Magazyn Babbel
Author Headshot

Silvia Place-Hildesheim

Silvia jest lektorem języka angielskiego. Rozmawia w angielskim i hiszpańskim, do których już wkrótce chce dołożyć niemiecki. Jej celem jest również, aby pewnego dnia nauczyć się języka z niełacińskim alfabetem. Obecnie pracuje jako redaktor języka angielskiego w Babbel.
Artykuły autora/autorki Silvia