Babbel Logo

Zdania czasowe w języku angielskim

Przeczytaj, by nie popełniać popularnego błędu.
zdania czasowe w języku angielskim

Zdania czasowe w angielskim to zagadnienie, które często pojawia się przy okazji lekcji poświęconych wyrażaniu przyszłości w tym języku. Jednak time clauses stosujemy także w przypadku teraźniejszości i przeszłości. Podczas tworzenia zdań czasowych, należy zwrócić uwagę na odpowiedni czas i interpunkcję, jeśli jesteśmy w trakcie formułowania wypowiedzi pisemnych.

Co to są zdania czasowe w angielskim?

Time clauses to zdania podrzędne, które informują, kiedy lub w jakich ramach czasowych odbywa się dana czynność. Odpowiadają na pytania: kiedy?, od kiedy?, do kiedy? W języku angielskim zaczynają się od następujących przysłówków i wyrażeń przysłówkowych czasu:

 • after – po
 • as soon as – jak tylko
 • before – przed
 • by the time – do czasu/momentu
 • since – od
 • until – dopóki
 • the first time – za pierwszym razem
 • the last time – ostatnim razem
 • the next time – następnym razem
 • when – kiedy
 • whenever – zawsze, gdy
 • while – podczas, gdy

Spójrz na poniższe przykłady:

 1. Call me when you get home. (Zadzwoń, kiedy dotrzesz do domu.)
 2. When you get home, call me. (Kiedy dotrzesz do domu, zadzwoń.)

Jak widzisz, możesz zacząć swoją wypowiedź od zdania nadrzędnego (w tym wypadku call me) lub zdania czasowego, które jest podrzędne (when you get home). Wówczas możesz zastosować przecinek, by je oddzielić. Nie możesz za to skrócić swojej wypowiedzi wyłącznie do zdania czasowego, pomimo że posiada podmiot i orzeczenie. Wymienione wyżej przysłówki, np. before, after, as soon as spajają dwie części Twojej wypowiedzi, nadając jej sens. Spójrz:

 1. I’m planning to visit London when I improve my English. ✅ 
 2. I’m planning visit London. I improve my English.

Poniżej znajdziesz przykłady zdań czasowych, które opisują czynności mające miejsce w przyszłości, teraźniejszości i przyszłości. Zwróć uwagę na użyte czasy oraz reguły, których należy przestrzegać.

Zdania czasowe opisujące zdarzenia w przyszłości

Zdania czasowe zawsze zaczynają się od przysłówka lub wyrażenia przysłówkowego, po którym znajduje się podmiot i orzeczenie. A co z czasami? UWAGA! W przypadku zdarzeń mających miejsce w przyszłości, używamy czasów teraźniejszych. To reguła, którą niektórym ciężko zapamiętać, bowiem naturalnie sięgają po czas Future Simple (will + bezokolicznik). Spójrz na poniższy przykład:

 1. He will finish his homework after he eats dinner. 
 2. He will finish his homework after he will eat dinner.

A także kilka innych zdań czasowych odnoszących się do przyszłości:

 • When Kate finishes her school, she will take a trip to France.
 • As soon as we get to the hotel, we will take a nap. 
 • By the time the train arrives, we will be waiting on the platform.
 • The next time I buy this yoghurt, I will check its expiry date.  

Jak widzisz, obie części zdania odnoszą się do wydarzeń w przyszłości, lecz wytłuszczone zdania podrzędne zostały sformułowane z pomocą czasu teraźniejszego. W tym wypadku Present Simple. To niejedyny czas teraźniejszy w języku angielskim, z pomocą którego sformułujesz time clause. Spójrz:

 • As soon as I have read this book, I will lend it to you.

Jak widzisz, także Present Perfect może znaleźć się w ramach zdania czasowego. Wówczas kładziemy nacisk na zakończenie trwającego już jakiś czas procesu. W przytoczonym powyżej zdaniu to przeczytanie całej książki. Z kolei jeśli chcemy podkreślić trwanie danej czynności, użyjemy czasu Present Continuous. Zobacz:

 • While Paul is playing football tomorrow, I will take our kids to the ZOO. 

Zdania czasowe opisujące zdarzenia w teraźniejszości

Wymienione przez nas przysłówki i wyrażenia przysłówkowe z reguły narzucają umiejscowienie czynności w przeszłości lub przyszłości. Ale nie zawsze, oto przykład:

 • While you’re on your way to the restaurant, you should definitely call it and book a table. 

Zdania czasowe opisujące zdarzenia w przeszłości

Do utworzenia zdań czasowych opisujących wydarzenia w przeszłości, używamy czasów przeszłych. 

 • The first time she visited New York, she was overwhelmed with the constant noise. 
 • When the pizza arrived, we were all sitting by the table. 
 • Before Ann left for work, she had managed to eat her breakfast. 

Jak widzisz w przypadku zdarzeń mających miejsce w przeszłości, wybór czasu nie stanowi większego problemu. Pamiętaj jednak, że jeśli chcesz podkreślić następstwo jednej czynności po drugiej, wówczas należy użyć czasu Past Perfect w jednym ze zdań. Spójrz na nasz ostatni przykład. 


Zdania czasowe w języku angielskim masz już opanowane? Gratulacje! Pora na:

Babbel oferuje podcasty, gry, inteligentne powtórki i ćwiczenia zainspirowane codziennymi konwersacjami.
Wypróbuj teraz
Podziel się: