Naukowcy o Babbel

Badania naukowe dowodzą, że Babbel skutecznie pomaga rozwijać umiejętność mówienia w drugim języku

Niezależne badania dowodzą, że aplikacja Babbel jest skutecznym narzędziem do nauki nowych języków. Według naukowców metoda Babbel, wykorzystująca dialogi z życia wzięte, pozwala użytkownikom nabrać pewności siebie w codziennych, praktycznych interakcjach.

Czy z Babbel nauczę się nowego języka?

Tak. Badacze z Uniwersytetu Yale, Uniwersytetu Stanu Michigan (MSU) oraz City University of New York (CUNY) potwierdzają, że Babbel jest skutecznym narzędziem do nauki języków. Eksperci Babbel regularnie prowadzą badania praktyczne (empiryczne) we współpracy z niezależnymi ośrodkami akademickimi, by weryfikować skuteczność swoich metod. Aby w przejrzysty sposób pokazać, jak aplikacja Babbel pomaga użytkownikom mówić swobodnie w nowym języku, przeprowadzono szereg wnikliwych badań sprawdzających ich postępy w nauce. A jakie wypłynęły z nich wnioski? Według badaczy z prestiżowych ośrodków akademickich, takich jak City University of New York, Yale czy Uniwersytet Stanu Michigan, metoda Babbel działa. Połączona analiza ich badań jasno pokazuje, że aplikacja Babbel jest skuteczną metodą nauki, która pomaga rozwijać umiejętności mówienia w drugim języku. Z Babbel możesz uczyć się efektywnie i skutecznie. Twoje umiejętności językowe szybko ulegną poprawie, pozwalając Ci z łatwością i pewnością siebie komunikować się w drugim języku.

(1) Zespół językoznawców z Uniwersytetu Yale zmierzył skuteczność Babbel w doskonaleniu umiejętności mówienia. W badaniu wzięło udział 117 uczestników reprezentujących różne grupy wiekowe, z czego 75% to osoby powyżej 40 roku życia, a ponad połowa badanych miała więcej niż 55 lat. Badanie, w którym uczestniczyli Amerykanie stawiający pierwsze kroki w języku hiszpańskim, dowiodło, że 100% z nich poprawiło swoje umiejętności mówienia po hiszpańsku w niespełna trzy miesiące nauki, osiągając w mówieniu poziom od Novice (początkujący) do Low Intermediate (niższy średnio zaawansowany) 1.

(2) Inne badania przeprowadzone we współpracy z językoznawcami z Uniwersytetu Stanowego Michigan dowiodły, że „praktycznie wszyscy uczestnicy poszerzyli zasób słownictwa lub rozwinęli umiejętność konwersacji” 2. W badaniu wzięło udział 54 studentów studiów pierwszego stopnia, którzy chcieli nauczyć się hiszpańskiego z aplikacją Babbel. Po około trzech miesiącach autorzy badania stwierdzili, że postępy uczestników w zakresie umiejętności mówienia, znajomości gramatyki oraz zasobu słownictwa były ściśle powiązane z liczbą godzin, jakie poświęcili oni na naukę z Babbel. Im więcej korzystali z aplikacji, tym bardziej zwiększali swoje szanse na postępy w nauce. Już po 10 godzinach nauki z Babbel 96% użytkowników poprawiło swoje wyniki testów z gramatyki i słownictwa. Z kolei 73% uczestników badania zaczęło płynniej mówić po hiszpańsku. Dodatkowo zarówno osoby na poziomie początkującym, jak i średnio zaawansowanym poprawiły umiejętność mówienia dzięki Babbel.

(3) Gruntowne badania naukowców z City University w Nowym Jorku nad skutecznością kursów Babbel udowodniły, że osobom zupełnie początkującym, bez jakiejkolwiek znajomości hiszpańskiego, wystarczy średnio 15 godzin nauki z Babbel w przeciągu dwóch miesięcy, aby dorównać poziomem studentom, którzy ukończyli jeden semestr nauki tego języka 3.

Jak Babbel pomaga mi doskonalić mówienie?

Ponad 150 ekspertów językowych Babbel nieustannie pracuje nad tworzenem kursów, które pomagają użytkownikom aplikacji jak najszybciej zacząć komunikować się w drugim języku. W naszym rozumieniu skuteczna nauka języka polega na błyskawicznym zastosowaniu w codziennym życiu nabytych umiejętności, takich jak nadążanie za tokiem rozmowy czy swoboda wyrażania siebie. Aby pomóc użytkownikom zacząć porozumiewać się w drugim języku tak szybko i skutecznie, jak to tylko możliwe, kursy na wszystkich poziomach znajomości języka, włącznie z początkującym, zawierają praktyczne zwroty i wyrażenia, jakimi posługujemy się na co dzień. Kursy Babbel zaprojektowano tak, by odzwierciedlały umiejętności zawarte w czołowych, renomowanych systemach opisu kształcenia umiejętności językowych. Wykorzystują one sprawdzone metody nauczania języków i są zaplanowane w sposób, który pozwala uczącym się stopniowo doskonalić umiejętności językowe.

Koncentrując się na praktycznych umiejętnościach przydatnych w codziennej komunikacji, Babbel wprowadza nowe słownictwo i zagadnienia tematyczne w oparciu o tematy z życia codziennego. Na przykład zamawiając kawę w języku angielskim, używamy grzecznościowego zwrotu please, czyli „proszę”, wraz z czasownikiem modalnym takim jak can lub may. By skutecznie porozumieć się w tej sytuacji, użytkownicy nie muszą opanowywać całego zagadnienia czasowników modalnych, wystarczy, że rozumieją część przydatną w tym kontekście: „Can I please have a double espresso?”. Na początku nauki skupiamy się na praktycznym zastosowaniu słów i zwrotów, które przydadzą się użytkownikom Babbel w codziennych sytuacjach. Później stopniowo przechodzimy do bardziej zaawansowanych tematów.

Co zyskuję, korzystając z Babbel?

Użytkownicy regularnie korzystający z aplikacji Babbel nabywają różnorodnych umiejętności językowych. Naukowcy analizujący działanie Babbel odkryli, że aplikacja skutecznie pomaga poprawić praktyczne umiejętności mówienia w drugim języku. Potwierdzili też, że nawet w przypadku krótkotrwałej nauki z Babbel, użytkownicy nabywają umiejętność wyrażania swoich myśli w codziennych sytuacjach. Zarówno badacze z Uniwersytetu Stanowego Michigan, jak i Uniwersytetu Yale przyglądali się temu aspektowi, oceniając postępy użytkowników Babbel w mówieniu po około trzech miesiącach nauki z aplikacją. W ten sposób mierzyli oni praktyczne umiejętności językowe użytkowników oraz ich gotowość do interakcji i prowadzenia swobodnych konwersacji z rodzimymi użytkownikami języka, którego się uczą.

W obydwu badaniach wykorzystano narzędzie OPIc (Oral Proficiency Interview-computer version), wywiad przeprowadzany przez Internet, który w rzetelny sposób pozwala określić poziom płynności mówienia w drugim języku. System mierzy umiejętności językowe zgodnie z wytycznymi w zakresie oceny płynności językowej w mowie opracowanymi przez Amerykańską Radę ds. Nauczania Języków Obcych (ACTFL) w 2012 roku. Wytyczne te pozwalają zmierzyć i opisać praktyczne umiejętności mówienia w drugim języku w oparciu o cztery główne poziomy zaawansowania: Novice, Intermediate, Advanced oraz Superior (odpowiednio: początkujący, średnio zaawansowany, zaawansowany i ponadprzeciętny), z których każdy podzielony jest na podgrupy - niższą, średnią i wyższą.

Po około 3 miesiącach nauki hiszpańskiego z Babbel większość uczestników badań przeprowadzonych niezależnie przez uniwersytety Yale oraz Uniwersytet Stanowy Michigan (MSU) osiągnęła jeden z poziomów Novice (początkujący). Oznacza to, że większość z nich potrafi:

 • Powiedzieć kilka słów o swojej rodzinie.

 • Określić czas, datę i porozmawiać o pogodzie.

 • Wskazać datę i miejsce danego wydarzenia.

 • Przedstawić się i podać najważniejsze informacje na swój temat.

 • Krótko opowiedzieć o sobie i najbliższych.

Łącznie 44,4% badanych przez naukowców z Yale osiągnęło w testach OPIc co najmniej poziom Novice High (wyższy początkujący), który odpowiada poziomowi A1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). W badaniu przeprowadzonym przez MSU 39% uczestników doszło do tego poziomu. Uczestnicy badań na Uniwersytecie Yale średnio potrzebowali około 46 godzin nauki, by osiągnąć poziom Novice High. Osobom badanym przez naukowców z MSU wystarczyło na to zaledwie 12 godzin. Nierodzimi użytkownicy języka na poziomie Novice High z reguły potrafią:

 • Wymienić się informacjami na swój temat z rozmówcą.

 • Zapytać o drogę i udzielić prostych wskazówek.

 • Zamówić posiłek i zrobić zakupy w sklepie.

 • Opowiedzieć o swoich problemach zdrowotnych i opisać, co im dolega.

 • Przeprowadzić rozmowę na temat swojej rodziny i opisać jej członków.

Czy użytkownicy uważają, że Babbel działa?

Tak. Użytkownicy Babbel są zgodni co do tego, że aplikacja pomogła im w wygodny sposób nauczyć się języka i osiągnąć wyznaczony cel. W badaniu przeprowadzonym przez naukowców z Uniwersytetu Yale:

 • 91% uczestników przyznało, że podoba im się nauka z Babbel

 • 90% z nich stwierdziło, że struktura kursów jest przejrzysta

 • Blisko 75% ankietowanych uznało, że osiągnęło swoje cele językowe

 • 95% uczących się uznało Babbel za wygodną metodę nauki nowego języka

Z kolei w badaniach naukowców z nowojorskiego City University (CUNY):

 • 92% badanych powiedziało, że lubi korzystać z Babbel

 • 99% zadeklarowało, że będą w dalszym ciągu używać aplikacji

 • Prawie 95% respondentów stwierdziło, że Babbel jest prosty w obsłudze i pomaga im w nauce hiszpańskiego

Badania naukowe

Pomiar skuteczności Babbel

Naukowcy z Uniwersytetu Yale zbadali skuteczność metody Babbel w nauce płynnego mówienia po hiszpańsku

Dowiedz się więcej

Badanie skuteczności Babbel

Badanie dotyczące pomiaru skuteczności aplikacji do nauki języków Babbel w poprawie poziomu znajomości drugiego języka

Dowiedz się więcej

Nauka hiszpańskiego z Babbel

Wyniki badań jednoznacznie potwierdzają, że nauka z Babbel pomaga zwiększyć płynność mówienia po hiszpańsku.

Dowiedz się więcej

Czy wiesz, że?

Raport podsumowujący badania skuteczności Babbel

Wykazano bezpośredni związek pomiędzy stopniem poprawy płynności w mówieniu oraz znajomości gramatyki i słownictwa, a czasem spędzonym na nauce z aplikacją Babbel.