Ogólne zasady i warunki Programu Polecającego

1. Ogólne zasady i warunki Programu Polecającego (“warunki pośrednictwa”)

1.1. Babbel GmbH (“Babbel”), z siedzibą przy Andreasstraße 72, 10243 Berlin, Deutschland (Niemcy), oferuje klientom (“reklamujący” lub “reklamujący klienci”) możliwość polecania usług Babbel znajomym lub przyjaciołom (“przyjaciele”) (“Program Polecający Babbel” lub “Program”).

Niniejsze warunki pośrednictwa mają zastosowanie dla osób, które chcą uczestniczyć w Programie lub korzystać z niego w charakterze reklamujących lub jako przyjaciele (“Pan/Pani” lub “uczestnik”).

1.3. Uczestnicząc w Programie, reklamujący lub przyjaciele wyrażają zgodę na korzystanie z Programu w sposób zamierzony i w pełni akceptują niniejsze warunki pośrednictwa. Jeśli nie zgadzają się Państwo w pełni z niniejszymi warunkami, nie będą mogli zarejestrować się Państwo jako reklamodawca lub przyjaciel i nie będa mogli Państwo uczestniczyć w Programie.

1.4. Babbel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków pośrednictwa w każdej chwili lub do całkowitego zaprzestania realizacji Programu. Babbel poinformuje Państwa e-mailem o wszelkich zmianach w warunkach pośrednictwa. Jeżeli nie zgodzą się Państwo z wprowadzonymi zmianami, można rozwiązać niniejszą umowę, wysyłając informację na adres kontaktowy podany w punkcie 4.1 w ciągu 2 tygodni od otrzymania zawiadomienia o zmianach. Jeżeli jednak będą Państwo nadal korzystać z Programu, to po upływie wspomnianego powyżej dwutygodniowego okresu czasu wszystkie zmiany zostaną uznane za zaakceptowane.

2. Zalecenia i premie

2.1. Aby wziąć udział w Programie, klienci muszą zarejestrować się bezpłatnie w Babbel i zapisać się do Programu Polecającego. Klienci uczestniczący w Programie mogą następnie zaprosić przyjaciół lub znajomych do zakupu subskrypcji Babbel.

2.2. Przyjaciele mogą korzystać z kodu polecającego otrzymanego od reklamującego, aby zapisać się do płatnej usługi Babbel.

2.3.Jeśli przyjaciele zakupią trzymiesięczną lub dłuższą subskrypcję, każdy z nich otrzyma premię (“premia”)..

2.4. Nagrodą dla osób, które zaprosiły swoich znajomych do Babbel, będzie wirtualna przedpłacona karta Mastercard o wartości 10 EUR od Rybbon. Warunki użycia takiej karty są określone w warunkach świadczenia usług Rybbon (znajdujących się na stronie https://www.rybbon.net/terms).

2.5. Przyjaciele otrzymują od Babbel dodatkowy bezpłatny miesiąc subskrypcji.

3. Ograniczenia

3.1. Reklamujący klient nie może otrzymać za polecania klientów więcej niż 50 premii w ciągu roku.

3.2.W przypadku nadużycia Programu, jego manipulacji lub w przypadku naruszenia w jakikolwiek sposób niniejszych warunków pośrednictwa, mających na celu uczestnictwo w Programie, Babbel zastrzega sobie prawo do odmowy wysłania premii przyjacielowi i/lub reklamującemu albo do wykluczenia uczestnika z Programu.

3.3. Przyjaciele mogą użyć otrzymaną kartę podarunkową tylko w przypadku zakupu dokonanego po udanym poleceniu lub w przypadku kolejnych zakupów. Karty podarunkowe nie mogą w żadnym wypadku być wymieniane na gotówkę.

4. Przetwarzanie danych

4.1. Wszelkie dane osobowe uzyskane przez Babbel w związku z Programem lub od reklamujących i przyjaciół i udostępnione w trakcie trwania Programu będą wykorzystywane przez Babbel wyłącznie w celu realizacji Programu zgodnie z przepisami unijnej ustawy o ochronie danych osobowych (“ustawa o ochronie danych”) i nie będą ujawniane lub sprzedawane osobom trzecim bez uprzedniej zgody osób, których dane te dotyczą (zgodnie z ustawą o ochronie danych).

4.2. Niezależnie od powyższego, Babbel korzysta z usług zewnętrznego usługodawcy, Curebit, Inc. dba Talkable (“Talkable”) z siedzibą przy 475 Valencia Street, 2nd Floor, San Francisco, California 94103, USA. Talkable będzie gromadzić, przetwarzać i przechowywać dane osobowe reklamujących i przyjaciół (w tym nazwisko, adres e-mail, adres IP) na zlecenie Babbel, w celu zapewnienia pomyślnej realizacji Programu. Babbel zawrze umowy o przetwarzanie danych z usługodawcą zewnętrznym w zakresie wymaganym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

4.3.Przekazywanie danych osobowych reklamujących i przyjaciół usługodawcom zewnętrznym może mieć miejsce wyłącznie w celu realizacji Programu. Talkable może przekazywać dane osobowe tylko tym usługodawcom, na których Babbel wyraził zgodę. Usługodawcy nie będą kontaktować się z klientami Babbel i nie mogą przekazywać danych osobowych innym usługodawcom. Podane dane będą wykorzystywane przez Babbel zgodnie z oświadczeniem o ochronie danych osobowych dostępnym na stronie https://pl.babbel.com/legal/privacy. Jeśli wymaga tego prawo o ochronie danych osobowych, Babbel będzie wymagał od Talkable zawarcia umów o przetwarzaniu danych z ewentualnymi usługodawcami zewnętrznymi.

4.4 W ramach Programu, reklamujący i przyjaciele mogą zapisać się do newslettera Babbel. Z subskrypcji można zrezygnować w każdej chwili za pomocą linku rezygnacji znajdującego się w każdym e-mailu.

5. Zakończenie uczestnictwa w Programie Polecającym

5.1. Uczestnictwo w Programie można przerwać w każdej chwili. W tym celu wystarczy wysłać wiadomość na adres: support@babbel.com.

ZOBACZ TAKŻE WARUNKI KORZYSTANIA Z PROGRAMU PARTNERSKIEGO TALKABLE