Babbel Logo

Określenia czasu w języku angielskim

Teraz i w przyszłości – po prostu warto je znać.
określenia czasu w języku angielskim

Według większości opracowań na język angielski składa się 12 czasów. Ale sposobów wyrażania przeszłości, teraźniejszości i przyszłości jest więcej. Konstrukcja be going to, czasowniki modalne (modal verbs) czy zdania czasowe (time clauses) to tylko niektóre z nich. Równie ważne, co reguły gramatyczne, są także określenia czasu (nazywane inaczej określnikami), które osadzają nasze wypowiedzi w odpowiednim miejscu na osi czasu. I to im poświęcimy uwagę w poniższym artykule. 

Jednostki czasu 

Zacznijmy od jednostek czasu, bowiem w połączeniu z określeniami czasu, zaopatrują nas w zestaw słów i zwrotów, dzięki którym bez przeszkód opowiemy lub napiszemy, kiedy coś się wydarzyło.

 • a second – sekunda
 • sixty seconds – 60 sekund
 • a minute – minuta
 • a quarter (of an hour) – kwadrans
 • a half hour/ half an hour – pół godziny
 • an hour – godzina
 • sixty minutes – 60 minut
 • a day – dzień
 • a week – tydzień
 • a fortnight – 2 tygodnie
 • two weeks – 2 tygodnie
 • a month – miesiąc
 • a year – rok
 • twelve months – 12 miesięcy
 • a decade – dekada, 10 lat
 • a century – wiek, 100 lat
 • a millennium – milenium, 1000 lat
 • eternity – wieczność (w przenośni bardzo długo)

Przykłady w zdaniach:

 • We’ve spent the last fortnight in London.Ostatnie dwa tygodnie spędziliśmy w Londynie.
 • He changed his job six times in the last decade. Przez ostatnie 10 lat zmienił pracę 6 razy. 
 • It takes an eternity to find a flat in Berlin. Znalezienie mieszkania w Berlinie zajmuje wieczność.

Określenia czasu

Określenia czasu umożliwiają precyzyjne sformułowanie, kiedy dana czynność została, jest lub zostanie wykonana. Studiując przykłady poniżej, zwróć uwagę na czasy, z którymi się łączą.

Określenia czasu dot. przeszłości:

 • ages ago – wieki temu
 • in the past – w przeszłości
 • a long time ago -dawno temu
 • *in those days – wtedy, niegdyś
 • the other day – kiedyś, kto®egoś dnia.
 • last year/ month/ week – w zeszłym roku/ miesiącu/ tygodniu
 • yesterday – wczoraj
 • a while ago/back – chwilę temu/ jakiś czas temu 

Określenia czasu dot. teraźniejszości/przyszłości:

 • (right) now – (właśnie) teraz
 • at the moment -w tym momemncie
 • today – dzisiaj
 • for the time being – na razie, obecnie, tymczasem 
 • currently – obecnie
 • from now on – od teraz
 • *these days – w dzisiejszych czasach

Określenia czasu dot. przyszłości:

 • **shortly – zaraz
 • soon – wkrótce
 • sooner or later – wcześniej czy później
 • in a second/ minute/ hour – za sekundę/ minutę/ godzinę
 • in a few seconds/minutes/hours – za kilka sekund/ minut/ godzin
 • in a few days – za kilka dni
 • tomorrow – jutro
 • in the (near) future – w (niedalekiej) przyszłości

*Zwróć uwagę, że piszemy i mówimy in these days, lecz w kontekście teraźniejszości these days (bez przyimka in).

** Shortly używamy także, kiedy opowiadamy o przeszłości, np. We got back to our hotel shortly before the thunderstorm.

Przykłady w zdaniach:

 • I met Paul the other day. Spotkałem Paula któregoś dnia. (łączy się głównie z Past Simple)
 • In those days, I used to smoke 20 cigarettes a day. – W tamtych czasach paliłem 20 papierosów dziennie. (łączy się głównie z Past Simple)
 • Sorry, I can’t talk to you at the moment. Przepraszam, nie mogę z Tobą teraz rozmawiać. (łączy się m.in. z Present Simple i Present Continuous)
 • Kids are so spoiled these days.Dzieci są tak rozpuszczone w dzisiejszych czasach. (łączy się m.in. z Present Simple i Present Continuous)
 • Sooner or later, he’s going to regret it.Wcześniej czy później tego pożałuje. (łączy się m.in. z be going to i Future Simple)
 • We’ll be there shortly.Zaraz tam będziemy. (łączy się m.in. z Future Simple)

Wyrażenia z time

Wyrażenia z time sprawiają pewną trudność osobom stawiającym pierwsze kroki w nauce angielskiego. Niektóre z nich są niemal identyczne, dlatego warto odkryć i zapamiętać różnice w ich znaczeniu:

 • at a time – na (jeden) raz, w danym momencie/ chwili 
 • at all time/ at any time – cały czas, nieustannie, bez przerw
 • all the time – wciąż
 • *at the time – (dot. przeszłości) wtedy, wówczas, w tamtym momencie, niegdyś
 • at the same time – jednocześnie 
 • by the/this time – zanim, do tego momentu, do czasu gdy 
 • just in time – w samą porę, na czas
 • next time – następnym razem 
 • on time – na czas, punktualnie 

*Możesz także napotkać wyrażenie at that time, które coraz częściej używa się wymiennie z at the time

Przykłady w zdaniach:

 • The cab can take four people at a time. Taksówka może pomieścić na 4 osoby na (jeden) raz.
 • Tea and coffee are available at all times. Herbata i kawa są dostępne przez cały czas. 
 • You’re complaining all the time! Wciąż narzekasz!
 • It used be a cheap area at the time, but the property values have risen sharply. To była niegdyś tania okolica, ale ceny nieruchomości drastycznie poszły w górę. 
 • You mustn’t drive and talk on the phone at the same time. Nie wolno prowadzić i rozmawiać przez telefon jednocześnie!
 • It’s so nice to see you! You’ve come just in time. Miło Cię widzieć. Przyszłaś w samą porę. 
 • We will catch up next time!Nadrobimy następnym razem!
 • The trains here are never on time.Pociągi tutaj nigdy nie są na czas.

Określenia czasu w języku angielskim to niejedyne zagadnienie gramatyczne, któremu poświęciliśmy łamy naszego Magazynu. Sprawdź także:

Babbel oferuje podcasty, gry, inteligentne powtórki i ćwiczenia zainspirowane codziennymi konwersacjami.
Wypróbuj teraz
Podziel się:
Piotr Wojsznis

Piotr ukończył trzy kierunki studiów, w tym filologię angielską. Posiada dyplom Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych. Obecnie mieszka w Berlinie, gdzie rozwija swoją fotograficzną pasję w ramach jednej z tamtejszych szkół. Ponadto ćwiczy jogę, niemiecki i techniki rozciągania doby, bo 24 godziny to zdecydowanie za mało, by pogodzić jego pomysły, plany i zajęcia.

Piotr ukończył trzy kierunki studiów, w tym filologię angielską. Posiada dyplom Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych. Obecnie mieszka w Berlinie, gdzie rozwija swoją fotograficzną pasję w ramach jednej z tamtejszych szkół. Ponadto ćwiczy jogę, niemiecki i techniki rozciągania doby, bo 24 godziny to zdecydowanie za mało, by pogodzić jego pomysły, plany i zajęcia.