Modalne czasowniki niemieckie: z Babbel to proste

Niemiecki jest urzędowym językiem nie tylko w Niemczech, ale także w Belgii, Szwajcarii, Austrii, Liechtensteinie oraz Luksemburgu. To trzeci pod względem popularności język na świecie i drugi najchętniej poznawany przez Polaków. Bliskość zachodnich sąsiadów stwarza bowiem możliwość podjęcia ciekawej i dobrze płatnej pracy za granicą. Znajomość niemieckiego może stać się też pomocna w relacjach biznesowych i towarzyskich.

Modalne czasowniki niemieckie

Szacuje się przy tym, że włada nim około 130 milionów ludzi na świecie, co pozwala porozumiewać się po niemiecku w różnych częściach globu. To argument, który z pewnością przypadnie do gustu amatorom bliższych i dalszych podróży. Niemiecki z roku na rok staje się coraz bardziej popularny wśród osób uczących się języków obcych, więc warto rozpocząć naukę tego niezwykłego języka.

Czym są czasowniki modalne i jaką pozycję zajmują w zdaniu?

Tym, co budzi obawy osób rozpoczynających przygodę z niemieckim, jest wymowa słów oraz dość skomplikowana gramatyka. Tymczasem okazuje się, że zarówno pierwsza, jak i druga są łatwe do opanowania przy odpowiednim doborze środków dydaktycznych. Chociaż informacje przedstawiające zasady gramatyki języka obcego są pomocne w czasie nauki, reguły odmiany i użycia poszczególnych części zdania zdecydowanie najlepiej poznawać na przykładzie konkretnych fraz, które są często używane w języku. W ten sposób ich opanowanie po pewnym czasie staje się niemal intuicyjne. Dużą rolę w gramatyce niemieckiej odgrywają czasowniki modalne określające między innymi stosunek mówiącego do pozostałych elementów treści wypowiedzi. Wraz z czasownikiem głównym, który w tym przypadku występuje w formie bezokolicznika, tworzą one orzeczenia. Co ciekawe, w zdaniach w szyku prostym czasownik modalny stoi w zdaniu oznajmującym zawsze na drugim miejscu, zaś czasownik główny zajmuje miejsce na jego końcu.

Odmiana czasowników modalnych w języku niemieckim

W języku niemieckim wyróżnia się siedem czasowników modalnych: dürfen – mieć pozwolenie, mögen – lubić, sollen – mieć powinność, können – móc, umieć, müssen – musieć, wollen – chcieć oraz möchten – chciałbym/chciałabym. Warto jednak pamiętać, że ich odmiana znacząco różni się od reguł gramatycznych rządzących pozostałymi czasownikami w języku niemieckim. W liczbie pojedynczej zachodzą w tym przypadku oboczności, co powoduje konieczność nauczenia się na pamięć odpowiedniej formy. Co ważne, pierwsza oraz trzecia osoba liczby pojedynczej tworzy taką samą formę czasownika i jest pozbawiona typowej dla innych czasowników końcówki osobowej. Zasady odmiany i użycia w zdaniu czasowników modalnych są jednak na tyle klarowne, że nawet osoba rozpoczynająca dopiero poznawanie gramatyki niemieckiej nie powinna mieć z nimi problemu. Dobra wiadomość jest też taka, że tego rodzaju czasowników jest w niemieckim niewiele i łatwo je opanować.

Dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego z aplikacją Babbel?

Reguły rządzące czasownikami modalnymi nie nastręczają dużych trudności, a tworzone z nimi konstrukcje pozwalają swobodnie budować zdania o zróżnicowanym znaczeniu. Mimo to warto utrwalać zdobytą wiedzę na różne sposoby. Zdecydowanie najlepszym pomysłem jest w tym przypadku nauka całych fraz. W przypadku osób na początkowym etapie zaawansowania powinny być to popularne zdania, które są używane na co dzień. Bardziej zaawansowani miłośnicy niemieckiego mogą także pracować z tekstem, tworząc lub czytając rozmaite treści. W nauce czasowników modalnych pomocna jest aplikacja Babbel. Nie zapominaj, że dzięki naszej platformie możesz uczyć się języka obcego na wielu płaszczyznach. Z jednej strony poznajesz reguły gramatyczne, z drugiej z kolei zaznajamiasz się z konkretnymi zdaniami umożliwiającymi Ci szybkie opanowanie języka w stopniu komunikatywnym. Co ważne, Babbel pozwala Ci dopasować czas, miejsce i tempo nauki do Twoich możliwości. Materiał dydaktyczny dostępny w naszej aplikacji został opracowany przez wykwalifikowanych lektorów. Nowoczesne metody nauki niemieckiego powodują, że szybko przyswajasz nowy materiał, który następnie jest przechowywany w Twojej pamięci długotrwałej. Warto zaznaczyć, że na każdym etapie nauki masz możliwość przećwiczenia nabytych umiejętności i zyskujesz informację zwrotną odnośnie poprawności Twojej wiedzy. Uczeniu się niemieckiego sprzyja ponadto przyjazny interfejs. Zobacz więc, jak wiele korzyści niesie ze sobą nauka języka obcego on-line. Teraz możesz przetestować platformę Babbel zupełnie za darmo!

Wybierz język