Babbel Logo

Przyimki w języku angielskim

Bez nich ciężko zbudować nawet bardzo proste zdania.
jakie są przyimki w języku angielskim?

Naukę angielskiej gramatyki zaczyna się zwykle od podstawowych czasowników, rzeczowników i zaimków, dzięki którym jesteśmy w stanie zbudować pierwsze zdania. Jednak z czasem zauważymy, że pomiędzy powyższymi częściami mowy występują także krótkie wyrazy- przyimki (prepositions), lub grupy wyrazów- wyrażenia przyimkowe (prepositional phrases).

Przyimki w języku angielskim łączą rzeczowniki, zaimki i wyrażenia, których są częścią, z pozostałymi częściami zdania. W ten sposób pomagają uzupełnić naszą wypowiedzieć o dodatkowe informacje i szczegóły.

By zrozumieć ich funkcję w języku angielskim, warto spojrzeć na ich klasyfikację. Dzięki niej dowiadujemy się o kontekstach wypowiedzi, w których występują.

Jak dzielą się przyimki w języku angielskim? 

Przyimki czasu (prepositions of time)

Przyimki czasu określają czas dla danego zdarzenia bądź czynności.

  • at
godzinyat 3 a.m.
at 9.30
at 13.00
czasy posiłkówat breakfast time
at lunchtime
at dinner time
pozostałeat night
at weekends
at Christmas/Easter
  • in
pory dniain the morning
in the afternoon
in the evening
miesiącein January
in February
in March
pory rokuin (the) spring
in (the) summer
in (the) autumn
in (the) winter
lata, wieki, dekadyin 2018
in the 21st century
in the 60s
pozostałein the past
in the future
in the last years
  • on
dni tygodnia, okazjeon Monday
on Tuesday
on Wednesday
on New Year’s Day            
on my birthday
datyon 1 April
on the second of July

Przyimki miejsca (prepositions of place)

Przyimki miejsca określają położenie przedmiotu lub osoby.

  • in
w środku pomieszczeniain the room
w środku większej przestrzeniin the shopping centre 
w mieście, w państwiein London/ in Germany
w okolicznościach przyrodyin the world
in water / the sea / a river / a lake
in the mountains/ the forest

in the countryside
  • on
na powierzchnion the wall/ on the floor
on the table
on the 2nd floor
w środkach komunikacji miejskiejon the bus/ on the train/ on a plane
w określaniach lokalizacjion the island
on the border
  • at 
w ramach określonych zwrotów
(zwłaszcza, kiedy mówimy o miejscach,
w których odbywa się dana czynność, np. dom, szkoła, praca)
at home
at work
at school
 at the station
at the supermarket
at a party
w adresachat 10 Oxford Street
w zwrotach, które precyzują położenieat a table
at the entrance
at the back of the house

Przyimki ruchu/kierunku (prepositions of direction)

Przyimki ruchu/kierunku określają kierunek, w którym przemieszcza się przedmiot lub osoba.

powyżejabove your head
przez, po drugiej stronieacross the street
wzdłużalong the road
posródamong friends
dookołaaround the table
za, z tyłubehind your back
poniżejbelow the sink
z boku, obokbeside me
ponad, po drugiej stronieover the rainbow
przezthrough the forest
u góryup the hill
na doledown the street
pomiędzybetween the armchairs
obokby the sea
w środkuinside the building
w pobliżunear my hometown
oboknext to the bed
naon the table
zoff the cliff
podunder your desk

Przyimki sposobu (prepositions of agency)

Przyimki sposobu pozwalają połączyć przedmiot bądź osobę z czynnością.

  • by 
kiedy czynność jest wykonana przez kogośwritten by J.R.R. Tolkien
presented by
a TV host
made by myself
  • with
kiedy czynność jest wykonana przy pomocy czegoś/ kogoścut with a knife
done with the help of…
Babbel oferuje podcasty, gry, inteligentne powtórki i ćwiczenia zainspirowane codziennymi konwersacjami.
Wypróbuj teraz
Podziel się:
Piotr Wojsznis

Piotr ukończył trzy kierunki studiów, w tym filologię angielską. Posiada dyplom Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych. Obecnie mieszka w Berlinie, gdzie rozwija swoją fotograficzną pasję w ramach jednej z tamtejszych szkół. Ponadto ćwiczy jogę, niemiecki i techniki rozciągania doby, bo 24 godziny to zdecydowanie za mało, by pogodzić jego pomysły, plany i zajęcia.

Piotr ukończył trzy kierunki studiów, w tym filologię angielską. Posiada dyplom Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych. Obecnie mieszka w Berlinie, gdzie rozwija swoją fotograficzną pasję w ramach jednej z tamtejszych szkół. Ponadto ćwiczy jogę, niemiecki i techniki rozciągania doby, bo 24 godziny to zdecydowanie za mało, by pogodzić jego pomysły, plany i zajęcia.