Babbel Logo

22 angielskie przymiotniki, które powinna znać każda osoba zaczynająca naukę

Sprawdź naszą listę.
angielskie przymiotniki

Początek nauki nowego języka zawsze jest ekscytujący, choć nie zawsze bywa łatwy. Chcemy ćwiczyć i rozmawiać na najróżniejsze tematy, ale wciąż mamy wrażenie, że brakuje nam słów. Przede wszystkim nie wiemy, jak zacząć. Jeśli masz takie wrażenie, mamy dla ciebie angielskie przymiotniki, przydatne w trakcie codziennych konwersacji.

Oczywiście jest wiele przymiotników. Ta lista skupia się na tych, które pozwolą opisywać nam jakość i cechy rzeczowników. Na przykład: This film is bad. (Ten film jest niedobry.) Dzięki nim wyrazisz emocje i opinie na określony temat, będziesz w stanie rozmawiać o czasie, opisywać przedmioty czy ludzi.

Zanim jednak przejdziemy do listy, powiemy ci o trzech bardzo ważnych rzeczach dotyczących angielskich przymiotników.

  1. Jeśli występują w towarzystwie rzeczownika, przymiotniki zawsze znajdują się przed nim: They have a small house. (Mają mały dom.) 
  2. Jeśli używane są z czasownikiem jak to be (być), umieszcza się je po czasowniku: The hotel is cheap. (Hotel jest tani.)
  3. Przymiotniki w angielskim nie odmieniają się ani przez rodzaje, ani przez liczby, czyli nie dostosowują się do rzeczownika, który opisują i ich forma pozostaje niezmienna. Na przykład: He is young i They are young. (On jest młody. Oni są młodzi. lub One są młode.)

Angielskie przymiotniki na dobry początek

1. Good (dobry, dobra, dobre)

This coffee is good. (Ta kawa jest dobra.)

I am good. (Jestem dobry.)

2. Big (duży, duża, duże)

This shirt is very big. (Ta koszula jest bardzo duża.)

3. Small (mały, mała, małe)

He wants a small sandwich. (On chce małą kanapkę.)

4. Hot (gorący, gorąca, gorące)

The tea is hot. (Herbata jest gorąca.)

It is a hot day. (To gorący dzień.)  

5. Cold (zimny, zimna, zimne)

The food is cold. (Jedzenie jest zimne.)

One cold winter night I was at home. (W zimną, zimową noc byłem w domu lub W zimną, zimową noc byłam w domu.)  

6. Expensive (drogi, droga, drogie)

The supermarket is expensive. (Ten supermarket jest drogi.)

7. Difficult (trudny, trudna, trudne)

This game is difficult, I don’t understand the rules. (Ta gra jest trudna. Nie rozumiem jej zasad.)

8. Easy (łatwy, łatwa, łatwe)

These exercises are very easy. (Te ćwiczenia są bardzo łatwe.)

9. Free (wolny, wolna, wolne; bezpłatny, bezpłatna, bezpłatne)

Are you free on Friday? (Masz wolne w piątek?)

There is free Wi-Fi in the coffee shop. (W kawiarni jest bezpłatne wifi.)

10. Open (otwarty, otwarta, otwarte)

Are there any open restaurants now? (Czy jakieś restauracje są teraz otwarte?) 

11. Closed (zamknięty, zamknięta, zamknięte)

All the shops are closed until tomorrow. (Wszystkie sklepy są zamknięte do jutra.)

12. Sick (chory, chora, chore)

They are sick today. (Oni są dziś chorzy lub One są dziś chore.)

13. Nice (miły, miła, miłe)

My colleagues are nice. (Moi koledzy są mili lub Moje koleżanki są miłe.)

Your apartment is very nice. (Twoje mieszkanie jest bardzo miłe.)

14. Hungry (głodny, głodna, głodne)

I am hungry, let’s go eat something. (Jestem głodny, zjedzmy coś. lub: Jestem głodna, zjedzmy coś.)  

15. Late (późny, późna, późne; spóźniony, spóźniona, spóźnione)

They are late for the meeting. (Spóźnili się na spotkanie lub Spóźniły się na spotkanie.)

16. Right (słuszny, słuszna, słuszne; właściwy, właściwa, właściwe)

Do you know the right answer? (Znasz właściwą odpowiedź?)

Right or wrong, the decision had been made. (Słuszna czy nie, decyzja została podjęta.)  

17. Happy (szczęśliwy, szczęśliwa, szczęśliwe)

We are happy to be here. (Jesteśmy szczęśliwi, że tu jesteśmy lub Jesteśmy szczęśliwe, że tu jesteśmy.)

18. New (nowy, nowa, nowe)

Do you like my new jacket? (Podoba ci się moja nowa kurtka?)

19. Old (stary, stara, stare)

We live in an old building. (Mieszkamy w starym budynku.)

My parents used to listen to those old songs. (Rodzice zawsze słuchali tych starych piosenek.)  

20. Tall (wysoki, wysoka, wysokie)

My sister is tall. (Moja siostra jest wysoka.)

21. Ready (gotowy, gotowa, gotowe)

Are you ready to go? (Jesteś gotowy do wyjazdu? lub Jesteś gotowa do wyjazdu?)

22. Far (daleki, daleka, dalekie; odległy, odległa, odległe)

It was a far journey. (To była daleka podróż.)


Angielskie przymiotniki masz już opanowane? Pora sprawdzić swoją wiedzę z zakresu:

Babbel oferuje podcasty, gry, inteligentne powtórki i ćwiczenia zainspirowane codziennymi konwersacjami.
Wypróbuj teraz
Podziel się: