Babbel Logo

Hiszpańskie czasowniki na dobry początek

Naucz się używać i odmieniać najważniejsze hiszpańskie czasowniki.
hiszpańskie czasowniki

Chcesz nauczyć się hiszpańskiego, ale nie wiesz, od czego zacząć? Poznając nowy język, często czujemy się przytłoczeni regułami gramatycznymi, odmienną wymową i ogromem nowych słów. To zupełnie naturalne! Aby utrzymać motywację na najwyższym poziomie, warto na początek zacząć od najczęściej używanych słów. Hiszpańskie czasowniki napotkasz na każdym kroku, dzięki czemu szybko je zapamiętasz i błyskawicznie zaczniesz ich używać.

Zaczynamy? Poznaj 20 najczęściej używanych hiszpańskich czasowników oraz ich odmianę w czasie teraźniejszym i użycie w przykładowych zdaniach.

Hiszpańskie czasowniki na dobry początek

1. ser — „być”

yo soy (jestem) nosotros, nosotras somos (jesteśmy)
tú eres (jesteś [nieformalnie]) vosotros, vosotras sois (jesteście [nieformalnie])
él, ella, usted es (On, ona, ono jest oraz Wy jesteście [formalnie, w odniesieniu do jednej osoby]) ellos, ellas, ustedes son (Oni, one są oraz Wy jesteście [formalnie, w odniesieniu do kilku osób])

Przykład: Nosotras somos Carmen y Paula. (Jesteśmy Carmen i Paula.)

2. estar — „znajdować się, być”

yo estoy nosotros, nosotras estamos
tú estás vosotros, vosotras estáis
él, ella, usted está ellos, ellas, ustedes están

Przykład: ¡Estoy muy cansado por el viaje! (Jestem wykończony podróżą!)

Uwaga: Zarówno Ser, jak i estar znaczą „być”. Ser używamy, by się przedstawić, oraz by mówić o cechach charakterystycznych, zawodach, stanach długotrwałych, narodowościach, a także przy podawaniu godziny. Estar służy do opisywania krótkotrwałych stanów, na przykład bycia zmęczonym (jak w przykładzie) lub przy podawaniu lokalizacji. Słowa tego używa się także wraz z imiesłowem (participle), by utworzyć czas ciągły (progressive lub continuous), jak forma -ing w języku angielskim.

Przykład dla ser: Ella es profesora. (Ona jest nauczycielką.)

Przykład dla estar: Carlos está estudiando para un examen. (Carlos jest w trakcie nauki do egzaminu.)

3. tener — „mieć”

yo tengo nosotros, nosotras tenemeos
tú tienes vosotros, vosotras tenéis
él, ella, usted tiene ellos, ellas, ustedes tienen
  • yo tengo
  • tú tienes
  • él, ella, usted tiene
  • nosotros, nosotras tenemos
  • vosotros, vosotras tenéis
  • ellos, ellas, ustedes tienen

Przykład: ¿Tenéis ganas de helado? (Masz ochotę na lody?)

Uwaga: Zwrot tener ganas oznacza dosłownie „mieć chęć”, co można przetłumaczyć na „mieć ochotę na” lub po prostu „chcieć”.

4. hacer — „robić”

yo hago nosotros, nosotras hacemos
tú haces vosotros, vosotras hacéis
él, ella, usted hace ellos, ellas, ustedes hacen

Przykład: Hago deporte tres veces por semana. (Uprawiam sport trzy razy w tygodniu [dosł. robię sport].)

5. ir — „iść”

yo voy nosotros, nosotras vamos
tú vas vosotros, vosotras vais
él, ella, usted va ellos, ellas, ustedes van

Przykład: Esta noche voy al cine con María. (Idę dziś do kina z Marią.)

6. poder — „móc”

yo puedo nosotros, nosotras podemos
tú puedes vosotros, vosotras podéis
él, ella, usted puede ellos, ellas, ustedes pueden

Przykład: ¿Puedes venir a nuestra fiesta el viernes? (Czy możesz przyjść na nasze przyjęcie w piątek?)

7. saber — „wiedzieć, potrafić”

yo sé nosotros, nosotras sabemos
tú sabes vosotros, vosotras sabéis
él, ella, usted sabe ellos, ellas, ustedes saben

Przykład: ¿Usted sabe dónde está el Teatro Nacional? (Czy wiesz, gdzie znajduje się Teatr Narodowy?)

Uwaga: Wyrazy saber i poder obydwa oznaczają „móc”, „potrafić”. Saber używa się w odniesieniu do umiejętności, które można nabyć lub które wymagają doświadczenia. Poder wyraża możliwość lub okazję, by coś zrobić.

Przykład dla saber: ¿Sabes bailar salsa? (Potrafisz tańczyć salsę?)

Przykład dla poder: ¿Puedes salir con nosotros hoy? (Czy możesz z nami wyjść dziś wieczorem?)

8. poner — „położyć”

yo pongo nosotros, nosotras ponemos
tú pones vosotros, vosotras ponéis
él, ella, usted pone ellos, ellas, ustedes ponen

Przykład: Pongo el plato en la mesa. (Położyłam talerz na stole.)

9. haber — „mieć, być”

yo he nosotros, nosotras hemos
tú has vosotros, vosotras habéis
él, ella, usted ha ellos, ellas, ustedes han

Przykład: ¡Hemos trabajado toda la semana! (Pracowaliśmy cały tydzień!)

Uwaga: W przeciwieństwie do innych popularnych czasowników hiszpańskich, haber pełni wyłącznie rolę posiłkową. Wraz z imiesłowem tworzy czaspretérito perfecto. Esta semana he ido al cine. (W tym tygodniu poszedłem do kina.) Sam w sobie czasownik haber używany jest prawie wyłącznie w formie bezosobowej hay, by zaznaczyć, że jakaś rzecz istnieje lub jest dostępna. Wówczas oznacza on tyle, co „tam jest”: En este restaurante hay mesas libres. (W tej restauracji są trzy wolne stoliki.)

10. decir — „powiedzieć, mówić”

yo digo nosotros, nosotras decimos
tú dices vosotros, vosotras decís
él, ella, usted dice ellos, ellas, ustedes dicen

Przykład: ¿Me dices la hora, por favor? (Proszę mi powiedzieć, która jest godzina?)

11. querer — „chcieć”

yo quiero nosotros, nosotras queremos
tú quieros vosotros, vosotras queréis
él, ella, usted quiere ellos, ellas, ustedes quieren

Przykład: Queremos viajar en diciembre a Chile. (W grudniu chcemy jechać do Chile.)

12. hablar — „rozmawiać, mówić”

yo hablo nosotros, nosotras hablamos
tú hablas vosotros, vosotras habláis
él, ella, usted habla ellos, ellas, ustedes hablan

Przykład: Hablamos solo un poco de inglés. (Mówimy tylko trochę po angielsku.)

13. dare — „dać”

yo doy nosotros, nosotras damos
tú das vosotros, vosotras dais
él, ella, usted da ellos, ellas, ustedes dan

Przykład: Siempre doy 10 % de propina. (Zawsze daję 10% napiwku.)

14. ver — „widzieć, oglądać”

yo veo nosotros, nosotras vemos
tú ves vosotros, vosotras veis
él, ella, usted ve ellos, ellas, ustedes ven

Przykład: ¿Veis la televisión a menudo? (Czy często oglądasz telewizję?)

15. comer — „jeść”

yo como nosotros, nosotras comemos
tú comes vosotros, vosotras coméis
él, ella, usted come ellos, ellas, ustedes comen

Przykład: Hoy como con mis compañeros de trabajo. (Dzisiaj będę jadła z kolegami.)

16. tomar — „wziąć, mieć”

yo tomo nosotros, nosotras tomamos
tú tomas vosotros, vosotras tomáis
él, ella, usted toma ellos, ellas, ustedes toman

Przykład: ¿Qué toman los señores? (Co zamówili ci panowie? Dosł.: Co mają ci panowie?)

Uwaga: Tomar można używać przy zamawianiu jedzenia i napojów, w znaczeniu „mieć, spożywać”. W tym kontekście jest to częściej spotykane wyrażenie niż to z tener. W innych przypadkach tomar oznacza „brać”.

17. vivir — „żyć, mieszkać”

yo vivo nosotros, nosotras vivimos
tú vives vosotros, vosotras vivís
él, ella, usted vive ellos, ellas, ustedes viven

Przykład: Vivimos en España desde hace 5 años. (Mieszkamy w Hiszpanii od 5 lat.)

18. necesitar — „potrzebować”

yo necesito nosotros, nosotras necesitamos
tú necesitas vosotros, vosotras necesitáis
él, ella, usted necesita ellos, ellas, ustedes necesitan

Przykład: ¡Necesito tu ayuda! (Potrzebuję pomocy!)

19. quedar — „zostawać, spotykać”

yo quedo nosotros, nosotras quedamos
tú quedas vosotros, vosotras quedáis
él, ella, usted queda ellos, ellas, ustedes quedan

Przykład: Quedamos con Juan a las 8 en frente del cine. (Spotykamy się z Juanem przed wejściem do kina o 20.00.)

20. venir„przyjść, przyjechać”

yo vengo nosotros, nosotras venimos
tú vienes vosotros, vosotras venís
él, ella, usted viene ellos, ellas, ustedes vienen

Przykład: ¿Cuándo vienes a visitarme? (Kiedy do mnie przyjedziesz?)


Hiszpańskie czasowniki masz już opanowane? Sprawdź nasze wskazówki, jak wskoczyć na wyższy poziom hiszpańskiego.

Przełączając język wyświetlania na angielski, możesz odkrywać hiszpański w ramach aplikacji Babbel. A także włoski, portugalski, szwedzki i kilka innych języków.
Sprawdź
Podziel się: