Babbel Logo

Lista najpopularniejszych phrasal verbs

Wykorzystaj je w codziennych konwersacjach.
Lista najpopularniejszych phrasal verbs

Jak już wyjaśnialiśmy w naszym artykule o „phrasal verbs, w angielskim istnieją czasowniki frazowe, które łączą się z przyimkiem, przysłówkiem lub z jednym i drugim naraz. Poniżej lista najpopularniejszych phrasal verbs z polskim tłumaczeniem i przykładem pozwalającym lepiej zrozumieć ich znaczenie.

Lista najpopularniejszych phrasal verbs

1. Answer: odpowiadać.

 • Answer back: odpowiadać niegrzecznie. Przykład: His daughter answered him back (Jego córka niegrzecznie mu odpowiedziała).
 • Answer for: odpowiadać za kogoś, ręczyć za kogoś. Przykład: I’ll answer for him Odpowiadam za niego).

2. Ask: pytać    

 • Ask after: pytać o kogoś. Przykład: He asked after you (Pytał o ciebie).
 • Ask for: prosić. Przykład: She asked for help (Poprosiła o pomoc).

3. Break: rozbić, złamać

 • Break up: rozstać się. Przykład: They broke up two months ago (Rozstali się dwa miesiące temu).
 • Break off: przerwać, zerwać. Przykład: The president threatened to break off diplomatic relations (Prezydent zagroził, że zerwie stosunki dyplomatyczne).
 • Break down: zepsuć się, złamać. Przykład: The car broke down on the way to Warsaw (Samochód zepsuł się w drodze do Warszawy).

4. Bring: przynosić

 • Bring back: odnosić, oddawać, przywracać. Przykład: I’ll bring your book back tomorrow (Jutro oddam ci twoją książkę).
 • Bring down: obniżyć, obalić, zdołować. Przykład: The measure brought the crime figures down (Te działania obniżyły ilość przestępstw).
 • Bring up: wychować. Przykład: I was brought up by my aunt (Wychowała mnie moja ciotka).

5. Call: dzwonić, wołać

 • Call back: oddzwonić. Przykład: I’ll call you back as soon as possible (Oddzwonię do ciebie, jak tylko będzie to możliwe).
 • Call for: prosić, wzywać, domagać się. Przykład: He called for silence (Poprosił o ciszę).
 • Call off: odwołać, unieważnić. Przykład: Martha called off the wedding (Martha odwołała wesele).

6. Carry: nieść

 • Carry on: kontynuować, iść (jechać) dalej. Przykład: Carry on the good work (Tylko tak dalej!)
 • Carry off: zdobywać, podołać. Przykład: She carried off the dance routine perfectly. (Udało się jej idealnie wykonać choreografię).
 • Carry out: wykonać, sprawić. Przykład: Only health-service personnel may carry out surgeries (Tylko fachowy personel medyczny może wykonywać operacje chirurgiczne).

7. Check: sprawdzić

 • Check in: zameldować się, zgłosić się do odprawy. Przykład: She hasn’t checked in yet (Jeszcze się nie zgłosiła do odprawy).
 • Check out: wymeldować się, sprawdzić. Przykład: They already checked out of the hotel (Już się wymeldowali / wymeldowały z pokoju).

8. Come: iść, przybyć

 • Come back: wrócić. Przykład: I just came back from Mexico (Właśnie wróciłem / wróciłam z Meksyku).
 • Come in: wejść, przybyć, dotrzeć. Przykład: She came in second (Do mety dotarła jako druga).
 • Come from: pochodzić skądś, przybywać skądś. Przykład: Laura comes from abroad (Laura przyjechała z zagranicy).
 • Come down: spadać, runąć, stracić. Przykład: Many people came to see how the famous castle came down (Wielu ludzi przyszło zobaczyć, jak słynny zamek runął).

9. Drive: prowadzić, kierować

 • Drive off: odjeżdżać. Przykład: I saw him drive off in his car (Widziałem go, jak odjeżdżał swoim samochodem).

10. Fill: napełniać, wypełniać

 • Fill in: wypełniać (formularze). Przykład: Fill in the fields below (Proszę wypełnić następujące pola).
 • Fill up: napełniać, nalewać do pełna. Przykład: Please fill up the car before our roadtrip (Zatankuj, proszę, do pełna, nim wyjedziemy).

11. Find: znaleźć

 • Find out: dowiedzieć się, odkryć. Przykład: My parents found out about my grades (Rodzice dowiedzieli się, jakie mam oceny).

12. Give: dawać

 • Give away: oddawać, podarować, ofiarować. Przykład: My dad will give money away to help abandoned puppies (Mój ojciec podarował pieniądze na ratowanie porzuconych szczeniąt).
 • Give back: oddać, zwrócić. Przykład: She gave him back his book (Oddała mu jego książkę).
 • Give in: poddawać się, ulegać. Przykład: I give in, I can’t (Poddaję się, nie mogę).

13. Go: iść, jechać

 • Go on: robić dalej, kontynuować. Przykład: I can’t go on, I’m too tired (Już nie mogę, jestem zbyt zmęczony).
 • Go over: przeglądać, przechodzić. Przykład: I’ll meet you downstairs to go over the results (Spotkamy się na dole i wspólnie przejrzymy wyniki).

14. Keep: zatrzymać

 • Keep away: nie dopuszczać, trzymać się z daleka. Przykład: This is to keep away the bad vibes (W ten sposób nie dopuszczamy złych wibracji).
 • Keep on: nadal coś robić. Przykład: We must keep on working (Musimy dalej pracować).
 • Keep up: utrzymywać, nadążać (za najnowszymi standardami). Przykład: It’s challenging for him to keep up with technology (To dla niego wyzwanie, by nadążać za najnowszymi standardami technicznymi).

15. Look: spojrzeć, patrzeć

 • Look after: troszczyć się, dbać o kogoś. Przykład: He doesn’t look after himself (On o siebie nie dba).
 • Look away: odwracać wzrok. Przykład: I looked away (Odwróciłem/odwróciłam wzrok).
 • Look for: szukać, oczekiwać. Przykład: Are you looking for your cat? (Szukasz swojego kota?)

16. Make: robić

 • Make up: zrobić makijaż. Przykład: Kim taught me how to make up (Kim pokazała mi, jak mam sobie robić makijaż). 

17. Pick: wybrać

 • Pick out: wybrać, wyłowić. Przykład: Thanks for helping me pick out the gift (Dziękuję za pomoc w wybraniu prezentu).
 • Pick up: zabrać odebrać (pasażera). Przykład: You can pick me up at the airport (Możesz mnie odebrać z lotniska).

18. Put: położyć, postawić

 • Put on: zakładać (ubranie). Przykład: Put your coat on (Załóż płaszcz).
 • Put out: wypuścić, wyprowadzić, wysunąć. Przykład: Have you put the dog out? (Wyprowadziłeś / wyprowadziłaś psa?)

19. Run: biec, działać

 • Run out: kończyć się. Przykład: The fuel will run out one day (Któregoś dnia zabraknie paliwa).
 • Run over: przejechać (kogoś). Przykład: Slow down! We don’t want to run over somebody (Zwolnij! Żeby nikogo nie przejechać).

20. Take: wziąć

 • Take after: być do kogoś podobnym / podobną. Przykład: She doesn’t take after her mother at all (Ona zupełnie nie jest podobna do swojej matki).
 • Take away: usunąć, kupić na wynos. Przykład: Two more to take away, please (Proszę jeszcze dwie porcje na wynos).
 • Take out: usunąć, wyciągnąć. Przykład: We should take out that claim we made in the article (Powinniśmy usunąć stwierdzenie, które znalazło się w artykule).
 • Take back: odnieść, zwrócić. Przykład: I took the plates back to the kitchen (Odniosłem / odniosłam talerze do kuchni).

21. Talk: mówić

 • Talk about: rozmawiać o kimś, czymś. Przykład: We’ll talk about it when you’re calmer (Porozmawiamy o tym, gdy się trochę uspokoisz).
 • Talk back: odpowiadać opryskliwie. Przykład: He is very polite and doesn’t talk back to his parents (On jest bardzo grzeczny i nie odpowiada rodzicom opryskliwie).
 • Talk over: omawiać, dyskutować. Przykład: There’s something I want to talk over with you (Jest coś, co chcę z tobą omówić).

22. Tell: mówić, opowiadać

 • Tell off: besztać. Przykład: She told him off after she was late again (Zbeształa go po tym, gdy się znowu spóźniła)
 • Tell on: donosić, obgadywać. Przykład: Don’t tell on us! (Nie obgaduj nas!)

23. Turn: obracać

 • Turn up: zrobić głośniej. Przykład: Could you turn the music up? (Możesz zrobić muzykę głośniej?)
 • Turn down: ściszyć. Przykład: It’s time to turn down the volume (Czas ściszyć muzykę).
 • Turn around: odwracać. Przykład: Now turn around and get home (A teraz odwróć się i idź do domu).
 • Turn on: włączać, podniecać. Przykład: I’m going to turn on the heater because it’s very cold (Włączę ogrzewanie, bo jest bardzo zimno).
 • Turn off: wyłączyć. Przykład: I’ve forgot to turn off the TV (Zapomniałem / zapomniałam wyłączyć telewizor).

24. Walk: iść

 • Walk away: odchodzić, wychodzić. Przykład: The actress walked away plenty of times (Aktorka bardzo często wychodziła).
 • Walk in: wejść. Przykład: When they walk in there will be sweets on the table (Gdy wejdą, na stole będą słodycze).
 • Walk off: odejść, minąć. Przykład: You can’t just walk off and leave me here (Nie możesz tak po prostu odejść i mnie tu zostawić).

25. Work: pracować

 • Work out: trenować. Przykład: You can work out 5 days a week (Możesz trenować pięć dni w tygodniu).

Części mowy towarzyszące phrasal verbs

Poniżej znajdziesz przyimki i przysłówki towarzyszące phrasal verbs. Gdy poznasz ich konotacje, phrasal verbs staną się dla ciebie dziecinnie łatwe!

 1. About: Przyimek: przy, wokół      
 2. After: Przyimek: po (w miejscu i w czasie)
 3. Around: Przyimek: wokół, wokół własnej osi
 4. Away: Przysłówek oznaczający odległość (w miejscu)  
 5. Back: Przysłówek powtórzenia lub powrotu
 6. Down: Przyimek lub przysłówek wskazujący kierunek na dół
 7. For: Przyimek pokazujący przyczynę
 8. From: Przyimek wskazujący punkt wyjścia  
 9. In: Przyimek lub przysłówek oznaczający: „wewnątrz”, „w środku”
 10. Off: Przysłówek dystansu / zaprzestania
 11. On: Przyimek wskazujący położenie
 12. Out: Przysłówek oznaczający „poza”
 13. Over: Przyimek oznaczający: nad, ponad, na górze
 14. Up: Przysłówek oznaczający: na górze

W zależności od kontekstu ten sam frazal może przyjąć różne znaczenie. Ale nasza lista najpopularniejszych phrasal verbs z pewnością stanowi dobry początek, bowiem wymienia najpopularniejsze czasowniki frazowe w angielskim. Gdy poszerzysz ją o kolejne czasowniki, w pewnym momencie zauważysz, że możesz prowadzić niemal każdą rozmowę. Jesteś na dobrej drodze!

Wskocz na wyższy poziom angielskiego, wybierając naukę z aplikacją. Babbel oferuje gry, podcasty, inteligentne powtórki i ćwiczenia zainspirowane codziennymi rozmowami.
Zacznij teraz
Podziel się:
Adriana Jiménez

Adriana jest z wykształcenia filologiem. Zajmuje się głównie historią języków. Od dzieciństwa pasjonowała ją nauka i chęć odkrywania nowych rzeczy. Fascynacja językami towarzyszy jej każdego dnia. Kiedy skończyła 40 lat, nauczyła się niemieckiego i tureckiego. Dlatego motywuje dorosłe osoby do nauki, prezentując im różnorodne metody, które mogą wykorzystać. 

Adriana jest z wykształcenia filologiem. Zajmuje się głównie historią języków. Od dzieciństwa pasjonowała ją nauka i chęć odkrywania nowych rzeczy. Fascynacja językami towarzyszy jej każdego dnia. Kiedy skończyła 40 lat, nauczyła się niemieckiego i tureckiego. Dlatego motywuje dorosłe osoby do nauki, prezentując im różnorodne metody, które mogą wykorzystać.