Babbel Logo

Jak pisać po angielsku? Cztery praktyczne wskazówki

Warto je przyswoić, zanim napiszesz pierwszy tekst. Zapraszamy do lektury!
jak pisać po angielsku

Pierwsza rozmowa w języku angielskim poza salą lekcyjną to nie lada wydarzenie. Nieważne, czy miała miejsce podczas zwiedzania Nowego Jorku śladami bohaterek Seksu w wielkim mieście, czy podczas jazdy taksówką ulicami Londynu – grunt, że Ci się udało! Wkrótce przyjdzie moment, kiedy zechcesz wysłać SMS-a, napisać maila lub podanie o przyjęcie na zagraniczną uczelnię. Zadasz sobie wówczas pytanie, jak pisać po angielsku.

Dlatego zebraliśmy dla Ciebie wskazówki, na co zwracać szczególną uwagę. Mają one charakter praktyczny i uniwersalny, bo odnoszą się do wszystkich rodzajów tekstów. Zaczynamy! 

Wskazówka 1: Nadaj tekstowi strukturę treściową i formalną

Nim zaczniesz z pasją zapisywać pierwsze zdania, ważne, by zdać sobie sprawę, dlaczego i po co piszesz dany tekst. Streść swój cel w jednym zdaniu, sygnalizując również metodę i temat. To pomoże Ci nie tylko w nadaniu tekstowi struktury, lecz od samego początku przykuje uwagę czytelnika.

Używaj mocnych, wyrazistych fraz, jak solve a problem, jeśli Twój tekst ma przyczynić się do rozwiązania jakiegoś problemu, explore an idea, jeśli chcesz rozwinąć dany temat oraz make an argument, jeśli chcesz kogoś przekonać do swojego stanowiska. I już masz wprowadzenie – a raczej introduction!

Najważniejsze argumenty możesz wyłożyć w main part, czyli centralnej części tekstu. Tutaj będą pomocne wcześniejsze notatki, ustalające temat tekstu i kolejność poszczególnych punktów. Zazwyczaj zaczynamy od najmocniejszego argumentu i najpilniejszej informacji. Zakończenie tekstu to conclusion, w którym krótko podsumowujesz najistotniejsze punkty. Jeśli piszesz list lub osobistą wiadomość, możesz zakończyć formułą Kind regards lub Best wishes i dopisać swoje imię i nazwisko.

Wskazówka 2: Niech twoje zdania tworzą logiczny łańcuch myślowy

Dobrze napisany tekst odznacza się tym, że poszczególne myśli łączą się w logiczny i łatwy do prześledzenia łańcuch myślowy, szczególnie w main part. To ważne, ponieważ czytelnika należy prowadzić przez tekst, w przeciwnym razie będzie zdezorientowany. 

W angielskim jest sporo adverbial phrases (czyli zwrotów mających dokładniej naświetlić przedstawianą materię), których możesz używać przy przechodzeniu do kolejnego punktu. Adverbial phrases to wygodny sposób na rozpoczynanie nowych zdań. 

Możesz na przykład zacząć zdanie od to begin with, po czym krótko sformułować swój argument. Jeśli następnie na poparcie swoich argumentów przywołujesz przykłady, najlepiej je ponumerować, czyli po prostu dodać przed każdym z nich first, second, third i tak dalej. Jeśli Twój tekst nabiera charakteru sprawozdania, najlepiej zacząć od to regard with. Zawsze możesz też wpleść uwagę na marginesie lub dygresję, używając zwrotu considering.

Do zwrócenia uwagi czytelnika na to, że jedno wynika z drugiego, doskonale nadaje się therefore. Formułowanie wniosku możesz zacząć również od hence. Jeśli już kończysz myśl, lecz chcesz wprowadzić jeszcze wątek dodatkowy, dobrym rozwiązaniem będzie użycie additionaly. Jeśli jednak nowa myśl stanowi przeciwieństwo poprzedniej lub kłóci się z dotychczasowymi wnioskami, warto to zasygnalizować zwrotem on the contrary. Możliwe, że podczas pisania chcesz zaznaczyć swój dystans do już zapisanych treści i nadać tekstowi nowy kierunek.  W takim wypadku dobrym rozwiązaniem są nevertheless i however.

W zdaniu kończącym tekst warto wyraźnie podkreślić ostateczny wniosek takimi zwrotami jak finally lub in conclusion.

Wskazówka 3: Zwracaj uwagę na precyzyjny dobór słów i jednolity styl

Jeśli weźmiesz sobie do serca nasze dotychczasowe wskazówki, jesteś na dobrej drodze. Ale co zrobić, by znaleźć się na najlepszej drodze? To już kwestia stylu! Dwie najważniejsze zasady, o których należy pamiętać przez cały czas, to precyzja i konsekwencja.

Precyzja oznacza znalezienie trafnego słowa na to co, chcesz wyrazić. Nie chodzi tylko o terminy fachowe lub dokładność danej informacji, lecz również o to, by z całej gamy przymiotników wybrać akurat ten najwłaściwszy. Unikaj częstych błędów, jak pomijanie podstawowych informacji i zakładaniu z góry, że czytelnik wie, o czym mowa. Nie staraj się przekazać wszystkiego, co wiesz, bo pogubisz się w nieistotnych detalach.

W konsekwentnym utrzymaniu jednolitego stylu pomoże Ci zastanowienie się od czasu do czasu, kto będzie czytał Twój tekst i jakim tonem chcesz zwracać się do jego odbiorców. Świadomość adresata ułatwi Ci trzymanie się jednego rejestru językowego i zachowanie autorskiej wiarygodności.

Pamiętaj jednak, że co innego dyscyplina, a co innego powtarzanie się; jeśli będziesz zbyt często używać tych samych fraz, tekst stanie się zbyt monotonny, a nawet nudny.

Wystrzegaj się uogólnień. Na przykład takich jak poprzednie zdanie. Dobry styl cechuje się tym, że nie przeskakujesz dowolnie od konkretów do wniosków ogólnych i odwrotnie. Trzymaj się więc właściwego tematu i z rozwagą dobieraj przykłady.

I wreszcie, pamiętaj, że teksty angielskie „wolą” stronę czynną od biernej. Decydując się na stronę czynną, podkreślasz, kto jest wykonawcą danej czynności i sprawiasz, że język jest żywy i inspirujący.

Wskazówka 4: Zaznacz, co jest Twoją własną myślą, a co własnością intelektualną innych osób

Po postawieniu kropki przy ostatnim zdaniu możesz wreszcie z dumą przyjrzeć się owocowi swojej pracy. Warto przy tym zwrócić uwagę, czy udało Ci się podkreślić, które przemyślenia i opinie są Twoimi własnymi. A także, czy z tekstu jasno wynika, co jest własnością intelektualną innych osób. Ważną praktyką jest podawanie źródeł, ponieważ umiejscawia Twoje stanowisko w większej debacie i jest dla Ciebie ochroną przed zarzutami popełnienia plagiatu.

W tekstach pisanych po angielsku do dobrego tonu należy wyraźne podkreślanie własnego stanowiska, na przykład poprzez frazy wprowadzające jak in my opinion, it seems (to me) that lub I think that. Jeśli chcesz odnieść się do tekstów innej osoby, czy to cytując ich fragmenty, czy to opisując je własnymi słowami, należy podać nazwisko autora lub autorki, poprzedzając je krótkim according to lub as debated by.

Podręcznik MLA (Modern Language Association) poinstruuje Cię odnośnie poprawnego podawania źródeł.

Niech nasze cztery wskazówki, jak pisać po angielsku, towarzyszą Ci zawsze podczas pisania naprawdę dobrych, ciekawych i przekonujących tekstów. A jeśli chcesz powtórzyć angielską gramatykę, polecamy poniższe artykuły:

Wskocz na wyższy poziom angielskiego, wybierając naukę z aplikacją. Babbel oferuje gry, podcasty, inteligentne powtórki i ćwiczenia zainspirowane codziennymi rozmowami.
Wypróbuj teraz
Podziel się: