+B

Skuteczna nauka gramatyki języka niemieckiego

Gramatyka niemiecka

Niemieckim posługuje się ponad 120 milionów osób w Europie, co czyni go najpopularniejszym językiem Starego Kontynentu zaraz po angielskim. Dane statystyczne pokazują, że uczy się go ponad 15 milionów osób na świecie. Zaliczany do grupy języków zachodniogermańskich, posiada liczne dialekty o drobnym zróżnicowaniu leksykalnym i gramatycznym.

Niemiecki jest uważany przez Polaków za jeden z najtrudniejszych języków europejskich. Tymczasem okazuje się, że odpowiednie podejście dydaktyczne umożliwia opanowanie go w stopniu komunikatywnym w dość krótkim czasie. Zdecydowanie łatwiej jego gramatykę oraz słownictwo przyswoją osoby, które dobrze znają angielski. Istnieje bowiem wiele podobieństw między tymi językami, które posiadają wspólne korzenie i przynależą do tej samej rodziny. Szacuje się, że około 60% niemieckich wyrazów brzmi podobnie jak angielskie i charakteryzuje się zbliżoną pisownią oraz takim samym znaczeniem.

Język niemiecki w porównaniu z polskim i angielskim

Rozpoczynając naukę gramatyki niemieckiej, warto pamiętać o tym, że chociaż w pewnym stopniu może wydawać się trudniejsza od angielskiej, z pewnością jest dużo łatwiejsza niż polska. Potwierdzeniem tej tezy jest chociażby fakt, że w języku naszych zachodnich sąsiadów wyróżnia się cztery formy deklinacji rzeczownika, podczas gdy w języku polskim jest to część mowy odmieniana przez siedem przypadków. Warto także wspomnieć, że niemieckie końcówki deklinacyjne są o wiele mniej zróżnicowane niż polskie.

Gramatyka niemiecka, w przeciwieństwie do angielskiej, nie wprowadza pojęcia rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych. Tym, co ją wyróżnia są z kolei rodzajniki, czyli przedimki towarzyszące rzeczownikom. Występują w formie określonej oraz nieokreślonej. Pierwsze stosuje się, mówiąc o nieznanych osobach i przedmiotach, drugie z kolei sugerują, że obiekty, o których jest mowa w zdaniu są znane rozmówcom. Zadaniem przedimków jest określenie rodzaju oraz liczby rzeczownika. Zdarza się również, że zmieniają one znaczenie słowa. Przykładem może być wyraz „Tor”, który użyty z przedimkiem „das” oznacza bramę, zaś połączony z „der” jest tłumaczony jako dureń.

Sposobem na szybkie opanowanie rodzaju rzeczowników jest poznawanie nowych słów razem z określającymi je rodzajnikami der, die, das, co w rezultacie pozwoli na ich poprawne użycie gramatyczne w zdaniu. Warto jednak pamiętać, że rodzaj rzeczownika w języku niemieckim nie zawsze odpowiada rodzajowi rzeczownika w języku polskim. Co ciekawe, nasi zachodni sąsiedzi zawsze zapisują rzeczowniki wielką literą, zaś tłumacze twierdzą, że w niemieckim występują jedne z najdłuższych rzeczowników na świecie.

Klarowne i nieskomplikowane reguły rządzą także niemieckimi czasownikami. Podobnie jak w języku polskim, odmieniają się one przez osoby, liczby, strony, czasy oraz tryby. Nie występuje w tym przypadku jednak rodzaj gramatyczny. Gramatyka niemiecka rozróżnia przy tym sześć czasów, co pod tym względem czyni ją łatwiejszą od angielskiej. Co ciekawe, do wyrażenia czasu przyszłego można użyć form czasu teraźniejszego – podobnie jak w naszej rodzimej gramatyce: „Jutro idę do kina”, czyli po niemiecku: „Morgen gehe ich ins Kino”. Naukę ułatwia też fakt, że wiele niemieckich czasowników łączy się z rzeczownikami w tym samym przypadku, co ich polskie odpowiedniki. Zbieżność w obu językach często występuje również w przypadku czasowników zwrotnych.

Dlaczego warto poznawać niemiecki razem z Babbel?

Jasne zasady gramatyki niemieckiej, a także liczne zapożyczenia funkcjonujące w języku polskim i pochodzące zza zachodniej granicy sprawiają, że opanowanie języka niemieckiego z reguły jest szybkie i bezproblemowe. Korzystając z aplikacji Babbel, możesz poznawać język kompleksowo, szlifując zarówno wymowę, jak i ucząc się zasad prawidłowej konstrukcji zdań. Nasi eksperci stawiają przede wszystkim na efektywność nauki, co powoduje, że już po kilku miesiącach regularnej pracy, zaczniesz swobodnie rozmawiać w języku obcym. Co ważne, możesz uczyć się w wybranym przez siebie miejscu i o dowolnej porze.