Babbel Logo

#zostańwdomu i zacznij naukę języków za darmo

Warunki oferty„#zostańwdomu i zacznij naukę języków za darmo” 1– Grupa docelowa 1.1 Oferta specjalna „#zostańwdomu i zacznij naukę języków za darmo” (zwana dalej “Oferta specjalna”) jest przeznaczona wyłącznie dla uczniów, studentów i słuchaczy pozostałych instytucji edukacyjnych, którzy korzystają z polskiej wersji językowej Babbel jako konsumenci.  1.2 O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, oferta specjalna nie […]

Warunki oferty#zostańwdomu i zacznij naukę języków za darmo”

1Grupa docelowa

1.1 Oferta specjalna #zostańwdomu i zacznij naukę języków za darmo” (zwana dalej “Oferta specjalna”) jest przeznaczona wyłącznie dla uczniów, studentów i słuchaczy pozostałych instytucji edukacyjnych, którzy korzystają z polskiej wersji językowej Babbel jako konsumenci. 

1.2 O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, oferta specjalna nie jest dostępna w innych wersjach językowych aplikacji i nie może być wykorzystywana przez użytkowników, którzy nie są konsumentami. 

2- Warunki

2.1 Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do oferty specjalnej poprzez wpisanie informacji w przewidzianym do tego celu formularzu rejestracyjnym, a następnie wysłanie ich poprzez kliknięcie przycisku oznaczonego jako “Wyślij”. 

2.2 Po wysłaniu informacji kod, za pomocą którego można aktywować treść oferty specjalnej, zostanie wyświetlony na ekranie urządzenia. 

2.3 W celu aktywacji oferty użytkownik musi utworzyć konto  na: https://home.babbel.com/pl/registration/new lub zalogować się na istniejące konto użytkownika i wykorzystać kod wpisując go w wyznaczone pole: https://home.babbel.com/pl/coupons/new. Kod jest ważny przez 30 dni i można go aktywować do 30.05.2020. 

2.4 Wykorzystując kod, użytkownik akceptuje niniejsze warunki specjalne (zwane dalej: “WS”) oraz, o ile ma to zastosowanie, Ogólne Warunki Handlowe Babbel (zwane dalej: “OWH”). 

3- Przedmiot

3.1 Babbel oferuje użytkownikom bezpłatny dostęp do treści nauczania w jednym z 14 obsługiwanych języków, według wyboru użytkownika. Wybór języka jest nieodwołalny. 

3.2 O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, oferta obejmuje tymczasowy dostęp do wszystkich bezpłatnych i płatnych treści edukacyjnych w wybranym języku. Poszczególne treści i/lub funkcje mogą być jednak wyłączone z zakresu oferty.

4- Czas trwania dostępu

4.1 Okres bezpłatnego dostępu wynosi 30 dni od dnia, w którym kod został wykorzystany.

4.2 Na koniec okresu bezpłatnego dostępu, płatne treści zostaną zablokowane. Bezpłatne treści będą nadal dostępne dla użytkowników zgodnie z OWH. 

4.3 Automatyczne zmiany w płatnej ofercie są wykluczone. 

4.4 Użytkownicy uznają i akceptują fakt, że po zakończeniu obowiązywania oferty specjalnej, dostęp do wszystkich treści i informacji umieszczonych w aplikacji Babbel (np. wyniki ćwiczeń, ćwiczenia pisemne, pomiary postępów) nie będzie już gwarantowany, chyba że użytkownicy aktywnie przejdą na płatną ofertę zgodnie z OWH.

5- Dozwolone użytkowanie

5.1 Każdy użytkownik może wykorzystać kod tylko raz.

5.2 Użytkownicy nie mogą tworzyć wielu kont użytkowników i wykorzystywać kodu więcej niż jeden raz. 

5.3 Zabrania się wszelkiego rodzaju marketingu (np. sprzedaży, wynajmu kodu itp.) lub dystrybucji (np. publikacji kodu w Internecie lub poza nim, dystrybucji za pośrednictwem poczty elektronicznej itp.) kodów.

5.4 Jeżeli istnieje podejrzenie naruszenia niniejszych WS, Babbel wyraźnie zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do oferty specjalnej i/lub całej oferty Babbel poprzez czasowe zablokowanie lub usunięcie odpowiedniego konta użytkownika. 

5.5 Babbel zastrzega sobie prawo, we wszystkich przypadkach, do  żądania od użytkownika wszelkich odszkodowań, które mogą wyniknąć z niedozwolonego, niewłaściwego, nieautoryzowanego, nielegalnego lub w inny sposób szkodliwego korzystania z oferty specjalnej. 

6- Postanowienia końcowe

6.1 Oferta specjalna podlega niniejszym WS oraz, we wszystkich innych aspektach, OWH Babbel. W przypadku, gdy któreś z niniejszych WS są sprzeczne z OWH Babbel, niniejsze WS mają pierwszeństwo.

6.2 Oferta specjalna jest bezpłatna. Użytkownicy nie nabywają żadnych praw do dostępu do treści ani do oferty specjalnej. Babbel zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zakończenia oferty specjalnej w całości lub w części w dowolnym momencie.

Podziel się:
Babbel

Jesteśmy zespołem złożonym z ponad 750 osób 50 narodowości, które łączy wspólna pasja: kochamy języki. Pracujemy w filiach w Berlinie i Nowym Jorku, pomagając ludziom na całym świecie w odkrywaniu zalet indywidualnej nauki języka dzięki aplikacji. Obecnie oferujemy aż 14 języków nauki – a nasze mobilne aplikacje są pobierane nawet do 120 000 razy dziennie.

Jesteśmy zespołem złożonym z ponad 750 osób 50 narodowości, które łączy wspólna pasja: kochamy języki. Pracujemy w filiach w Berlinie i Nowym Jorku, pomagając ludziom na całym świecie w odkrywaniu zalet indywidualnej nauki języka dzięki aplikacji. Obecnie oferujemy aż 14 języków nauki – a nasze mobilne aplikacje są pobierane nawet do 120 000 razy dziennie.