizacji);

 • Zapewnianie bezpieczeństwa, wykonalności i stabilności naszych usług, w tym ochrona przed atakami cybernetycznymi.

Podstawa prawna: Uzasadniony interes

 • Aby mierzyć nasz zasięg i analizować zachowanie użytkowników w celu optymalizacji naszych produktów, zwiększenia satysfakcji klientów i poprawy analizy błędów;

 • Śledzenie i śledzenie konwersji w celu pomiaru naszego zasięgu i śledzenia współczynnika konwersji naszych partnerów biznesowych.

Podstawa prawna: Zgoda (w sytuacjach, gdzie uzyskaliśmy od Ciebie zgodę); we wszystkich innych przypadkach uzasadniony interes.

2.1.4 Przetwarzamy opinie oraz informacje dostarczane przez Ciebie w ankietach i wywiadach.

Te dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i według następujących podstaw prawnych:

 • Optymalizacja naszych produktów, zwiększanie satysfakcji klienta oraz poprawa analizy błędów;

 • Publikacja na naszej stronie internetowej oraz innych kanałach marketingowych do celów promocyjnych.

Podstawa prawna: Zgoda (w sytuacjach, gdzie uzyskaliśmy od Ciebie zgodę); we wszystkich innych przypadkach uzasadniony interes.

2.2 Użytkownicy rozszerzenia Toucan by Babbel

2.2.1 Jeśli jesteś użytkownikiem rozszerzenia Toucan by Babbel, przetwarzamy dane osobowe dostarczone przez Ciebie podczas korzystania z tego rozszerzenia. Obejmuje to na przykład Twoje imię i nazwisko, adres e-mail i informacje o Twoim koncie (w tym nazwę użytkownika i hasło). Zazwyczaj zbieramy te dane samodzielnie. Jeżeli natomiast łączysz się lub logujesz do naszych usług za pomocą usług podmiotów zewnętrznych (np. Google lub Facebook), zlecasz im przesyłanie nam informacji, takich jak informacje o rejestracji i profilu, w zakresie w jakim kontrolowane są przez tę usługę lub autoryzowane przez Ciebie za pośrednictwem ustawienia prywatności w ramach danej usługi.

Te dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i według następujących podstaw prawnych:

 • Rejestracja oraz korzystanie z rozszerzenia Toucan by Babbel oraz innych usług powiązanych;

 • Wsparcie oraz komunikacja: udzielanie odpowiedzi na wnioski (pytania) użytkowników.

Podstawa prawna: Wykonywanie umowy i/lub środki przedumowne

 • Komunikacja niepromocyjna na tematy techniczne, bezpieczeństwa lub związane z umową (np. ostrzeżenia o oszustwach, blokowaniu konta lub zmianach umowy);

 • Komunikacja niepromocyjna dotycząca aktualizacji produktu oraz nowych funkcji

Podstawa prawna: Uzasadniony interes

 • Przeprowadzanie ankiet dotyczących produktu i satysfakcji;

 • Reklamowanie produktów i usług firmy Babbel oraz jej podmiotów stowarzyszonych.

Podstawa prawna: Zgoda (w sytuacjach, gdzie uzyskaliśmy od Ciebie zgodę); we wszystkich innych przypadkach uzasadniony interes.

 • Przestrzeganie wymogów prawnych oraz obowiązków zachowywania danych.

Podstawa prawna: Obowiązek prawny

2.2.2 Przetwarzamy zanonimizowane informacje na temat Twojego zachowania podczas korzystania z rozszerzenia Toucan by Babbel. Obejmuje to pliki dzienników serwera, adresy IP, rodzaje używanych urządzeń (takich jak telefon, komputer lub tablet), typ przeglądarki, datę i godzinę, system operacyjny, dane przeglądania, wyświetlenia reklam oraz inne interakcje wykonywane w ramach rozszerzenia Toucan by Babbel.

Te dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i według następujących podstaw prawnych:

 • Świadczenie usługi i wyświetlanie tłumaczeń.

Podstawa prawna: Wykonywanie umowy i/lub środki przedumowne

 • Zapewnienie bezpieczeństwa, funkcjonalności i stabilności naszych usług, w tym obrony przed cyberatakami.

Podstawa prawna: Uzasadniony interes

 • Mierzenie naszego zasięgu i analizowanie zachowania użytkowników w celu optymalizacji naszych produktów, zwiększenia satysfakcji klientów i poprawy analizy błędów;

 • Dostosowwanie funkcji i treści oraz do promowania i dostarczania ofert i promocji;

 • Śledzenie i śledzenie konwersji w celu pomiaru naszego zasięgu i śledzenia współczynnika konwersji naszych partnerów biznesowych.

Podstawa prawna: Zgoda (w sytuacjach, gdzie uzyskaliśmy od Ciebie zgodę); we wszystkich innych przypadkach uzasadniony interes.

2.2.3 Przetwarzamy „treści generowane przez użytkowników” lub „UGC”, takie jak imię i nazwisko, zdjęcie lub adres URL witryny, które możesz przesłać w związku z uczestnictwem w niektórych usługach w celu interakcji z innymi użytkownikami.

Te dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i według następujących podstaw prawnych:

 • Stworzenie poczucia wspólnoty wśród użytkowników i umożliwienie użytkownikom wpływu na sposób, w jaki pewne usługi są wyświetlane innym użytkownikom.

Podstawa prawna: uzasadniony interes

2.3 Goście stron internetowych firmy Babbel

2.3.1 Przetwarzamy dostarczone przez Ciebie dane w formularzach kontaktowych o sobie lub firmie dla której pracujesz, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

Te dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i według następujących podstaw prawnych:

 • Pozyskanie klienta;

 • Pomoc i komunikacja;

 • Odpowiadanie na zapytania.

Podstawa prawna: Uzasadniony interes

2.3.2 Zanonimizowane informacje na temat stosowanego przez Ciebie urządzenia i przeglądarki, pliki dzienników serwera, Twojego połączenia internetowego oraz adresu IP.

Te dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i według następujących podstaw prawnych:

 • Zapewnianie bezpieczeństwa, funkcjonalności i stabilności naszych usług, w tym ochrona przed atakami cybernetycznymi;

 • Integracja z treścią stron trzecich (oceny, wideo, kwestionariusze).

Podstawa prawna: Uzasadniony interes

2.3.3 Informacje na temat Twojego zachowania na stronie internetowej. Obejmuje to Twój adres IP oraz identyfikatory użytkowników, z czego część jest przydzielana przez strony trzecie.

Te dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i według następujących podstaw prawnych:

 • Aby mierzyć zasięg i analizować zachowanie użytkowników w celu optymalizacji naszych stron internetowych, zwiększenia satysfakcji klientów i analizy błędów;

 • Śledzenie konwersji w celu pomiaru zasięgu i określenia prowizji dla naszych podmiotów stowarzyszonych;

 • Remarketing dla celów pozyskiwania i akwizycji nowych klientów.

Podstawa prawna: Zgoda (w sytuacjach, gdzie uzyskaliśmy od Ciebie zgodę); we wszystkich innych przypadkach uzasadniony interes.

2.4 Osoby kontaktowe klienta B2B, które umożliwiają pracownikom klienta B2B korzystanie z usług firmy Babbel

Przetwarzamy dostarczone przez Ciebie dane o sobie i firmie dla której pracujesz, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

Te dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i według następujących podstaw prawnych:

 • Wypełnianie umowy z Twoją firmą (np. w celu zarządzania Twoim kontem, fakturowanie, śledzenie faktur);

 • Rejestracja na naszym portalu administracyjnym;

 • Pomoc i komunikacja: odpowiadanie na zapytania;

 • Komunikacja niepromocyjna dotycząca aktualizacji produktu i nowych funkcji oraz motywowania użytkowników w Twojej firmie.

Podstawa prawna: Uzasadniony interes

 • Przeprowadzanie ankiet dotyczących produktu i satysfakcji;

 • Reklamowanie produktów i usług firmy Babbel oraz podmiotów stowarzyszonych.

Podstawa prawna: Zgoda (w sytuacjach, gdzie uzyskaliśmy od Ciebie zgodę); we wszystkich innych przypadkach uzasadniony interes.

 • Aby przestrzegać wymogów prawnych oraz obowiązków zachowywania danych.

Podstawa prawna: Obowiązki prawne

2.5 Kandydaci do pracy, którzy pragną dołączyć do naszego zespołu

2.5.1 Przetwarzamy dostarczone przez Ciebie dane w ramach podania o pracę lub dostarczone nam przez rekrutera bądź zebrane przez nas podczas procesu rekrutacji. Obejmuje to informacje na temat życiorysu lub curriculum vitae, dotychczasowej kariery zawodowej oraz inne dane, które przekazujesz nam przed lub w trakcie procesu rekrutacji.

Te dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i według następujących podstaw prawnych:

 • Rozpoczęcie obecnego lub przyszłego stosunku pracy.

Podstawa prawna: Wykonywanie umowy i/lub środki przedumowne

 • Wypełnienie obowiązków prawnych dotyczących przechowywania.

Podstawa prawna: Obowiązek prawny

 • W sytuacji, gdy w wyniku podania o pracę nie zostanie nawiązany stosunek pracy, wyrażasz zgodę na dalsze przechowywanie przez nas danych na wypadek pojawienia się odpowiedniego wakatu w przyszłości.

Podstawa prawna: Zgoda

2.5.2 Przetwarzamy Twoje dane kontaktowe otrzymane w trakcie procesu rekrutacji

Te dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i według następujących podstaw prawnych:

 • Aby udokumentować, kto aplikował o pracę w firmie Babbel.

Podstawa prawna: Uzasadniony interes

Czas trwania przechowywania: Jeżeli nie mogliśmy zaoferować Tobie zatrudnienia, zachowamy dostarczone przez Ciebie dane przez okres do sześciu miesięcy po odrzuceniu, w celu udzielenia odpowiedzi na pytania związane z Twoją aplikacją i odrzuceniem. Ten okres nie obowiązuje, jeżeli postanowienia prawne uniemożliwiają usunięcie, jeżeli dalsze przechowywanie jest niezbędne do celów zapewnienia dowodów lub jeżeli wyraźnie zgadzasz się na dłuższy okres przechowywania.

2.6 Osoby kontaktowe u dostawców usług, dostawców, partnerów biznesowych lub freelancerów z którymi współpracujemy

Przetwarzamy dostarczone przez Ciebie dane o sobie i/lub firmie dla której pracujesz, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

Te dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i według następujących podstaw prawnych:

 • Rozpoczęcie i wypełnianie stosunku umownego z Tobą lub firmą, dla której pracujesz (obejmuje to zarządzanie umową, fakturowanie i komunikację).

Podstawa prawna: Uzasadniony interes

 • Aby przestrzegać wymogów prawnych oraz obowiązków dotyczących przechowywania dokumentów.

Podstawa prawna: Obowiązki prawne

2.7 Goście stron internetowych mediów społecznościowych firmy Babbel

2.7.1 Administrator

Dostawca mediów społecznościowych

Przetwarzanie danych

Gdy odwiedzasz strony naszych mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok), gdzie prezentujemy naszą firmę lub poszczególne produkty z naszej oferty, przetwarzane są pewne informacje o Tobie jako gościu.

Więcej informacji

Facebook i Instagram:

LinkedIn:

TikTok:

2.7.2 Administrator

Dostawca mediów społecznościowych i firma Babbel (współadministratorzy)

Przetwarzanie danych

Dostawcy mediów społecznościowych zbierają i przetwarzają dane zdarzeń oraz wysyłają nam zanonimizowane statystyki oraz analizy naszych stron, co pomaga nam uzyskać wgląd w rodzaje działań podejmowanych przez osoby na naszych stronach (tzw. „statystyki stron”). Te analizy stron są tworzone na podstawie pewnych informacji na temat osób, które odwiedziły nasze strony.

Więcej informacji

Facebook i Instagram:

LinkedIn:

 • Umowa wspólnego administratora

 • Prawa osób, których dane dotyczą, mogą być również dochodzone przeciwko firmie LinkedIn za pomocą niniejszego formularza kontaktowego. Z ich administratorem ochrony danych można się skontaktować za pomocą niniejszego łącza.

 • Firmy LinkedIn i Babbel uzgodniły, że irlandzka komisja ds. ochrony danych jest głównym organem nadzorczym nadzorującym przetwarzanie statystyk strony. Możesz przesłać swoje zażalenie do irlandzkiej komisji ds ochrony danych (patrz www.dataprotection.ie) lub dowolnego innego urzędu nadzorczego.

TikTok:

 • Umowa wspólnego administratora

 • Prawa osób, których dane dotyczą, mogą być również dochodzone przeciwko firmie TikTok za pomocą niniejszego formularza kontaktowego.

 • Firmy TikTok i Babbel uzgodniły, że irlandzka komisja ds. ochrony danych jest głównym organem nadzorczym nadzorującym przetwarzanie statystyk strony. Możesz przesłać swoje zażalenie do irlandzkiej komisji ds ochrony danych (patrz www.dataprotection.ie) lub dowolnego innego urzędu nadzorczego.

2.7.3 Administrator

Babbel GmbH

Przetwarzanie danych

Przetwarzamy dane dostarczone przez Ciebie za pośrednictwem strony odpowiedniej platformy mediów społecznościowych. Takimi danymi może być użyta nazwa użytkownika, dane kontaktowe lub wiadomość do nas.

Więcej informacji

 • Przetwarzamy te dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu kontaktowania się z osobami, które zadały pytanie.

Podstawa prawna: Uzasadniony interes.

 • Przetwarzanie danych na potrzeby udziału w loteriach: w celu wyłonienia zwycięzców i wysłania nagród.

Podstawa prawna: Wykonywanie umowy i/lub środki przedumowne.

3. Twoje prawa dotyczące Twoich danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych masz prawo do korzystania z określonych praw przysługujących osobie, której dane dotyczą. Aby skorzystać ze swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w niniejszej polityce prywatności.

Zależnie od mających wobec Ciebie zastosowanie praw ochrony danych, masz co najmniej następujące prawa:

 • Poprosić o informacje dotyczące tego, czy i ewentualnie w jakim stopniu przetwarzamy dotyczące Ciebie dane osobowe. Poprosić o poprawienie naszych danych osobowych jeżeli są nieprawidłowe lub przestarzałe.

 • Poprosić o skasowanie Twoich danych osobowych. Poprosić o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych. Otrzymać swoje dostarczone nam dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i czytelnym dla maszyny formacie oraz posiadasz prawo do przesłania danych osobowych do innej firmy.

 • Po wyrażeniu zgody na określoną aktywność przetwarzania danych (tj. określone wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych) możesz w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Jeżeli wycofasz zgodę, nie będzie to mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które opierało się na tej zgodzie przed jej wycofaniem. Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych nie jest zgodne z przepisami o ochronie danych, masz prawo złożyć skargę na firmę Babbel do odpowiedniego organu nadzorczego. Zachęcamy do skontaktowania się z nami przed zgłoszeniem wątpliwości organowi nadzorczemu, aby sprawdzić, czy możemy rozwiać wszelkie Twoje wątpliwości dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Jeśli i w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, w szczególności jeśli realizujemy nasz uzasadniony interes w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego lub stosowania profilowania w związku z marketingiem bezpośrednim, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się takiemu wykorzystywaniu swoich danych osobowych. Profilowanie polega na badaniu zainteresowań, zwyczajów i zachowania osoby. Profilowanie w marketingu bezpośrednim często obejmuje prognozy lub założenia dotyczące osób. Może to pomóc kierować nasze komunikaty marketingu bezpośredniego.

Jeżeli sprzeciwiasz się przetwarzaniu Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych do tych celów. We wszystkich innych przypadkach uważnie rozważymy Twój sprzeciw i zaprzestaniemy dalszego wykorzystywania tych danych z zastrzeżeniem ważnych powodów dalszego przetwarzania, które mogą mieć pierwszeństwo przed Twoim interesem w sprzeciwie lub jeśli musimy wykorzystać dane w celu uzasadnienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

W przypadku skorzystania przez Ciebie z praw osoby, której dane dotyczą, będziemy przetwarzać przekazane dane osobowe w celu realizacji tych praw oraz aby móc przedstawić dowody na to, w jaki sposób Twój wniosek został rozpatrzony. Będziemy przetwarzać dane przechowywane wyłącznie w celu dostarczenia informacji i przygotowania ich do tego celu oraz do celów kontroli ochrony danych. W innym przypadku ograniczymy przetwarzanie.

Aby chronić Twoją prywatność i zachować bezpieczeństwo, podejmiemy kroki w celu zweryfikowania Twojej tożsamości przed udostępnieniem Twoich danych osobowych lub spełnieniem żądania usunięcia, przeniesienia lub innego powiązanego żądania. W pewnych sytuacjach możemy odrzucić Twoje żądanie dostępu, poprawy lub przenośności. Możemy na przykład odrzucić Twoje żądanie, gdy nie jesteśmy w stanie zweryfikować Twojej tożsamości.

4. Gdzie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Co do zasady przetwarzamy dane na serwerach europejskich o najwyższych standardach bezpieczeństwa. Dostarczając usługi jesteśmy wspierani przez zewnętrznych dostawców usług, którym możemy wysyłać Twoje dane. Pewne przetwarzanie danych może obejmować przenoszenie pewnych danych osobowych do „państw trzecich” tj. państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, gdzie rozporządzenie RODO nie obowiązuje. Takie przenoszenie jest dopuszczalne, jeżeli Komisja Europejska ustaliła, że w danym państwie trzecim zapewniany jest odpowiedni poziom ochrony danych. Dotyczy to wszystkich transferów do krajów wymienionych pod następującym adresem:

https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en

Jeżeli nie ma decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej adekwatności, przenoszenie danych osobowych do państwa trzeciego będzie mieć miejsce jedynie gdy istnieją odpowiednie zabezpieczenia lub spełniony jest jeden z warunków wymienionych w art. 49 rozporządzenia RODO. Jeżeli wyrażasz zgodę na przenoszenie danych osobowych do państw trzecich, wszelkie takie transfery będą odbywać się na tej podstawie prawnej.

We wszystkich innych przypadkach wykorzystujemy standardowe klauzule umowne UE jako odpowiednie zabezpieczenia w przypadku transferu danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza zakresem RODO. Masz możliwość uzyskania kopii standardowych klauzul umownych UE lub sprawdzenia ich. W tym celu proszę skontaktować się z nami.

5. W jaki sposób wykorzystujemy „ciasteczka” i inne techniki śledzenia?

Na naszej stronie internetowej oraz dostarczając nasze usługi wykorzystujemy ciasteczka lub inne technologie. Więcej informacji o tym, w jaki sposób korzystamy z tych technologii, zebraliśmy w naszych banerach dotyczących ciasteczek. Banery są dostępne ze stopki naszych stron internetowych lub w aplikacji. Tam można znaleźć listę innych firm umieszczających ciasteczka na naszych stronach internetowych, listę ciasteczek jakie umieszczamy oraz wyjaśnienie w jaki sposób możesz odmówić pewnych rodzajów ciasteczek.

6. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, przechowujemy dane osobowe tylko tak długo jak jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania lub spełnienia obowiązków umownych bądź prawnych. Takie ustawowe obowiązki zachowywania mogą wynikać z przepisów handlowych lub podatkowych. Od końca roku kalendarzowego, w którym zebrano dane, zachowamy dane osobowe zawarte w naszych zapisach księgowych przez dziesięć lat, a dane osobowe zawarte w listach komercyjnych i umowach przez sześć lat. Ponadto zachowamy dane w związku z umowami wymagającymi dowodu jak również w związku z zażaleniami i roszczeniami przez okres ustawowych limitów w każdym takim przypadku. Usuniemy dane przechowywane do celów reklamowych, jeżeli sprzeciwisz się przetwarzaniu do tego celu i jeżeli nie jest to wymagane do osiągnięcia żadnego innego celu.

Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji, firma Babbel może przechowywać Twoje dane osobowe, jeśli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego lub do ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej. Żywotne interesy obejmują jedynie interesy, które są niezbędne dla czyjegoś życia i ogólnie dotyczą kwestii życia i śmierci.

7. W jaki sposób można się z nami skontaktować?

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tej polityki lub chęci skorzystania z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą, prosimy o kontakt z nami pod adresem privacy@babbel.com.

Możesz skontaktować się z administratorem danych w następujący sposób:

E-mail: privacy_ext@babbel.com

Herting Oberbeck Datenschutz GmbH

https://www.datenschutzkanzlei.de.

8. Komu i dlaczego udostępniamy Twoje dane osobowe?

8.1 Dostawca hostingu

Powód ujawnienia

Nie mamy własnych serwerów. Wynajmujemy certyfikowanych dostawców usług w celu hostowania naszych systemów.

8.2 Dostawcy usług IT oraz dostawcy SaaS

Powód ujawnienia

Korzystamy z usług różnych dostawców usług działających jako podmioty przetwarzające, aby pomóc nam zapewniać Tobie usługi.

8.3 Dostawcy usług reklamowych i marketingowych

Powód ujawnienia

Chcemy dostarczać naszym klientom atrakcyjny produkt i przekonać więcej klientów do zakupu naszego produktu. W tym celu współpracujemy z różnymi dostawcami usług reklamowych i marketingowych.

8.4 Firmy stowarzyszone

Powód ujawnienia

Jesteśmy firmą globalną z zespołami w wielu krajach i firmach. Dlatego następuje przenoszenie danych do naszych spółek zależnych (Babbel, Inc., firma z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki).

8.5 Władze

Powód ujawnienia

Aby przestrzegać wymogów prawnych lub reagować na nakazy sądowe lub inne podobne żądania rządowe.

8.6 Dostawca płatności

Powód ujawnienia

Aby przetwarzać płatności, udostępniamy Twoje dane dostawcom płatności i bankom, które przetwarzają Twoje dane jako administratorzy i podmioty przetwarzające dane.

8.7 Dostawcy usług

Powód ujawnienia

Ponadto możemy przekazywać Twoje dane osobowe organizacjom, takim jak usługi pocztowe lub kurierskie, nasz bank, doradca podatkowy/firma audytująca lub władze podatkowe jak również dostawcom usług w celu zniszczenia akt.

9. Współadministratorzy

Jako firma globalna ściśle współpracujemy z firmą Babbel Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Poniżej dowiesz się, w przypadku których operacji przetwarzania danych działamy jako współadministratorzy.

Administrator

Babbel Inc. oraz Babbel GmbH

Przetwarzanie danych

Przetwarzanie danych w związku z pozyskaniem klienta i generowaniem leadów w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Więcej informacji

Zbieranie danych prowadzi zarówno firma Babbel Inc. jak i Babbel GmbH. Środki techniczne i organizacyjne są zapewniane głównie przez firmę Babbel Inc. Przechowywanie danych jak również wypełnianie innych obowiązków RODO jest prowadzone przez firmę Babbel GmbH.

10. Podstawa prawna według RODO

10.1 Podstawa prawna: Zgoda

Odpowiedni artykuł RODO: Art. 6(1)(a) RODO

10.2 Podstawa prawna: Wykonywanie umowy i/lub środki przedumowne

Odpowiedni artykuł RODO: Art. 6(1)(b) RODO

10.3 Podstawa prawna: Obowiązek prawny

Odpowiedni artykuł RODO: Art. 6(1)(c) RODO

10.4 Podstawa prawna: Uzasadniony interes

Odpowiedni artykuł RODO: Art. 6(1)(f) RODO

Ostatnia aktualizacja: 03.11.2023