Skuteczna nauka gramatyki języka niemieckiego

Niemieckim posługuje się ponad 120 milionów osób w Europie, co czyni go najpopularniejszym językiem Starego Kontynentu zaraz po angielskim. Dane statystyczne pokazują, że uczy się go ponad 15 milionów osób na świecie. Zaliczany do grupy języków zachodniogermańskich, posiada liczne dialekty o drobnym zróżnicowaniu leksykalnym i gramatycznym. Szukasz sposobu, by go skutecznie opanować? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Skuteczna nauka gramatyki języka niemieckiego

  • Gramatyka niemiecka – wywodzi się z tej samej rodziny języków co język angielski.

  • Rodzajniki w gramatyce niemieckiej – określają rodzaj oraz liczbę rzeczownika.

  • Wypróbuj zestaw ćwiczeń z gramatyki niemieckiej dostępny w aplikacji Babbel.

Gramatyka niemiecka – to prostsze niż myślisz

Czy nauka gramatyki niemieckiej należy do trudnych? Wszystko zależy od dydaktycznego podejścia i zaangażowania w naukę. Korzystając z odpowiednich materiałów, podstawy możesz opanować w dość krótkim czasie. W tym miejscu dużym udogodnieniem jest znajomość angielskiego – istnieje bowiem wiele podobieństw między tymi językami. Niemiecki i angielski posiadają wspólne korzenie i przynależą do tej samej rodziny języków, co ma odzwierciedlenie w ich strukturze. Szacuje się, że około 60% niemieckich wyrazów brzmi podobnie jak angielskie i charakteryzuje się zbliżoną pisownią oraz takim samym znaczeniem.

Język niemiecki w porównaniu z polskim i angielskim

Chociaż gramatyka niemiecka w pewnym stopniu może wydawać się trudniejsza od angielskiej, z pewnością jest dużo łatwiejsza niż polska. Potwierdzeniem tej tezy jest fakt, że w języku zachodnich sąsiadów wyróżnia się cztery formy deklinacji rzeczownika, podczas gdy w języku polskim jest to część mowy odmieniana przez siedem przypadków. Warto także wspomnieć, że niemieckie końcówki deklinacyjne są o wiele mniej zróżnicowane niż polskie.
Gramatyka niemiecka, w przeciwieństwie do angielskiej, nie wprowadza pojęcia rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych. Tym, co ją wyróżnia, są z kolei rodzajniki, czyli przedimki towarzyszące rzeczownikom. Występują w formie określonej oraz nieokreślonej. Pierwsze stosuje się, mówiąc o nieznanych osobach i przedmiotach, drugie z kolei sugerują, że obiekty, o których jest mowa w zdaniu, są znane rozmówcom. Zadaniem przedimków jest określenie rodzaju oraz liczby rzeczownika. Zdarza się również, że zmieniają one znaczenie słowa. Przykładem może być wyraz „Tor”, który użyty z przedimkiem „das” oznacza bramę, zaś połączony z „der” jest tłumaczony jako dureń.
Sposobem na szybkie opanowanie rodzaju rzeczowników jest poznawanie nowych słów razem z określającymi je rodzajnikami der, die, das, co w rezultacie pozwoli na ich poprawne użycie w zdaniu. Warto jednak pamiętać, że rodzaj rzeczownika w języku niemieckim nie zawsze odpowiada rodzajowi rzeczownika w języku polskim. Co ciekawe, nasi zachodni sąsiedzi zawsze zapisują rzeczowniki wielką literą, zaś tłumacze twierdzą, że w niemieckim występują jedne z najdłuższych rzeczowników na świecie.
Klarowne i nieskomplikowane reguły rządzą także niemieckimi czasownikami. Podobnie jak w języku polskim, odmieniają się one przez osoby, liczby, strony, czasy oraz tryby. Nie występuje w tym przypadku jednak rodzaj gramatyczny. Gramatyka niemiecka rozróżnia przy tym sześć czasów, co pod tym względem czyni ją łatwiejszą od angielskiej. Co ciekawe, do wyrażenia czasu przyszłego można użyć form czasu teraźniejszego – podobnie jak w naszej rodzimej gramatyce: „Jutro idę do kina”, czyli po niemiecku: „Morgen gehe ich ins Kino”. Naukę ułatwia też fakt, że wiele niemieckich czasowników łączy się z rzeczownikami w tym samym przypadku, co ich polskie odpowiedniki. Zbieżność w obu językach często występuje również w przypadku czasowników zwrotnych.

Gramatyka niemiecka – opanuj ją z aplikacją Babbel

Jasne zasady gramatyki niemieckiej, a także liczne zapożyczenia funkcjonujące w języku polskim i pochodzące zza zachodniej granicy sprawiają, że opanowanie języka niemieckiego z reguły jest szybkie i bezproblemowe. Korzystając z aplikacji Babbel, możesz poznawać język kompleksowo, szlifując zarówno wymowę, jak i ucząc się zasad prawidłowej konstrukcji zdań. Nasi eksperci stawiają przede wszystkim na efektywność nauki, co powoduje, że już po kilku miesiącach regularnej pracy, zaczniesz swobodnie rozmawiać w języku obcym. Co ważne, możesz uczyć się w wybranym przez siebie miejscu i o dowolnej porze.

Odkrywaj języki z Babbel

Szlifuj język, czytając niemieckie gazety!

Chcesz płynnie mówić po niemiecku? Połącz przyjemne z pożytecznym, czytając niemieckie czasopisma! Dzięki temu wyszlifujesz język i lepiej poznasz kraj.

Dowiedz się więcej

Festiwal LiederLauschen am Rand - Babbel tam był!

Pod koniec lipca w małej niemieckiej miejscowości graniczącej z Polską odbył się Festiwal LiederLauschen am Rand. Poznaj go z perspektywy ekipy Babbel.

Dowiedz się więcej

Jak to powiedzieć, czyli słów kilka o wyrażaniu uczuć po niemiecku

Niemieckie słowa wyrażające uczucia i emocje nie należą do najłatwiejszych. Ale od czego jest Babbel? Poznaj najpopularniejsze zwroty i mów jak native speaker!

Dowiedz się więcej

Wybierz język