Babbel Logo

Stopniowanie przysłówków w angielskim

Z naszym tekstem, przysłówki opanujesz (jak?) szybko i (jak?) efektywnie.
stopniowanie przysłówków w angielskim

W języku angielskim przysłówek to część mowy, która opisuje czasownik. Na przykład w zdaniu They are walking fast to catch the last bus (Oni idą >>szybko<<, by złapać ostatni autobus.)  – fast uzupełnia naszą wiedzę na temat tego, w jaki sposób/jak jest wykonywana powyższa czynność. By przekonać się o wpływie przysłówka na sens naszej wypowiedzi, wystarczy spojrzeć na poniższe zdania: 

 • She talked fast about her work. (Ona >>szybko<< opowiadała o swojej pracy.) 
 • She talked openly about her work. (Ona >>otwarcie<< opowiadała o swojej pracy.)
 • She talked enthusiastically about her work. (Ona >>entuzjastycznie<< opowiadała o swojej pracy.)
 • She talked politely about her work. (Ona >>grzecznie<< opowiadała o swojej pracy.)
 • She talked vaguely about her work. (Ona >>niejasno<< opowiadała o swojej pracy.)

Za sprawą przysłówka powyższe zdania opisują zupełnie inne sytuacje. Ale przysłówek w języku angielskim przybliża także, gdzie, kiedy i do jakiego stopnia dana czynność jest wykonywana lub ma miejsce. Oto najpopularniejsze przysłówki pogrupowane w ramach tych pytań:

w jaki sposób/jak

(how)

kiedy

(when)

gdzie

(where)

do jakiego stopnia

(to what degree)

slowly before inside absolutely
quickly now outside a (little) bit
nicely after here a lot
badly never there completely
quietly rarely near entirely
loudly sometimes far extremely
beautifully regularly everywhere fairly
professionally  often anywhere lots
anxiously always abroad pretty
energetically  daily upstairs quite
thoroughly weekly downstairs rather
briefly monthly underground very

Pamiętaj, nie wszystkie przysłówki posiadają końcówkę –ly, dlatego bez powyższej wiedzy, możemy przeoczyć ich obecność w zdaniu: 

 • I’m there in just a minute. Wait for me! 
 • But I’m not ready yet
 • Come on, Peter, it’s nearly 6! We will be late again. 

Stopniowanie przysłówków w angielskim 

 1. W przypadku krótkich, jednosylabowych przysłówków, stopniowania dokonuje się poprzez dodanie końcówki -(e)r w stopniu wyższym i -(e)st w stopniu najwyższym: fast > faster > fastest, late > later > latest
 2. W przypadku przysłówków, które posiadają dwie lub więcej sylab, stopniowania dokonuje się poprzez użycie wyrazów wzmacniających (intensifiersmore w stopniu wyższym i most w stopniu najwyższym: beautifully > more beautifully > most beautifully
 3. W przypadku przysłówków nieregularnych, np. well, badly, far, stopniowanie wygląda następująco:
 • well > better > best
 • badly > worse > worst
 • far > further/farther > furthest/farthest

Lecz stopniowania przysłówków w angielskim można dokonywać także z pomocą innych wyrazów i zwrotów (mitigators), m.in. a bit, just a bit, just a little bit, a little, a little bit, pretty, rather, slightly, quiteKilka przykładów w zdaniach:

 • He plays football pretty well(On gra w piłkę całkiem nieźle.)
 • You’re behaving rather unwisely(Zachowujesz się raczej niemądrze.)
 • The children were chanting quite happily(Dzieci nuciły piosenkę całkiem radośnie.)

*** Na koniec warto wspomnieć, że niektóre przymiotniki i przysłówki wyglądają identycznie. Wówczas należy pamiętać, że z reguły przysłówki opisują czasowniki, a przymiotniki opisują rzeczowniki. Na podstawie kontekstu także możemy wywnioskować, z którą częścią mowy mamy do czynienia:

przymiotnik przysłówek
a fast car He drives fast.
I haven’t been well recently. They sing well
late husband (zmarły) Sorry I’m late
It’s part of my daily routine. You need to practise daily.

Przysłówki i stopniowanie przysłówków w angielskim masz już opanowane? Pora przypomnieć sobie co nieco na temat:

Babbel oferuje podcasty, gry, inteligentne powtórki i ćwiczenia zainspirowane codziennymi konwersacjami.
Wypróbuj Babbel
Podziel się:
Piotr Wojsznis

Piotr ukończył trzy kierunki studiów, w tym filologię angielską. Posiada dyplom Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych. Obecnie mieszka w Berlinie, gdzie rozwija swoją fotograficzną pasję w ramach jednej z tamtejszych szkół. Ponadto ćwiczy jogę, niemiecki i techniki rozciągania doby, bo 24 godziny to zdecydowanie za mało, by pogodzić jego pomysły, plany i zajęcia.

Piotr ukończył trzy kierunki studiów, w tym filologię angielską. Posiada dyplom Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych. Obecnie mieszka w Berlinie, gdzie rozwija swoją fotograficzną pasję w ramach jednej z tamtejszych szkół. Ponadto ćwiczy jogę, niemiecki i techniki rozciągania doby, bo 24 godziny to zdecydowanie za mało, by pogodzić jego pomysły, plany i zajęcia.