Gramatyka angielska – poznaj zasady z Babbel

Język angielski jest przez niektórych uważany za pierwszy uniwersalny język ludzkości. Na przestrzeni minionych wieków rolę tę pełniły najpierw łacina i greka, później język francuski. Dziś angielski jest językiem ojczystym ponad 500 milionów ludzi na świecie i językiem urzędowym w kilkudziesięciu krajach w różnych zakątkach globu. O jego popularności zdecydowała nie tylko kolonialna przeszłość Wielkiej Brytanii, ale także wpływy w dziedzinach nauki, technologii, popkultury i mediów, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych. Poznaj uniwersalny język współczesnej komunikacji i opanuj jego podstawy z aplikacją. Zobacz, jak to działa!

Gramatyka angielska – poznaj zasady z Babbel

  • Język angielski – podstawa komunikacji we współczesnym świecie.

  • Różnice między gramatyką angielską i polską – system przypadków zredukowany do mianownika i dopełniacza saksońskiego.

  • Gramatyka angielska – łączenie rzeczowników policzalnych z przedimkiem „a/an”.

Angielski – łacina doby internetu

Szacuje się, około 80% użytkowników Internetu porozumiewa się w języku angielskim. Jest to też język nauki, którym posługuje się aż 70% naukowców na całym świecie. Ponad 75% korespondencji elektronicznej na świecie powstaje po angielsku. Co sprawia, że ten język stał się współczesną łaciną i uczy się go dziś ponad miliard ludzi? Jest stosunkowo łatwy, wyróżnia się nieskomplikowaną gramatyką, dzięki czemu na poziomie komunikatywnym można opanować go w kilka miesięcy.

Gramatyka angielska – czym różni się od polskiej?

Angielski należy do grupy języków germańskich. Gramatyka angielska wyróżnia się brakiem rozbudowanej deklinacji w takiej formie, w jakiej znamy ją w języku polskim – system przypadków zredukowano w niej bowiem do mianownika i dopełniacza nazywanego dopełniaczem saksońskim, który jest tworzony przez dodanie do rzeczownika końcówki „s”. Brak pełnej deklinacji spowodował jednak, że angielska gramatyka bardzo ściśle określa szyk zdania, w którym orzeczenie znajduje się na drugim miejscu, zaś pominięcie podmiotu jest dopuszczalne wyłącznie w trybie rozkazującym.
Najważniejszą kategorią w gramatyce angielskiej jest czasownik. Ściśle rzecz biorąc, może on występować w dwóch czasach – przeszłym i teraźniejszym, a do wyrażenia wydarzeń w przyszłości można użyć czasowników modalnych. Za pomocą czasowników posiłkowych można z kolei lekko zmienić znaczenie lub nadać wypowiedzi określony ton. Czasownik w języku angielskim posiada również trzy tryby – rozkazujący, wskazujący i przypuszczający – i może być użyty w stronie czynnej lub biernej.

Proste zasady rządzące gramatyką angielską

Rzeczowniki w języku angielskim przyjmują trzy rodzaje gramatyczne określane przez zaimek „he” dla osób płci męskiej, „she” dla osób płci żeńskiej oraz „it” dla rzeczowników nieożywionych oraz zwierząt. Tym, czym angielska gramatyka różni się od polskiej, jest natomiast zróżnicowanie rzeczowników na policzalne i niepoliczalne. Rzeczowniki policzalne łączą się z przedimkiem nieokreślonym „a/an” lub liczebnikiem i przyjmują postać liczby pojedynczej lub mnogiej. Rzeczowniki niepoliczalne, odnoszące się do materiałów, substancji lub pojęć abstrakcyjnych, nie łączą się z liczebnikami i nie przyjmują liczby mnogiej. Pamiętaj, że w gramatyce angielskiej liczbę mnogą tworzy się zwykle przez dodanie do rzeczownika końcówki „s”. Istnieją jednak formy nieregularne jak np. „child – children”, „mouse – mice”, „foot – feet”.
Przedimki nie tylko określają policzalność rzeczowników, ale także stopień znajomości danej osoby lub przedmiotu przez adresata i odbiorcę. Dla przedmiotów i osób nieznanych dla obu stron dialogu jest zarezerwowany przedimek „a” występujący wyłącznie w liczbie pojedynczej. Z kolei rzeczowniki znane rozmówcom łączą się z przyimkiem „the” – najczęściej używanym słowem w języku angielskim.

Poznaj angielską gramatykę razem z aplikacją Babbel

Choć język polski i angielski znacząco różnią się od siebie, przejrzyste i proste reguły gramatyki angielskiego powodują, że jej opanowanie nie przysparza większych problemów. Korzystając z kursów języka angielskiego oferowanych przez Babbel, możesz skupić się na jej najważniejszych aspektach, a także opanujesz prawidłową wymowę słów i intonację zdań. Poznawanie kolejnych tajników gramatyki angielskiej dostosujesz do swojego tempa nauki, ucząc się języka w dowolnym miejscu i o dowolnej porze.

Odkrywaj języki z Babbel

Gramatyka angielska – wszystko o czasach teraźniejszych

Z pewnością już wiesz, że w języku angielskim występują nie jeden, nie dwa, a kilka czasów teraźniejszych. Chcesz poznać ich tajniki? Zapraszamy do lektury!

Dowiedz się więcej

Angielski w biznesie – czy warto zainwestować w jego naukę?

Obecnie znajomość angielskiego jest mocnym atutem podczas ubiegania się o etat. Z kolei angielski biznesowy zwiększa szansę w znalezieniu wymarzonej pracy.

Dowiedz się więcej

Język angielski i jego niezliczone akcenty. Poznaj różnice między nimi

W języku angielskim występuje szereg różnorodnych akcentów. Brytyjski, szkocki, irlandzki i wiele innych. Dowiedz się, czym różnią się poszczególne akcenty.

Dowiedz się więcej

Wybierz język