Babbel Logo

Jak rozmawiać o rodzinie po angielsku? Drzewo genealogiczne oraz przydatne zwroty

Pora uzupełnić wiedzę o brakujące wyrażenia.
rozmowy o rodzinie w angielskim

Rodzina to obok czasu wolnego i zainteresowań jeden z łatwiejszych tematów w języku angielskim. Słownictwo związane z rodziną występuje już na etapie wczesnoszkolnym, a także w niezliczonych piosenkach, filmach czy reklamach, dzięki którym zapamiętujemy je często zupełnie nieświadomie. By jednak opisać, kto jest kim, kiedy nasze drzewo genealogiczne raczej przypomina dziko pnącą roślinę, warto spojrzeć na poniższą ilustrację. Nie umieściliśmy w niej wszystkich członków rodziny, lecz to wcale nie oznacza, że o nich zapomnieliśmy. Dlatego zostańcie z nami do końca.

Jak rozmawiać o rodzinie po angielsku? Kolokacje ze słowem „family”

Family to rzeczownik zbiorowy (collective noun), który może występować zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej. Spójrzcie na poniższą parę zdań:

 • A new family has moved into our building.
 • A new family have moved into our building.

Ponadto występuje w wielu kolokacjach, między innymi:

 • to start a family – założyć rodzinę 
 • to raise a family – wychować dzieci 
 • to come from a large family – być z dużej rodziny
 • family life – życie rodzinne
 • a family reunion – zjazd rodzinny 
 • family name – nazwisko 

PRZYKŁADY:

 • Jess and Jude are planning to start a family. Jess i Jude planują założenie rodziny.
 • It takes a lot of time and effort to raise a family. – Wychowanie dzieci wymaga dużo czasu i zaangażowania.
 • I actually feel pretty lucky to come from a large family. – Właściwie to jestem szczęściarą, że jestem z dużej rodziny.
 • We’re all just trying to achieve a fine balance between our work life and family life. Wszyscy staramy się osiągnąć balans pomiędzy pracą a rodziną.
 • Sean says deep down he’s dreading the idea of a family reunion. Sean twierdzi, że gdzieś głęboko przeraża go myśl o rodzinnym zlocie.
 • It was always her dream to start a business in the family name. To zawsze było jej marzeniem, by założyć firmę pod rodzinnym nazwiskiem. 

Członkowie rodziny po angielsku to family members. Z kolei krewni to relatives. Poniższa ilustracja prezentuje trzy pokolenia (generations) w ramach jednej rodziny, a także powiązania (connections) pomiędzy jej członkami.  

Drzewo genealogiczne po angielsku

jak rozmawiać o rodzinie po angielsku
Jak rozmawiać o rodzinie po angielsku?

A oto niemal wszyscy członkowie rodziny w języku angielskim:

great-grandmother pradziadek
great-grandfather prababcia
grandmother (grandma) babcia
grandfather (grandpa) dziadek
parents rodzice
biological parents biologiczni rodzice
foster parents rodzice zastępczy
mother (mum) matka (mama)
stepmother przybrana mama
single mother samotna matka
father (dad) ojciec (tata)
stepfather przybrany tata
single father samotny ojciec
siblings rodzeństwo
sister siostra
brother brat
stepsiter przybrana siostra
stepbrother przybrany brat
sister-in-law szwagierka, bratowa
brother-in-law szwagier
spouse mąż, żona (małżonek, małżonka)
wife żona
husband mąż
bachelor kawaler
bachelorette panna
widow wdowa
widower wdowiec
child  dziecko
children dzieci
daughter córka
son syn
mother’s side (of the family) ze strony matki
father’s side (of the family) ze strony ojca
extended family rodzina wielopokoleniowa
niece bratanica, siostrzenica
nephew bratanek, siostrzeniec
grandchildren wnuki
granddaughter wnuczka
grandson wnuk
mother-in-law teściowa
father-in-law teść

Rodzina po angielsku –  przydatne czasowniki frazowe 

Czasowniki frazowe, o których pisaliśmy już w naszym Magazynie, to połączenie czasownika z przyimkiem bądź przysłówkiem. Ich obecność w naszych wypowiedziach tylko potwierdza zaawansowany poziom języka. Oto kilka przykładów, które przydadzą się w trakcie rozmów o rodzinie po angielsku: 

 • to bring up – wychować (upbringing – wychowanie)
 • to grow up – dorastać (a grown up osoba dorosła)
 • to take after someone – upodobnić się, przejąć jakąś cechę po kimś 
 • to tell someone apart – odróżnić
 • to pass away – umrzeć 

PRZYKŁADY:

 • I was brought up by my grandmother. Zostałem wychowany przez babcię. 
 • It’s about time someone told Charlie to grow up. Najwyższy czas, by ktoś powiedział Charlie, że ma dorosnąć.
 • Jo is going to take after her mom with her penchant for gossip. – Jo po mamie będzie mieć skłonności do plotkowania.
 • From that distance, it can be quite hard to tell the twins apart. Z daleka ciężko odróżnić bliźniaków.
 • Grandma passed away at the age of 92. Babcia odeszła w wieku 92 lat. 

Skoro już wiecie, jak rozmawiać o rodzinie po angielsku, pora zamienić teorię w praktykę. W tym celu możecie wykorzystać platformę Babbel. Wybierając angielski jako język, którego chcecie się uczyć, już na poziomie początkującym, odkryjecie kurs We’re family, a w nim dwie lekcje między innymi na temat członków rodziny, a także przymiotników dzierżawczych i czasownika to have.

W ramach powtórek audio poznacie rodzinę Sashy i Eli, którzy poprzez opowieść o ich rodzinie, odkryją przed Wami prawidłową wymowę poszczególnych członków rodziny, a także niezbędne zwroty, by o nich opowiadać.

Z kolei w ramach funkcji Codzienne Rozmowy możecie trenować rozmowy na poniższe tematy:

 • Przedstawianie komuś nowej osoby
 • Opowiadanie o zdjęciach rodzinnych
 • Przybycie na przyjęcie w towarzystwie gościa
 • Przedstawianie swojej rodziny

Do dzieła!

Babbel oferuje podcasty, gry, inteligentne powtórki i ćwiczenia zainspirowane codziennymi konwersacjami.
Wypróbuj teraz
Podziel się: