Babbel Logo

Wpływ języków na rozwój osobisty

Zacznij naukę, by poszerzać horyzonty.
rozwój osobisty

Znasz to uczucie, kiedy w jednym języku potrafisz wypowiadać się z otwartością i luzem, a w drugim czegoś Ci brakuje, by brzmieć podobnie? W rezultacie wychodzisz na osobę, której brakuje pewności siebie, kiedy próbujesz swoich sił w tym drugim. To powszechne! Szereg badań potwierdza, że znajomość języków wpływa na to, jak się zachowujemy. Czy wpływa także na rozwój osobisty? A jeśli tak, to w jaki sposób? Zapraszamy do lektury.

Niezależne badania dowodzą, że nauka języka prowadzi do zmian osobowości. 

Naukowcy badający zależność pomiędzy językami a osobowością człowieka nie mają wątpliwości: nauka języków rozwija naszą osobowość. Pierwsze badania na ten temat przeprowadziła w latach 60. Susan Ervin-Tripp, psycholingwistka i pionierka badań nad psychologią i rozwojem językowym u osób dwujęzycznych. Naukowczyni zapisała się na kartach historii jako osoba, która pierwsza przeprowadziła eksperyment naukowy z udziałem dwujęzycznych dorosłych. Jego celem było dogłębne zweryfikowanie hipotezy, jakoby interakcje osób wielojęzycznych zmieniały się w zależności od języka.

W 1968 roku Ervin-Tripp postanowiła przeprowadzić eksperyment na kobietach japońskiego pochodzenia mieszkających w San Francisco i mających amerykańskich mężów. Odseparowane od rodzin i społeczności w Japonii, badane kobiety miały niewiele okazji do posługiwania się ojczystym językiem. W ankiecie przygotowanej przez badaczkę poproszono je o opisanie swoich uczuć w odniesieniu do następującej sytuacji: „Kiedy chcę czegoś innego niż moja rodzina, czuję…”. Podczas gdy po japońsku towarzyszące tej scenie emocje najczęściej określano jako „głębokie nieszczęście”, ich opis w języku angielskim znacznie się różnił. Kobiety wspominały bowiem o „wewnętrznej sile, by robić to, co chcę”.

Czy to przypadek? Raczej nie. Podobne różnice znajdziemy także w badaniu etnograficznym, jakie przeprowadziła Michele Koven w 1998 roku na dorosłych paryżanach, którzy emigrowali do Portugalii. Badaczka poprosiła, by uczestnicy opowiedzieli o pewnych wydarzeniach ze swojego życia w każdym z języków, francuskim i portugalskim. Wyniki ujawniły znaczące różnice w zależności od języka. Kobiety biorące udział w badaniu były znacznie bardziej gotowe bronić swojego zdania, mówiąc po francusku. Z kolei w języku portugalskim były one znacznie bardziej skłonne do ustępstw.

Ale to nie wszystko. Michele Koven poprosiła je także, by spróbowały się opisać w obu językach. Jedna z kobiet, która określiła się jako „wściekła kobieta z przedmieść” po francusku, mówiąc po portugalsku, użyła określenia: „sfrustrowana klientka banków, uprzejma i cierpliwa, nie zwracająca na siebie uwagi, ponieważ jest imigrantką”.

Jaki wniosek z pewnością możemy wyciągnąć z tych badań? Aby wyrażać się precyzyjnie, konieczna jest zaawansowana znajomość języka i szeroki zasób słów, które doskonale oddają nasze myśli. Dlatego słownictwo jest jednym z filarów metody Babbel. Podsuwane użytkownikom w ramach lekcji oraz inteligentnych powtórek, trafia do ich pamięci krótko- i długotrwałej. 

Eksperci językowi Babbel dostosowują lekcje w ramach aplikacji oraz zajęć na żywo do poziomu użytkowników oraz ich indywidualnych celów. W rezultacie metoda Babbel rozwija ich umiejętności językowe i pozwala im realizować drzemiący w nich potencjał. 

Choć wyniki powyższych badań skłaniają do refleksji, zalecamy rozwagę w ich interpretacji. Żadne z nich nie brało bowiem pod uwagę kontekstu, w którym uczestnicy badań poznawali drugi język ani indywidualnych różnic pomiędzy językami.

Połącz rozwój osobisty z nauką

Kontekst, dla którego uczymy się języka, jest kluczowy. Inne nastawienie do języka towarzyszy osobom, które odkrywają go z myślą o podróżach, a inne osobom, które bez niego nie zdadzą egzaminu na zagranicznej uczelni.

Ponadto jeśli jesteśmy odgórnie przymuszani do nauki, istnieje ryzyko, że ów język będzie przez nas odbierany negatywnie. W efekcie może dojść do tzw. blokady poznawczej.

Amerykański dziennikarz Robert Lane Greene zwrócił uwagę na fakt, że osoby dwujęzyczne wiążą język z konkretnym kontekstem, wydarzeniami i emocjami, jakie im towarzyszą. To one determinują ich odczucia wobec danego języka.

Metoda Babbel bazuje na 15-minutowych lekcjach, w ramach których, użytkownicy poznają konwersacje osadzone w różnych kontekstach. W ten sposób rozwijają swoje zainteresowanie w stosunku do języka, którego się uczą. I jednocześnie dbają o swój rozwój osobisty. 

Język, którym się posługujemy, wpływa na nasz stosunek do świata

Wilhelm von Humboldt, pruski minister stanu i założyciel Uniwersytetu Berlińskiego, zasłynął między innymi dzięki antropologicznym badaniom porównawczym nad narodami. Kluczem do opisu konkretnej społeczności był język i, według Humboldta, to on zawiera światopogląd typowy dla niej. Filozof dowodził, że nasze spojrzenie na świat jest zdeterminowane przez język, którego używamy. A im więcej języków znamy, tym bardziej rozszerzamy naszą perspektywę. 

Inne badania opracowane w latach 50. przez amerykańskich językoznawców Edwarda Sapira i Benjamina Lee Whorfa wykazują silny związek pomiędzy językiem a konkretnym rozumieniem świata. Według naukowców ludzie żyją w konkretnym otoczeniu kształtowanym przez ich kulturę i wyrażają to poprzez język. Ich badania wskazują także na możliwy związek pomiędzy wielojęzycznością i rozwojem osobistym.


Rozwój osobisty jest niezwykle ważny. Niemniej ważny jest pierwszy krok w nauce nowego języka. Brakuje Ci motywacji, by go postawić? Przeczytaj poniższe teksty:

Odkrywaj kultury, poznawaj ludzi i wspinaj się po szczeblach kariery zawodowej dzięki znajomości języków.
Zacznij naukę!
Podziel się: