Babbel Logo

Ile jest czasów w angielskim? I czy warto się ich wszystkich uczyć?

Dużo więcej niż w języku polskim. Ile dokładnie? Zapraszamy do lektury!
Wizyta w Londynie to doskonała okazja, by sprawdzić swoją znajomość czasów w języku angielskim.

Szukasz odpowiedzi na pytanie, ile jest czasów w angielskim? Mamy dla Ciebie odpowiedź: 12 czasów, które można podzielić na trzy grupy: czasy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Zastosowanie każdego z nich zależy od kontekstu naszej wypowiedzi, podobnie jak w języku polskim.

Czasy przeszłe służą do opisywania wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości, takich jak np. wczorajszy obiad, wakacje sprzed pięciu lat czy urodziny w zeszłym roku. Do czasów przeszłych należą: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect oraz Past Perfect Continuous.

Czasy teraźniejsze opisują między innymi wydarzenia, które mają miejsce w chwili obecnej, np. gdy czytasz nasz tekst, by dowiedzieć się, ile jest czasów w języku angielskim. Do czasów teraźniejszych zaliczamy: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect oraz Present Perfect Continuous.

Czasy przyszłe służą między innymi do opisywania wydarzeń, które jeszcze się nie wydarzyły, ale planujemy je w bliższej lub dalszej przyszłości, np. jutrzejsze spotkanie, wakacje za dwa miesiące czy wieczorną kolację na wieczór. W tej grupie czasów znajdują się: Future Simple, Future Continuous, Future Perfect oraz Future Perfect Continuous.

Dlaczego znajomość czasów jest tak ważna?

Znajomość czasów jest ważna, ponieważ umożliwia precyzyjne opisywanie wydarzeń, a także wyrażanie swoich myśli, uczuć i tego, co w danej chwili chcemy powiedzieć lub napisać. Ponadto poprawne stosowanie czasów pozwala na płynną i precyzyjną komunikację z anglojęzycznymi rozmówcami. Bez wiedzy na ich temat możemy popełniać błędy i wywołać nieporozumienia w trakcie niejednej rozmowy.

Naturalnie jeśli planujemy pracować w anglojęzycznych krajach, wielu pracodawców wymaga od swoich pracowników doskonałej znajomości języka angielskiego, w tym umiejętności poprawnego stosowania czasów. Ponadto ich znajomość może pomóc nam w pisaniu prac naukowych, artykułów i innych tekstów. Poprawne użycie czasów jest kluczowe dla klarownego i precyzyjnego przekazywania informacji.

Wreszcie, nauka czasów w języku angielskim może być również przydatna dla poszerzania naszej ogólnej wiedzy językowej. Poznanie czasów pozwala nam na lepsze zrozumienie struktury angielskiego i rozwijanie kolejnych umiejętności w tym języku. 


Już wiesz, ile jest czasów w angielskim, dlatego pora skupić się na innych zagadnieniach związanych z tym językiem:

Babbel oferuje podcasty, gry, inteligentne powtórki i ćwiczenia zainspirowane codziennymi konwersacjami.
Wypróbuj teraz
Podziel się: