Babbel Logo
Który język chcesz opanować?Right Arrow
Chcesz zacząć naukę?

Lista najpopularniejszych phrasal verbs

Wykorzystaj je w codziennych konwersacjach.
Lista najpopularniejszych phrasal verbs

Jak już wyjaśnialiśmy w naszym artykule o „phrasal verbs, w angielskim istnieją czasowniki frazowe, które łączą się z przyimkiem, przysłówkiem lub z jednym i drugim naraz. Poniżej lista najpopularniejszych phrasal verbs z polskim tłumaczeniem i przykładem pozwalającym lepiej zrozumieć ich znaczenie.

Lista najpopularniejszych phrasal verbs

1. Answer: odpowiadać.

 • Answer back: odpowiadać niegrzecznie. Przykład: His daughter answered him back (Jego córka niegrzecznie mu odpowiedziała).
 • Answer for: odpowiadać za kogoś, ręczyć za kogoś. Przykład: I’ll answer for him Odpowiadam za niego).

2. Ask: pytać    

 • Ask after: pytać o kogoś. Przykład: He asked after you (Pytał o ciebie).
 • Ask for: prosić. Przykład: She asked for help (Poprosiła o pomoc).

3. Break: rozbić, złamać

 • Break up: rozstać się. Przykład: They broke up two months ago (Rozstali się dwa miesiące temu).
 • Break off: przerwać, zerwać. Przykład: The president threatened to break off diplomatic relations (Prezydent zagroził, że zerwie stosunki dyplomatyczne).
 • Break down: zepsuć się, złamać. Przykład: The car broke down on the way to Warsaw (Samochód zepsuł się w drodze do Warszawy).

4. Bring: przynosić

 • Bring back: odnosić, oddawać, przywracać. Przykład: I’ll bring your book back tomorrow (Jutro oddam ci twoją książkę).
 • Bring down: obniżyć, obalić, zdołować. Przykład: The measure brought the crime figures down (Te działania obniżyły ilość przestępstw).
 • Bring up: wychować. Przykład: I was brought up by my aunt (Wychowała mnie moja ciotka).

5. Call: dzwonić, wołać

 • Call back: oddzwonić. Przykład: I’ll call you back as soon as possible (Oddzwonię do ciebie, jak tylko będzie to możliwe).
 • Call for: prosić, wzywać, domagać się. Przykład: He called for silence (Poprosił o ciszę).
 • Call off: odwołać, unieważnić. Przykład: Martha called off the wedding (Martha odwołała wesele).

6. Carry: nieść

 • Carry on: kontynuować, iść (jechać) dalej. Przykład: Carry on the good work (Tylko tak dalej!)
 • Carry off: zdobywać, podołać. Przykład: She carried off the dance routine perfectly. (Udało się jej idealnie wykonać choreografię).
 • Carry out: wykonać, sprawić. Przykład: Only health-service personnel may carry out surgeries (Tylko fachowy personel medyczny może wykonywać operacje chirurgiczne).

7. Check: sprawdzić

 • Check in: zameldować się, zgłosić się do odprawy. Przykład: She hasn’t checked in yet (Jeszcze się nie zgłosiła do odprawy).
 • Check out: wymeldować się, sprawdzić. Przykład: They already checked out of the hotel (Już się wymeldowali / wymeldowały z pokoju).

8. Come: iść, przybyć

 • Come back: wrócić. Przykład: I just came back from Mexico (Właśnie wróciłem / wróciłam z Meksyku).
 • Come in: wejść, przybyć, dotrzeć. Przykład: She came in second (Do mety dotarła jako druga).
 • Come from: pochodzić skądś, przybywać skądś. Przykład: Laura comes from abroad (Laura przyjechała z zagranicy).
 • Come down: spadać, runąć, stracić. Przykład: Many people came to see how the famous castle came down (Wielu ludzi przyszło zobaczyć, jak słynny zamek runął).

9. Drive: prowadzić, kierować

 • Drive off: odjeżdżać. Przykład: I saw him drive off in his car (Widziałem go, jak odjeżdżał swoim samochodem).

10. Fill: napełniać, wypełniać

 • Fill in: wypełniać (formularze). Przykład: Fill in the fields below (Proszę wypełnić następujące pola).
 • Fill up: napełniać, nalewać do pełna. Przykład: Please fill up the car before our roadtrip (Zatankuj, proszę, do pełna, nim wyjedziemy).

11. Find: znaleźć

 • Find out: dowiedzieć się, odkryć. Przykład: My parents found out about my grades (Rodzice dowiedzieli się, jakie mam oceny).

12. Give: dawać

 • Give away: oddawać, podarować, ofiarować. Przykład: My dad will give money away to help abandoned puppies (Mój ojciec podarował pieniądze na ratowanie porzuconych szczeniąt).
 • Give back: oddać, zwrócić. Przykład: She gave him back his book (Oddała mu jego książkę).
 • Give in: poddawać się, ulegać. Przykład: I give in, I can’t (Poddaję się, nie mogę).

13. Go: iść, jechać

 • Go on: robić dalej, kontynuować. Przykład: I can’t go on, I’m too tired (Już nie mogę, jestem zbyt zmęczony).
 • Go over: przeglądać, przechodzić. Przykład: I’ll meet you downstairs to go over the results (Spotkamy się na dole i wspólnie przejrzymy wyniki).

14. Keep: zatrzymać

 • Keep away: nie dopuszczać, trzymać się z daleka. Przykład: This is to keep away the bad vibes (W ten sposób nie dopuszczamy złych wibracji).
 • Keep on: nadal coś robić. Przykład: We must keep on working (Musimy dalej pracować).
 • Keep up: utrzymywać, nadążać (za najnowszymi standardami). Przykład: It’s challenging for him to keep up with technology (To dla niego wyzwanie, by nadążać za najnowszymi standardami technicznymi).

15. Look: spojrzeć, patrzeć

 • Look after: troszczyć się, dbać o kogoś. Przykład: He doesn’t look after himself (On o siebie nie dba).
 • Look away: odwracać wzrok. Przykład: I looked away (Odwróciłem/odwróciłam wzrok).
 • Look for: szukać, oczekiwać. Przykład: Are you looking for your cat? (Szukasz swojego kota?)

16. Make: robić

 • Make up: zrobić makijaż. Przykład: Kim taught me how to make up (Kim pokazała mi, jak mam sobie robić makijaż). 

17. Pick: wybrać

 • Pick out: wybrać, wyłowić. Przykład: Thanks for helping me pick out the gift (Dziękuję za pomoc w wybraniu prezentu).
 • Pick up: zabrać odebrać (pasażera). Przykład: You can pick me up at the airport (Możesz mnie odebrać z lotniska).

18. Put: położyć, postawić

 • Put on: zakładać (ubranie). Przykład: Put your coat on (Załóż płaszcz).
 • Put out: wypuścić, wyprowadzić, wysunąć. Przykład: Have you put the dog out? (Wyprowadziłeś / wyprowadziłaś psa?)

19. Run: biec, działać

 • Run out: kończyć się. Przykład: The fuel will run out one day (Któregoś dnia zabraknie paliwa).
 • Run over: przejechać (kogoś). Przykład: Slow down! We don’t want to run over somebody (Zwolnij! Żeby nikogo nie przejechać).

20. Take: wziąć

 • Take after: być do kogoś podobnym / podobną. Przykład: She doesn’t take after her mother at all (Ona zupełnie nie jest podobna do swojej matki).
 • Take away: usunąć, kupić na wynos. Przykład: Two more to take away, please (Proszę jeszcze dwie porcje na wynos).
 • Take out: usunąć, wyciągnąć. Przykład: We should take out that claim we made in the article (Powinniśmy usunąć stwierdzenie, które znalazło się w artykule).
 • Take back: odnieść, zwrócić. Przykład: I took the plates back to the kitchen (Odniosłem / odniosłam talerze do kuchni).

21. Talk: mówić

 • Talk about: rozmawiać o kimś, czymś. Przykład: We’ll talk about it when you’re calmer (Porozmawiamy o tym, gdy się trochę uspokoisz).
 • Talk back: odpowiadać opryskliwie. Przykład: He is very polite and doesn’t talk back to his parents (On jest bardzo grzeczny i nie odpowiada rodzicom opryskliwie).
 • Talk over: omawiać, dyskutować. Przykład: There’s something I want to talk over with you (Jest coś, co chcę z tobą omówić).

22. Tell: mówić, opowiadać

 • Tell off: besztać. Przykład: She told him off after she was late again (Zbeształa go po tym, gdy się znowu spóźniła)
 • Tell on: donosić, obgadywać. Przykład: Don’t tell on us! (Nie obgaduj nas!)

23. Turn: obracać

 • Turn up: zrobić głośniej. Przykład: Could you turn the music up? (Możesz zrobić muzykę głośniej?)
 • Turn down: ściszyć. Przykład: It’s time to turn down the volume (Czas ściszyć muzykę).
 • Turn around: odwracać. Przykład: Now turn around and get home (A teraz odwróć się i idź do domu).
 • Turn on: włączać, podniecać. Przykład: I’m going to turn on the heater because it’s very cold (Włączę ogrzewanie, bo jest bardzo zimno).
 • Turn off: wyłączyć. Przykład: I’ve forgot to turn off the TV (Zapomniałem / zapomniałam wyłączyć telewizor).

24. Walk: iść

 • Walk away: odchodzić, wychodzić. Przykład: The actress walked away plenty of times (Aktorka bardzo często wychodziła).
 • Walk in: wejść. Przykład: When they walk in there will be sweets on the table (Gdy wejdą, na stole będą słodycze).
 • Walk off: odejść, minąć. Przykład: You can’t just walk off and leave me here (Nie możesz tak po prostu odejść i mnie tu zostawić).

25. Work: pracować

 • Work out: trenować. Przykład: You can work out 5 days a week (Możesz trenować pięć dni w tygodniu).

Części mowy towarzyszące phrasal verbs

Poniżej znajdziesz przyimki i przysłówki towarzyszące phrasal verbs. Gdy poznasz ich konotacje, phrasal verbs staną się dla ciebie dziecinnie łatwe!

 1. About: Przyimek: przy, wokół      
 2. After: Przyimek: po (w miejscu i w czasie)
 3. Around: Przyimek: wokół, wokół własnej osi
 4. Away: Przysłówek oznaczający odległość (w miejscu)  
 5. Back: Przysłówek powtórzenia lub powrotu
 6. Down: Przyimek lub przysłówek wskazujący kierunek na dół
 7. For: Przyimek pokazujący przyczynę
 8. From: Przyimek wskazujący punkt wyjścia  
 9. In: Przyimek lub przysłówek oznaczający: „wewnątrz”, „w środku”
 10. Off: Przysłówek dystansu / zaprzestania
 11. On: Przyimek wskazujący położenie
 12. Out: Przysłówek oznaczający „poza”
 13. Over: Przyimek oznaczający: nad, ponad, na górze
 14. Up: Przysłówek oznaczający: na górze

W zależności od kontekstu ten sam frazal może przyjąć różne znaczenie. Ale nasza lista najpopularniejszych phrasal verbs z pewnością stanowi dobry początek, bowiem wymienia najpopularniejsze czasowniki frazowe w angielskim. Gdy poszerzysz ją o kolejne czasowniki, w pewnym momencie zauważysz, że możesz prowadzić niemal każdą rozmowę. Jesteś na dobrej drodze!

Wskocz na wyższy poziom angielskiego, wybierając naukę z aplikacją. Babbel oferuje gry, podcasty, inteligentne powtórki i ćwiczenia zainspirowane codziennymi rozmowami.
Adriana Jiménez
Adriana jest z wykształcenia filologiem. Zajmuje się głównie historią języków. Od dzieciństwa pasjonowała ją nauka i chęć odkrywania nowych rzeczy. Fascynacja językami towarzyszy jej każdego dnia. Kiedy skończyła 40 lat, nauczyła się niemieckiego i tureckiego. Dlatego motywuje dorosłe osoby do nauki, prezentując im różnorodne metody, które mogą wykorzystać. 
Adriana jest z wykształcenia filologiem. Zajmuje się głównie historią języków. Od dzieciństwa pasjonowała ją nauka i chęć odkrywania nowych rzeczy. Fascynacja językami towarzyszy jej każdego dnia. Kiedy skończyła 40 lat, nauczyła się niemieckiego i tureckiego. Dlatego motywuje dorosłe osoby do nauki, prezentując im różnorodne metody, które mogą wykorzystać. 

Polecane artykuły

Angielskie czasowniki modalne

Angielskie czasowniki modalne

Zastanawiasz się, czym są czasowniki modalne? Chcesz wiedzieć, jak wyglądają, kiedy z nich korzystać i… dlaczego właściwie nazywamy je „modalnymi”?
Autor/KA: Samuel Dowd
Kolory w angielskim. Czy znasz je wszystkie?

Kolory w angielskim. Czy znasz je wszystkie?

Zapraszamy do lektury przewodnika po nietypowych barwach w języku angielskim.