Babbel Logo

Liczby po angielsku – ciekawostki i wskazówki

3, 2, 1… start!
liczby po angielsku

Liczby po angielsku to podstawa w trakcie pierwszych lekcji języka. Ich nauka nie sprawia większego kłopotu, bo odliczanie w języku angielskim pojawia się w piosenkach dla dzieci, programach telewizyjnych czy w trakcie zawodów i transmisji sportowych. Ale warto sprawdzić swoją wiedzę w tym zakresie, bo angielskie liczby kryją w sobie kilka niespodzianek. I to już przy okazji liczby „0″ (zero), od której zaczniemy nasze przypomnienie.

Zero po angielsku 

W zależności od kontekstu, „0” może być opisane na kilka sposobów. 

 • w numerach telefonu: My phone number is four six oh six seven four. (Mój numer to 4, 6, 0, 6, 7, 4.)
 • na termometrze: It’s five below zero. (Jest 5 stopni poniżej zera.)
 • w datach (rok): She was born in nineteen oh four. (Urodziła się w 1904.)
 • w piłce nożnej: Red Devils lost the game one nil. (Czerwone Diabły przegrały 1:0.)
 • w tenisie: He is winning two sets to love(Wygrywa dwa sety do zera.)

Liczby po angielsku od 1 do 101

 • 1 one (jeden) – 1st first (pierwszy)
 • 2 two – 2nd second
 • 3 three – 3rd third
 • 4 four – 4th fourth
 • 5 five – 5th fifth
 • 6 six – 6th sixth
 • 7 seven – 7th seventh
 • 8 eight – 8th eighth
 • 9 nine – 9th ninth
 • 10 ten – 10th tenth
 • 11 eleven – 11th eleventh
 • 12 twelve – 12th twelfth
 • 13 thirteen – 13th thirteenth
 • 14 fourteen – 14th fourteenth
 • 15 fifteen – 15th fifteenth
 • 16 sixteen – 16th sixteenth
 • 17 seventeen – 17th seventeenth
 • 18 eighteen – 18th eighteenth
 • 19 nineteen – 19th nineteenth
 • 20 twenty – 20th twentieth
 • 21 twenty-one – 21st twenty-first
 • 22 twenty-two – 22nd twenty-second
 • 23 twenty-three – 23rd twenty-third
 • 30 thirty – 30th thirtieth
 • 40 forty – 40th fortieth
 • 50 fifty – 50th fiftieth
 • 60 sixty – 60th sixtieth
 • 70 seventy – 70th seventieth
 • 80 eighty – 80th eightieth
 • 90 ninety – 90th ninetieth
 • 100 one hundred – 100th hundredth
 • 101 one hundred (and) one -101st hundred-first 

Wskazówki

Prawidłowa wymowa three /θriː/ bywa zmorą dla osób stawiających pierwsze kroki w języku angielskim. By nie wpaść w tarapaty i ni stąd, ni zowąd nie rozmawiać o drzewie tree /triː/, możesz wykonać proste ćwiczenie. Włóż końcówkę języka między zęby i spróbuj wymówić literę „t”, jednocześnie wypuszczając powietrze. Natychmiast usłyszysz różnicę, dzięki której opanujesz wymowę 3, 13 /θə:’ti:n/ i 30 /ˈθɜːti/.   

Zwróć uwagę na różnice w pisowni:

 • 4 four | 14 fourteen | 40 forty (brak „u”)
 • 5 five | 15 fifteen | 50 fifty (v > f)
 • 8 eight | 8th eighth (ht > th)
 • 12 twelve | 12th twelfth (v > f)
 • 1, 2, 3 to liczby nieparzyste, czyli odd numbers.
 • 2, 4, 6 to liczby parzyste, czyli even numbers.
 • +1, +2, +3 to liczby dodatnie, czyli positive numbers.
 • -1, -2, -3 to liczby ujemne, czyli negative numbers.
 • „Jeden raz” tłumaczymy jako once: We used to visit each other once a month. (Niegdyś odwiedzaliśmy się raz w miesiącu.)
 • „Dwa razy” tłumaczymy jako twice: I’ve been to Paris twice(Byłam w Paryżu dwa razy.)
 • „Trzy razy” tłumaczymy jako thrice: Sometimes you should think twice, or even thrice before you do something! (Czasami powinieneś pomyśleć dwa razy, a nawet trzy razy, zanim coś zrobisz!)

Duże liczby po angielsku

 • 1 000 – one thousand
 • 1 001 – one thousand (and) one
 • 1 500 – one thousand five hundred lub fifteen hundred 
 • 10 000ten thousand
 • 100 000 – one hundred thousand
 • 1 000 000 – one million
 • miliard – one billion
 • bilion – one trillion 

Wskazówki

Zwróć uwagę na brak „s” pomimo liczby mnogiej:

 • ten thousand (dziesięć tysięcy)
 • ten thousands
 • fifteen hundred (tysiąc pięćset)
 • fifteen hundreds

Ale:

 • Thousands of homeless people feel very lonely. (Tysiące bezdomnych osób czuje się bardzo samotnie.)
 • His decision is going to affect hundreds of workers. (Jego decyzja wpłynie na setki pracowników.)

Ponadto uważaj na fałszywych przyjaciół! Miliard w angielskim to billion, a bilion w angielskim to trillion. 

Ułamki i procenty po angielsku

 • ½ – one half 
 • ⅓ – one third
 • ¼ – one quarter lub one fourth
 • ⅔ – two thirds
 • ¾ – three quarters 
 • 2 ½ – two and a half
 • 3 ⅞ – three and seven eights
 • 1.23 – one point two three
 • 6.8% – six point eight percent

Wskazówki

Zwróć uwagę, w jaki sposób możesz użyć ułamka half w zdaniach:

 • Almost half (of) the respondents are against new restrictions. (Niemal połowa ankietowanych jest przeciwna nowym restrykcjom.)
 • Cut the lemon in half/ into halves(Przekrój cytrynę na połowę/na połówki.)
 • We need half a dozen eggs for this recipe. (Potrzebujemy pół tuzina jajek do tego przepisu.)
 • I’ll see you at half (past) nine. (Do zobaczenia o 9:30.)
 • The lecture lasted only half an hour. (Wykład trwał tylko pół godziny.)
 • We always go halves on drinks in the bar. (Zawsze dzielimy na pół rachunek za drinki.)

Kolokacje i zwroty, które zawierają liczby po angielsku

zero hour – kluczowy moment: As zero hour approached, the rebellion against the occupants began. (Gdy wybiła godzina zero, wybuchło powstanie przeciwko okupantom.) 

101 (one oh one) – to przymiotnik, który opisuje poziom podstawowy danego zagadnienia: His lecture was pretty much economics 101. (Jego wykład to głównie podstawy ekonomii.) 

one-sided – jednostronny, z wyraźną przewagą jednej ze stron: Chelsea did not get a chance to win that. It was a one-sided game. (Chelsea nie miała szans na wygraną. Przeciwnik miał wyraźną przewagę w tym meczu.)

first class – pierwsza klasa, a także o nadzwyczajnej jakości (wówczas z myślnikiem): He did a first-class job in that movie. (Wykonał nadzwyczajną robotę w tym filmie.)

two left feet – mieć dwie lewe nogi, brak talentu do tańca: She soon discovered that I had two left feet. But we kept dancing until the end of the song. (Szybko odkryła, że mam dwie lewe nogi do tańca. Ale tańczyliśmy aż do końca piosenki.)

second-hand – z drugiej ręki, używany: I bought this skirt second-hand when I was in Rome on vacation. (Kupiłam tę spódnicę z drugiej ręki na wakacjach w Rzymie.)

three-dimensional (3D) – trójwymiarowy: They have built a three-dimensional model of a product. (Wykonali trójwymiarowy model dla tego produktu.)

third time’s a charm do trzech razy sztuka: I’ve applied for this job twice, but you know what they say, third time’s a charm(Dwa razy aplikowałam o tę pracę, ale wiesz, jak to jest, do trzech razy sztuka.)

four-by-four (four-wheel drive, 4WD) – z napędem na 4 koła: This is the best four-wheel drive SUV you can get at the moment. (To najlepszy SUV z napędem na cztery koła, jaki można teraz dostać.)

high-five – piątka na przywitanie, przybić komuś piątkę: We high-fived and went straight to the bar. (Przybiliśmy sobie piątkę i poszliśmy od razu do baru.)

sixth sense – szósty zmysł: What’s going on? Tell me! I’ve got a sixth sense, so I know when you’re bothered about something. (Co się dzieje? Mów! Mam szósty zmysł i widzę, że coś cię gryzie.)

in seventh heaven – w siódmym niebie: We went to the beach, and the kids were in seventh heaven(Poszliśmy na plażę i dzieciaki były w siódmym niebie.)

at the eleventh hour -w ostatniej chwili, na ostatnią chwilę: My boss decided to change the objectives for this week at the eleventh hour(Szef w ostatniej chwili zmienił cele na ten tydzień.)

outnumber – przewyższać liczebnie: The Czechs outnumbered the Slovaks by at least two to one. (Czesi przewyższali liczebnie Słowaków przynajmniej w stosunku dwa do jednego.)

liczby w angielskich idiomach


Liczby po angielsku tylko pobudziły Twój apetyt na więcej językowych ciekawostek? Sprawdź poniższe artykuły, które poświęciliśmy angielskiemu slangowi:

Wskocz na wyższy poziom angielskiego, wybierając naukę z aplikacją. Babbel oferuje gry, podcasty, inteligentne powtórki i ćwiczenia zainspirowane codziennymi rozmowami.
Zacznij teraz
Podziel się:
Piotr Wojsznis

Piotr ukończył trzy kierunki studiów, w tym filologię angielską. Posiada dyplom Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych. Obecnie mieszka w Berlinie, gdzie rozwija swoją fotograficzną pasję w ramach jednej z tamtejszych szkół. Ponadto ćwiczy jogę, niemiecki i techniki rozciągania doby, bo 24 godziny to zdecydowanie za mało, by pogodzić jego pomysły, plany i zajęcia.

Piotr ukończył trzy kierunki studiów, w tym filologię angielską. Posiada dyplom Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych. Obecnie mieszka w Berlinie, gdzie rozwija swoją fotograficzną pasję w ramach jednej z tamtejszych szkół. Ponadto ćwiczy jogę, niemiecki i techniki rozciągania doby, bo 24 godziny to zdecydowanie za mało, by pogodzić jego pomysły, plany i zajęcia.